Kristianstads garnison var en armégarnison inom svenska Försvarsmakten som verkade åren 1614–2002. Garnisonen leddes från Stora kronohuset i Kristianstad.[1]

Kristianstads garnison
Norra skånska infanteriregementets kaserner, Kristianstad.jpg
Infanteriets kasernetablissement
Östra kasernen, Kristianstad.jpg
Artilleriets kasernetablissement
PlatsKristianstad, Kristianstads kommun, Skånes län
TypGarnison
I bruk1614–2002
Kontrollerad avSödra underhållsregementet [a]
GarnisonArmégarnison
Förvaltas/ägs avFortifikationsverket
1 = Näsby, 2 = Norra kasernen, 3 = Norra Åsum, 4 = Stora Kronohuset, 5 = Södra kasern, 6 = Stora tyghuset, 7 = Östra kasern, 8 = Militärområdesstaben

HistoriaRedigera

Garnisonens historia sträcker sig tillbaka 1614 då Kristianstads fästning började anläggas. Detta för att skydda staden, som då tillhörde Danmark, från svenskarna som härjade i området. Dock hjälpte det inte så länge, då staden tillsammans med resten av Skåne tillföll Sverige 1658 genom freden i Roskilde. Fästningen kom dock att ingå i Sveriges fasta försvar fram till 1843 och bestod av 13 bastioner.

När garnisonen var som störst ingick Wendes artilleriregemente (A 3), Norra skånska regementet (P 6), Kristianstadsbrigaden (PB 26), Södra militärområdet och Södra arméfördelningen samt myndigheter som Pliktverket och Fortifikationsverket inom garnisonen. Dock kom den att börja avvecklas genom försvarsbeslutet 1992 då Wendes artilleriregemente (A 3) kom att omlokaliseras till Hässleholms garnison och Norra skånska regementet (P 6) med Kristianstadsbrigaden (PB 26) avvecklades. De militära enheter som blev kvar inom garnisonen var Södra underhållsregementet, Södra militärområdesstaben och Södra arméfördelningen, vilka kom senare att avvecklas genom försvarsbeslutet 2000.

NäsbyRedigera

 
Kasernerna i Näsby, numera Högskolan Kristianstad
 
Kanslihuset vid Elmetorpsvägen

Under början av 1920-talet uppfördes ett nytt kasernetablissement i Näsby. Etablissementet uppfördes till Norra skånska infanteriregementet genom 1901 års härordnings byggnadsprogram efter Kasernbyggnadsnämndens andra serie av typetablissement för infanteriet. I oktober 1920 påbörjade regementet inflyttning på kasernområdet, och den 18 maj 1923 hölls en inflyttningsceremoni.[2] Efter att regementet omorganiserades till ett pansarförband, Norra skånska regementet, kom ett flertal nya byggnader att uppföras i anslutning till kasernområdet, totalt kom 130-tal byggnader att uppföras.

Den 1 oktober 1947 förlades ett sjukvårdskompani från Skånska trängregementet till Näsby. Kompaniet förlades till den byggnad som gick under smeknamnet "Ökenfortet". Detachementet upplöstes och avvecklades den 31 oktober 1956.[3] Den 1 april 1957 övertogs byggnaden av den nybildade Arméns fotoskola. Byggnaden var karismatisk gulmålad och inhyste sändare av olika slag. Skolan upplöstes och avvecklades den 1 juli 1974.[4]

I samband med riksdagen beslutade att regementet skulle upplösas och avvecklas den 30 juni 1994, såldes hela området 1993 till Byggnadsstyrelsen och 1994 lämnades området helt.[5] Sedan 1995 huserar Högskolan Kristianstad inom det före detta kasernområdet.

Förband vid Näsby
Norra skånska infanteriregementet 1920-11-20 1963-03-31
Norra skånska regementet 1963-04-01 1994-06-30
1. arméfördelningsstaben 1942-10-01 1991-06-30
11. arméfördelningsstaben 1942-10-01 1957-02-04
13. arméfördelningsstaben 1984-10-01 1994-06-30
Skånska trängregementets kompani i Kristianstad 1947-10-01 1956-10-31
Arméns fotoskola 1957-04-01 1974-07-01
Kristianstadsbrigaden 1949-10-01 1994-06-30
Skånebrigaden 1957-10-01? 1963-03-31
Kristianstads försvarsområdesstab 1975-07-01 1994-06-30

Norra KaserngatanRedigera

 
Norra kasern vid Norra Kaserngatan

När Wendes artilleriregemente bildades 1794 förlades huvuddelen av regementet till Norra kasernen på Norra Kaserngatan 1-5 i Kristianstad. Den 1 september 1961 lämnades byggnaden till Kristianstads kommun.[1]

Förband vid Norra Kasern
Wendes artilleriregemente 1794-06-23 1951-06-30
Artilleriets officersvolontärskola 1907-09-27 1915-10-26
Artilleriets officersaspirantskola 1915-10-27 1919-10-26

Norra ÅsumRedigera

 
Vaktkasernen i Norra Åsum

Den 1 juli 1946 påbörjade Wendes artilleriregemente att flytta ut från centrala Kristianstad till det nya kasernområdet i Norra Åsum. Kasernområdet skiljer sig åt jämfört mot de äldre kasernetablissemangen i Kristianstad, då det uppfördes efter 1940 års militära byggnadsutrednings typritningar, vilka ej byggde på en sammanhållen bebyggelse för att bilda en kaserngård. Istället uppfördes kasernområdet utspridd utan någon synbar plan, i syfte att det från luften inte skulle skilja sig från civil bebyggelse. De första värnpliktiga förlades till Norra Åsum den 1 juli 1946. År 1947 lämnade de sista värnpliktiga Östra kasern. Helt klart stod kasernområdet 1953, då även regementsstaben flyttade in den 6 september.[6] Kasernområdet i Norra Åsum lämnades den 30 juni 1994, och regementet omlokaliserades till Hässleholms garnison. Kasernområdet i Norra Åsum såldes 1995 till Kristianstads kommun, som öppnade gymnasieprogram från Allöskolan och Milnerskolan.[6][1]

Förband vid Norra Åsum
Wendes artilleriregemente 1953-09-06 1994-06-30
Artilleriflygskolan 1956-??-?? 1963-??-??

Stora KronohusetRedigera

Se även: Stora Kronohuset
 
Stora kronohuset i Kristianstad

Vid Stora torget uppfördes åren 1840–1841 Stora kronohuset. Byggnaden kom att delas av Hovrätten över Skåne och Blekinge med Wendes artilleriregemente. Där Wendes artilleriregemente kom den 9 november 1841 förlägga sin regementsstab till Stora kronohuset. År 1917 lämnade Hovrätten byggnaden och Wendes artilleriregemente kom att disponera hela byggnaden fram till 1939. Då I. arméfördelningsstaben omlokaliserades den 1 oktober 1939 från Helsingborg till Stora Kronohuset. Från den 1 oktober 1942 kom I. arméfördelningsstaben upplösas och avvecklas, och ersattes med nybildade I. militärområdesstaben, som övertog stabsplatsen i Stora Kronohuset. År 1953 flyttade regementsstaben vid Wendes artilleriregemente ut från Stora Kronohuset, men kom fram till den 30 juni 1994 att disponera mässen i byggnaden. År 1966 flyttade I. militärområdesstaben, som nu gick under namnet Södra militärområdesstaben, till ett nybyggt stabskomplex vid Kockumsgatan. I dess ställe flyttade den 6 oktober 1966 staben för Kristianstads försvarsområde (Fo 14) in i byggnaden. Den 30 juni 1975 flyttade försvarsområdesstaben till Näsby, för att där bli en del av Norra skånska regementet.[7]

Åren 1975–1994 kom staberna för Södra militärområdes tygförvaltning (TF S), Södra militärområdes materielförvaltning (MF S) vara förlagda i byggnaden. År 1994 övertogs byggnaden av staben vid Södra underhållsregementet, som verkade där fram till 31 december 2001.[8] Efter att Södra underhållsregementet upplöstes den 31 december 2001, övergick verksamheten till en avvecklingsorganisation. Den 30 september 2002 löpte Försvarsmaktens hyreskontrakt ut, samtidigt som Försvarsmakten lämnade byggnaden. Vid lämnandet överräcktes nycklarna under en ceremoni tillsammans med en svensk flagga till fastighetsägaren Norrporten. Kvar i byggnaden med en militär anknytning är den före detta officersmässen som drivs av Militärsällskapet i Stora Kronohuset (MISK).[9][10][11]

När Södra militärområdet bildades den 1 oktober 1942, förlades staben till Kronohuset på Östra Storgatan 22 i Kristianstad. Från den 1 oktober 1966 förlades större delar av staben till ett nyuppfört kontorskomplex på Kockumsgatan 6

Förband vid Stora Kronohuset
Wendes artilleriregemente 1841-11-09 1953-09-05
I. arméfördelningsstaben 1939-10-01 1942-09-30
I. militärområdesstaben 1942-10-01 1966-09-30
Kristianstads försvarsområdesstab 1966-10-06 1975-06-30
Södra militärområdets byggnadskontor 1966-10-01 1982-06-30
Södra militärområdes tygförvaltning 1975-07-01? 1994-06-30
Södra militärområdes materielförvaltning 1975-07-01? 1994-06-30
Södra byggnadsområdet 1982-07-01? 1994-06-30
Södra underhållsregementet 1994-07-01 2001-12-31
Avvecklingsorganisation 2002-01-01 2002-09-30

Västra Storgatan/Södra KaserngatanRedigera

 
Södra Kasern vid Västra Storgatan

Södra kasern ligger på ett kasernetablissementet mellan Västra Storgatan och Östra Boulevarden och består av ett flertal kaserner, där den äldsta är från 1793 och går under namnet Gamla kasern/Södra kasernen. År 1847 byggdes kasernen om, det efter att den eldhärjats och fick sitt nuvarande utseende med tre våningar. Åren 1853–1897 uppfördes ett flertal byggnader inom kasernområdet, då Fältförrådet och Gamla västra stallet uppfördes 1853, Exercishuset 1874, de nya stallarna 1876, Matinrättningen 1880 och sist Nya Kasern/Nya södra kasernen 1897. Matinrättningen är uppförd efter en T-formad plan, med köksinrättning i den vertikala och matsalen in den horisontella delen. Den T-formade planen fastställdes efter 1893 års föreskrifter om kasernetablissement, och låg till planform för matinrättningar fram till 1940-talet.[12] Vid Västra Storgatan förlades den 23 december 1814 tre divisioner ur Wendes artilleriregemente till Södra kasernen. Den 4 oktober 1897 förlades delar av regementet till den nya södra kasernen. Den 1 juli 1946 påbörjade regementet att flytta till det nya kasernområdet i Norra Åsum, och den 1 juli 1951 överlämnades kasernområdet på Västra Storgatan till Byggnadsstyrelsen.[1]

Förband vid Södra Kasern
Wendes artilleriregemente 1814-12-23 1951-06-30
Lv A3 1939-02-06 1939-09-01

Östra BoulevardenRedigera

 
Tyghuset vid Östra Boulevarden

Stora tyghuset på Östra Boulevarden uppfördes 1617 då som ett stall i en våning, omkring 1780 byggdes huset ut med en våning och samtidigt kom huset att börjas att användas som tyghus. År 1947 kom tygverkstaden att flytta till det nya kasernområdet i Norra Åsum. År 1953 övertogs byggnaden av Kristianstads kommun. Det hus som idag finns kvar på området inrymmer sedan 1959 Regionmuseet Kristianstad.[13]

Östra Kaserngatan/KockumsgatanRedigera

 
Östra kasern

Östra kasern är ett kasernetablissement vid Östra Kaserngatan och Kanalgatan, vilket uppfördes 1906 på uppdrag av Arméförvaltningen. Etablissement uppfördes med så kallat mansardtak efter ritningar av Erik Josephson, efter det då rådande blocksystemet kring en kvadratisk kaserngård. På grund av det sanka läget i området uppfördes byggnaderna i två våningar och vind och saknar källarvåning.[14] Den 6 september 1906 förlades delar av Wendes artilleriregemente till Östra Kaserngatan. Den 1 oktober 1944 förlades ett provisoriskt kompani från Signalregementet till Kristianstad och förlades till den västra kasernen. År 1950 beslutades att kompaniet skulle upplösas.[15]

Den 1 juli 1946 påbörjade regementet att flytta till det nya kasernområdet i Norra Åsum och 1947 lämnade de sista värnpliktiga Östra kasern.[1] Efter att Wendes artilleriregemente flyttade till Norra Åsum, så kom delar av kasernetablissementet stå tomt. Den 27 maj 1958 förlades staben för Kristianstads försvarsområde (Fo 14) till kanslihuset. Den 9 oktober 1966 omlokaliserades försvarsområdesstaben till Stora kronohuset.[7] Från den 1 oktober 1966 förlades Södra militärområdesstaben (Milo S) till ett nyuppfört kontorskomplex på Kockumsgatan 6.[16] År 1968 inrättades Värnpliktsverket, där Södra värnpliktskontoret (VKS) kom att förläggas till Östra Kasern. Den 30 juni 2000 upplöstes och avvecklades Södra militärområdesstaben (Milo S). Kvar inom kasernområdet med militär anknytning fanns Totalförsvarets rekryteringsmyndighet fram till den 31 december 2017, då kontoret stängdes och flyttades till Malmö.[17]

Förband vid Östra kasern
Wendes artilleriregemente 1906-09-06 1946-06-30
Artilleriets officersaspirantskola 1927-10-12 1942-09-27
Signalregementets kompani i Kristianstad 1944-11-14 1950-??-??
Kristianstads försvarsområdesstab 1958-05-27 1966-10-09
Södra militärområdesstaben 1966-10-01 2000-06-30
Södra värnpliktskontoret 1969-??-?? 1995-06-30
Södra arméfördelningsstaben 1994-07-01 2000-06-30
Rekryteringsmyndigheten 1995-07-01 2017-12-31

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Åren 1843–1994 leddes garnisonen av chefen för Norra skånska regementet, åren 1994–2000 av Södra militärområdesstaben. Södra underhållsregementet var det sista militära förbandet i staden.

NoterRedigera

 1. ^ [a b c d e] Holmberg (1993), s. 27
 2. ^ Holmberg (1993), s. 16
 3. ^ Holmberg (1993), s. 43
 4. ^ Holmberg (1993), s. 55
 5. ^ Berg (2004), s. 187
 6. ^ [a b] Berg (2004), s. 188
 7. ^ [a b] Holmberg (1993), s. 69
 8. ^ ”Stora Kronohuset”. web.archive.org. http://web.archive.org/web/20010127160100fw_/http://uhreg.mil.se:80/uhregs/stkrono.htm. Läst 5 september 2017. 
 9. ^ ”Sista lunchen på Stora Kronohuset”. kristianstadsbladet.se. http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/sista-lunchen-pa-stora-kronohuset/. Läst 5 september 2017. 
 10. ^ ”Stora Kronohuset varsamt renoverat”. kristianstadsbladet.se. http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/stora-kronohuset-varsamt-renoverat/. Läst 5 september 2017. 
 11. ^ ”Militärsällskapet i Stora Kronohuset”. misk.se. http://www.misk.se/. Läst 5 september 2017. 
 12. ^ Berg (2004), s. 179
 13. ^ Berg (2004), s. 176
 14. ^ Berg (2004), s. 186
 15. ^ Holmberg (1993), s. 39
 16. ^ Holmberg (1993), s. 86-92
 17. ^ ”"Mönstringen" försvinner från Kristianstad”. kristianstadsbladet.se. http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/monstringen-forsvinner-fran-kristianstad/. Läst 12 januari 2020. 

Tryckta källorRedigera

 • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6 
 • Berg, Ejnar (2004). Vyer från kastaler, kastell och kaserner: guide över Sveriges militära byggnader : illustrerad med vykort. Stockholm: Probus. Libris 9818451. ISBN 91-87184-75-3 
 • Rosengren, Peter, "Kristianstad och Karlskrona genom seklerna - likheter och olikheter mellan två sydsvenska garnisonsstäder", Marinmusei Vänner 2012, ISBN 978-91-979955-0-4

Externa länkarRedigera