Fanerozoikum
Eon Era Period Miljoner
år sedan
Fanero-
zoikum
Kenozoikum Kvartär 2,6–0,0
Neogen 23–2,6
Paleogen 66–23
Mesozoikum Krita 145–66
Jura 201–145
Trias 252–201
Paleozoikum Perm 299–252
Karbon 359–299
Devon 419–359
Silur 444–419
Ordovicium 485–444
Kambrium 541–485
Protero-
zoikum
Neoprotero-
zoikum
Ediacara tidigare
Se även Geologisk tidsskala.

Kambrosilur är en sammanfattande benämning på de tre första geologiska perioderna under Fanerozoikum, vilka varade för cirka 541 till 419 miljoner år sedan. De tre individuella perioderna är kambrium, ordovicium och silur, vilka alla har namn relaterade till Wales (dess latinska namn Cambria och dess historiska folkstammar ordoviser och silurer).[1]

Referenser redigera

  1. ^ Nationalencyklopedin, uppslagsordet kambrosilur, ISBN 91-7024-619-X