Ibn Rushd (studieförbund)

svenskt studieförbund

Ibn Rushd är ett svenskt studieförbund grundat 2001 på initiativ av Islamiska förbundet i Sverige.[1] En stor del av verksamheten bedrivs inom ämnesområdena arabiska språket och religionsstudier, främst islam. Sedan 2008 har förbundet fått statliga bidrag via Folkbildningsrådet, något som varit föremål för mycket debatt bland annat på grund av förbundets påstådda kopplingar till Muslimska brödraskapet.[2][3]

Ibn Rushd
logotyp
Region och utbredningNationell (Sverige)
Bildad2001
Webbplatsibnrushd.se

Förbundets namn

redigera

Studieförbundets namn är inspirerat av filosofen Ibn Rushd, ابن رشد, känd i Västvärlden som Averroës (1126-1198) som var verksam i Al-Andalus, dagens Spanien och Portugal som då var underställda Kalifatet Córdoba.[4]

Syfte och verksamhet

redigera

Ibn Rushd anordnar studiecirklar, seminarier och kulturarrangemang, ofta tillsammans med sina medlemsorganisationer. Verksamheterna är öppna för alla men Ibn Rushd prioriterar att nå ut till marginaliserade grupper.[5]

En kommunjämförelse utförd av Internationella Handelshögskolan i Jönköping visar på flera samband mellan deltagande i Ibn Rushd och kommunernas olika socioekonomiska profiler. Ju större boendesegregationen bland utrikes födda är, ju kortare tid arbetskraften utbildats och ju större andelen som är född i andra länder än EU och USA är, desto högre är deltagandet i Ibn Rushd. Något liknande samband står inte att finna mellan dessa kommunfaktorer och de andra studieförbunden.[2] Utifrån ovan nämnda faktorer visar jämförelsen också att Ibn Rushds deltagare har en disponibel inkomst som är cirka 43 procent lägre än deltagare i övriga studieförbund.[2] År 2014 var andelen av studieförbundets utrikes födda cirkeldeltagare 78 procent.[6]

Ibn Rushds vision är att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Det förklarar man som att en person ska kunna vara praktiserande muslim och aktiv i det svenska samhället på samma gång.[7]

Studieförbundets uppdrag är att:[7]

 • Stärka och utveckla demokratin inom den muslimska folkrörelsen och bidra till att fullborda den svenska demokratin genom delaktighet, organisering och påverkan.
 • Med folkbildning som verktyg göra det möjligt för människor att enskilt och i grupp utvecklas, stärkas i sin identitet och engagera sig i samhällsutvecklingen.
 • Skapa större förståelse, respekt och tolerans människor emellan, detta genom kultur- och kunskapsinsatser.

Enligt Folkbildningsrådet är förbundets dominerande utbildningsområde humaniora med underämnet "annan utbildning i religion". Detta ämne svarar för 41 procent av förbundets utbildningstimmar vilket skiljer Ibn Rushd från andra studieförbund där musik är det dominerande området.[6][ifrågasatt uppgift]

Ett av Ibn Rushds första projekt var Att främja islamisk fredskultur som 2006-2008 bedrevs med statsbidrag från Allmänna arvsfonden tillsammans med studieförbundet Sensus.[8]

Sedan februari 2020 har Ibn Rushd ett formellt samarbete med Amanah, en organisation som arbetar för att motverka antisemitism och islamofobi i Sverige.[9][10]

Folkbildningsverksamheten

redigera

Ibn Rushd bedriver som alla studieförbund studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet (bland annat prova-på-verksamhet och helgkurser). Merparten av verksamheten utgörs av studiecirklar.[11] De vanligare verksamheterna är språkkurser i huvudsakligen arabiska och svenska, men också andra språk, verksamhet som fokuserar på att stärka den svenska muslimska identiteten, folkbildning om islam eller folkhälsa, studiecirklar om samhällskunskap, ledarskapsutveckling, jämställdhet eller intergration och utanförskap.[12] Även sådant som matlagningskurser, kurser i naturvetenskap, musik och konst-arrangemang samt studiecirkla ri digital tillgänglighet finns i verksamheten.[12]

Arabiska bokmässan

redigera

Arabiska bokmässan är ett årligt återkommande kulturarrangemang som arrangerades samt finansierades av Ibn Rushd åren 2017-2019 i Malmö. Initiativet kom från en grupp nyanlända som var engagerade i frågor rörande kultur och litteratur. Arrangemanget syftar till att vara en plattform för att uppmuntra den arabisktalande delen av Sveriges befolkning att läsa och ta del av samhällets kulturarv. Mässprogrammet har innehållit bland annat poesiuppläsning, högläsning för barn, författarsamtal och dockteater. Seminarier som arrangerats har främst inriktats på migration och identitetsskapande. Under 2017 uppskattade Ibn Rushd antal deltagare till cirka 7 500 och 2018 besöktes bokmässan av cirka 3 000 deltagare.

I dag stöds Arabiska bokmässan av Region Skåne och Kulturrådet. Den drivs tillsammans med Skånska akademien och i samarbete med biblioteken i Malmö.[2][13] Under de första åren gav Malmö kommun inget stöd eftersom kommuner inte kan ge pengabidrag till studieförbund. Inför 2020 skapade arrangörerna en speciell arrangemangsförening som kommunen kunde ge skattemedel till.[2] I oktober samma år avbröt dock Malmö kommun, som gett mässan 150 000 i bidrag, samarbetet med Arabiska bokmässan efter att det uppdagats att mässans webbsajt sålde antisemitisk litteratur.[2][14]

Även Ibn Rushd avbröt på grund av detta samarbetet med mässan.[15]

Firanden av Eid al-Fitr

redigera

Ibn Rushd står som arrangör till Sveriges största, publika firanden av den muslimska högtiden Eid al-Fitr. I Malmö är Ibn Rushd distrikt Södra huvudarrangör till landets största Eidfest i Folkets parkMöllevången. Festivalen erbjuder scenframträdanden, mat och aktiviteter för barn. Även i Hågelbyparken i Botkyrka anordnar Ibn Rushd årligen ett stort Eidfirande.[16]

I samband med Eid al-Fitr 2020 arrangerade Ibn Rushd ett digitalt firande i form av en tv-sändning med Sarah Ameziane och Melody Farshin som programledare, eftersom Coronapandemin satte stopp för offentliga evenemang.[17]

Muslimska familjedagarna

redigera

Den årliga konferensen/mässan Muslimska familjedagarna var en av Ibn Rushds centrala aktiviteter som arrangerades tillsammans med Sveriges unga muslimer (SUM) och Islamiska förbundet i Sverige (IFiS).[2] Bland besökarna fanns utöver religiösa även ett antal svenska politiker, opinionsbildare och akademiker. Från Stockholms arbetarekommun har Veronica Palm och Lawen Redar deltagit i konferensen. Bland akademiker har Mattias Gardell vid Uppsala Universitet varit en återkommande gäst.[18]

Ursprungligen organiserades familjedagarna i Sveriges unga muslimers regi som "SUM-konferensen" i början av 1990-talet. Islamiska förbundet i Sverige hade samtidigt sedan början av 1980-talet en årlig konferens och arrangemangen slogs sedan ihop. Enligt Ibn Rushd hade Muslimska familjedagarna tusentals besökare och programpunkterna genomfördes på många språk.[2]

År 2013 föreläste antisemiten Yvonne Ridley på familjedagarna. Predikanten Yasir Qadhi(en), som gjort negativa uttalanden om judar och homosexuella föreläste samma år.[19] Samma år besöktes konferensen av riksdagspolitikerna Mats Pertoft (Mp), Roger Haddad (L), Abir Al-Sahlani (C), Désirée Pethrus (KD) och Amir Adan (M) utöver ovan nämnda socialdemokratiska politiker.[18]

År 2015 bjöd konferensen in Anas Altikriti(en) som då var ordförande för Cordoba Foundation(en).[18]

År 2016 föreläste Amenaah Blake, vice ordförande för Muslim Council of Britain som är en del av det Muslimska brödraskapet.[19]

År 2018 erbjöds konferensens deltagare en medieutbildning av personal från mediehuset Al-Jazira.[18]

Muslimska familjedagarna upphörde år 2018, enligt Ibn Rushd av finansiella skäl.[2] Det mesta av konferensens historia är raderad från Internet.

ALFA – Svenska för alla

redigera

Det nationella projektet ALFA – Svenska för alla syftar till att bidra till en bra start för asylsökande som saknar grundläggande läs- och skrivkunnighet. Projektet pågick från september 2019 till december 2020 och finansierades med statsbidrag från Länsstyrelserna inom ramen för det som kallas TIA, Tidiga insatser för asylsökande. Ibn Rushd stod som projektägare till projektet som var ett samarbete mellan sex studieförbund: ABF, Bilda, Ibn Rushd, Medborgarskolan, Sensus och Studiefrämjandet.[20]

Mänskliga rättighetsdagarna

redigera

Ibn Rushd är sedan 2015 en av arrangörerna till Mänskliga rättighetsdagarna. Konferensen äger rum årligen i olika städer för att bidra till utvecklingen av mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt. Ekonomisk och juridisk huvudman är Föreningen Ordfront och övriga arrangörer är (2021) Amnesty, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan.[21]

Organisation

redigera
 
Ibn Rushd är en del av de islamiska organisationerna i FIOE-IFiS nätverket.[22]

Ibn Rushd är indelat i sex distrikt: Norra, Mitt, Östra, Västra, Södra samt Stockholm-Uppsala (SU).

År 2018 hade Ibn Rushd 16 lokala kontor och 89 anställda, varav 45 kvinnor.[16]

Förbundsstyrelsen

redigera

Det är vanligt att det är samma personer som sitter i Ibn Rushds ledning och samtidigt sitter i styrelsen för medlemsorganisationerna.[2] [värdeomdöme]

Ordförande

redigera

Vice ordförande

redigera
 • 2020–2023: Zainab Marrakchi.[23]
 • 2023: Ruweida Ahmed

Kassör

redigera
 • 2023: Mohammed Temsamani

Ledamöter

redigera
 • 2023: Zakaria Tamim
 • 2023: Mariam Al Mosawi
 • 2023: Hanane Sassou
 • 2023: Ahmed Nuur

Tidigare styrelseledamöter

redigera

Temmam Asbai var förbundsordförande år 2009.[24]

Yasri Khan har varit ledamot i styrelsen.[25]

Medlemsorganisationer

redigera

Ibn Rushd har fem nationella medlemsorganisationer. Dessa är:[26]

Finansiering

redigera
Bidrag ifrån Folkbildningsrådet 2008-2017 till Ibn Rushd
Diagrammet är tillfälligt inaktiverat. Grafer inaktiverades den 18 april 2023 på grund av programvaruproblem.

Källa: Rapporten När tillitens prövas skriven av Erik Amnå[2]

Den största delen av förbundets intäkter består av offentliga bidrag och inget annat studieförbund är lika beroende av skattemedel.[2][förtydliga]

År 2019 erhöll förbundet ett statsbidrag på cirka 23 miljoner kronor från Folkbildningsrådet.[27]

Kommuner

redigera

Ibn Rushd fick bidrag av Hässleholms kommun fram till 2019 då den politiska majoriteten (M, SD, KD och L) avbröt finansieringen.[28]

Studieförbundet får bidrag av Västerås kommun.[29]

Göteborg

redigera

Ibn Rushd bedriver verksamhet i bland annat sex av Göteborgs sju utsatta områden.[30]

År 2020 drog Göteborgs stad in finansieringen av Ibn Rushd med 1,8 miljoner kronor i skattemedel efter att resursnämnden kritiserats för att ha brustit i granskningen av studieförbundets 22 medlemsföreningar och samarbetspartners. En av dessa samarbetspartners som lyftes fram i kritiken var den salafistiska Bellevuemoskén och Sveriges Muslimska Stiftelse (som driver Göteborgs moské) som i sin tur har nära kopplingar Islamiska informationsföreningen som publicerar texter om islamisk rättslära (sharia) på sin hemsida. Kritiken grundades i att nämnden hade gått på Folkbildningsrådets uppgifter, men att rådet ej utgjorde en neutral part i ärendet eftersom studieförbunden själva är en del i rådet, samt att studieförbundet primärt ägnade sig åt religionsutövning.[31][32] I februari 2021 nekades Ibn Rushd ansökan om cirka nästan en miljon i skattemedel av socialnämnd Centrum i Göteborgs kommun. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ motsatte sig nämndens beslut. Ibn Rushd bedömde att de kunde fortsätta utan kommunala skattemedel men att det skulle påverka deras verksamhet.[30] Kammarrätten fastslog i april samma år att Göteborgs stad agerat fel när de hemligstämplade den externa utredning gjord av KPMG som låg till grund för beslutet att neka ekonomiskt stöd så att Ibn Rushd inte fick ta del av och kommentera den innan beslut fattades.[33] Vid uppföljningsbeslut i maj om bidrag till studieförbund år 2021 fick alla sökande förbund utom Ibn Rushd bidrag.[34]

I april 2023 beslöt de rödgröna partierna i Göteborg att Ibn Rushd skulle återfå ett bidrag på 1,1 miljoner för innevarande år. I beslutsunderlaget skriver stadens förvaltning att man granskat studieförbundets samarbetspartner och inte funnit några belägg för att Ibn Rushd eller dess samarbetspartner skulle stå i strid med demokratins principer.[35]

År 2020 fick Ibn Rushd 200 000 kronor i bidrag av Malmö kommun för att arrangera Eid al-Fitr, högtiden som avslutar fastemånaden Ramadan. Enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) syftade bidraget till att stödja en kulturyttring, inte att stödja en religiös aktivitet.[36]

År 2020 fick Ibn Rushd cirka 800 000 kronor i bidrag (basstöd och grundstöd) av Malmö kommun.[37]

Ibn Rushd ger i sin tur bidrag till och samarbetar inom folkbildningsverksamhet med den islamistiska Milli Görus-rörelsens gren i Malmö, Isvec Milli Görus Teskilatlari.[38][39]

Granskning och kritik

redigera

Ibn Rushd har varit och är alltjämt utsatt för omfattande kritisk granskning i offentligheten. Kritiken har sin upprinnelse i olika källor och den innehållsliga tyngden i argumenten skiftar. Gemensamt för kritiken är ett ihärdigt ifrågasättande, både av studieförbundets demokratiska legitimitet och dess statliga auktorisation och finansiering.[2] Folkbildningsrådet, som årligen följer upp studieförbundens verksamhet, skriver att: "Folkbildningsrådets uppföljning visar att samtliga studieförbund är demokratiskt styrda. I stadgar och idédokument lyfter alla studieförbund frågor om demokratiska värderingar och demokratisk hållning. Samtliga studieförbund bedriver även ett systematiskt kvalitetsarbete, med rutiner för intern uppföljning och kontroll."[40]

När tilliten prövas – rapport 2019

redigera

År 2019 publicerade Folkbildningsrådet en studie om Ibn Rushd med titeln När tilliten prövas: En studie av studieförbundet Ibn Rushds samhällsbidrag ledd av Erik Amnå, professor i statsvetenskap. Bakgrunden var det ihärdiga ifrågasättandet av kritiker.[41] I rapporten redovisas både framgångar och utmaningar i verksamheten. Till framgångarna hör att Ibn Rushd lyckas nå grupper som står långt från samhället och som andra delar av folkbildningen har svårt att nå, till exempel lågutbildade kvinnor.[41]

Samtidigt pekar rapporten på ett antal områden som Ibn Rushd behöver utveckla. Man konstaterar att "Ibn Rushd ibland gjort folkbildningsmässiga övertramp" och att Ibn Rushd "utgör ett folkbildningsprojekt i behov av fortsatt utveckling".[2] Brister som pekas ut är att studieförbundet undvikit vissa ämnen som till exempel antisemitism och homofobi och att makten över verksamheten delvis är begränsad till ett mindre mansdominerat nätverk.[41]

Studien bidrog till att förbundet i mars 2020 lämnade in en åtgärdsplan[42] till Folkbildningsrådet där man beskrev hur bristerna skulle åtgärdas och hur man ville utveckla verksamheten. Folkbildningsrådet uttryckte sig positivt kring åtgärdsplanen[43] och bedömde i oktober 2020 att Ibn Rushd tog kritiken på stort allvar och ville fortsätta utvecklas som studieförbund.[44]

Koppling till Muslimska brödraskapet

redigera

I en forskarrapport beställd 2017 av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sägs Ibn Rushd ha starka kopplingar till det Muslimska brödraskapet.[45] Påståendet har kritiserats, bland annat av Erik Amnå som i rapporten När tilliten prövas menar att Ibn Rushds kritiker har fel när de hävdar att det skulle finnas en direkt organisatorisk koppling till det Muslimska brödraskapet.[2] Han menar dock samtidigt att flera av de organisationer som gick samman för att grunda Ibn Rushd har en tolkning av sunni-islam som är ideologiskt och teologiskt näraliggande det Muslimska brödraskapet.[2] Exempelvis är Islamiska förbundet i Sverige medlem i brödraskapets europeiska paraplyorganisation.

Några månader efter att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerat kunskapsöversikten om Muslimska Brödraskapet år 2017 försökte Ibn Rushd stoppa en föreläsning av publikationens redaktör Magnus NorellVuxenskolan i Umeå. Ibn Rushds huvudansvarige för kommunikation Sara Gunnerud, som även var aktiv inom Socialdemokrater för tro och solidaritet, ringde till Vuxenskolans enheter centralt och i Umeå för att förmå dem att ställa in föreläsningen.[källa behövs]

Inbjudningar av antisemitiska föreläsare

redigera

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har påpekat att en av Ibn Rushds medlemsföreningar år 2016 bjöd in en föreläsare som i andra sammanhang spridit antisemitism, egyptiern Zaghloul El-Naggar.[46] Ibn Rushd har tagit avstånd från El-Naggars antisemitiska och homofoba uttalanden och skrivit att "vi skulle ha satt stopp för El-Naggars medverkan om vi vetat om den."[47]

Den granskande stiftelsen Expo har även funnit att Ibn Rushd har bjudit in den brittiska antisemiten och journalisten Yvonne Ridley.[48][49][50]

Pierre Durrani som tidigare varit medlem i det Muslimska Brödraskapet framför i När tilliten prövas åsikten att Ibn Rushd har en internkultur som är antisemitisk och att Ibn Rushd därför inte uppfattar själva att föreläsarnas budskap är antisemitiskt förrän omvärldens kritiker påpekar det. Riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh, menade i samma studie att det aldrig varit Ibn Rushd själva som kritiserat föreläsarnas antisemitism, utan att all kritik har kommit utifrån.[2]

Ibn Rushd säger själva att man arbetar aktivt mot antisemitism[2], men också att arbetet behöver stärkas upp ytterligare.[51]

I När tilliten prövas redovisas sammanlagt 13 förseelser som uppmärksammats i anslutning till Ibn Rushds arbete under perioden 2008–2019. Alla händelser utom en handlar om att studieförbundet bjudit in föreläsare som i andra sammanhang anklagas för att ha gjort antidemokratiska uttalanden. Det handlar enligt Folkbildningsrådet inte om att Ibn Rushd spridit antisemitism och homofobi, utan om att de måste bli ännu bättre på att motverka spridningen av det.[40]

Inbjudningar av våldsbejakande föreläsare

redigera

Bilal Mizher har enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i slutna nätforum uttryckt stöd till terrorstämplade grupper och propagerat för våldsbejakande islamism. Han bjöds in till Muslimska familjedagarna år 2013 och 2014 av Ibn Rushds medlemsorganisation Sveriges unga muslimer (SUM).[2]

SUM har tagit avstånd från åsikterna. I ett uttalande till förvaltningsdomstolen i Stockholm säger SUM: "Bilal Mizher har inte anlitats som föreläsare sedan 2014. Det MUCF anför om att Mizher i slutna nätforum visat att han stödjer terrorstämplade grupper och spridit propaganda för våldsbejakande extremism är inte information som SUM haft tillgång till. SUM står inte bakom hans ageranden.”[2]

Ibn Rushd bjöd efter 2017 in Waleed Basyouni som har uttryckt sympatier för Hamas, som delvis terroristklassificerades av EU år 2001.[52]

Segregation eller integration

redigera

Ibn Rushd har kritiserats för att tillsammans med sina medlemsorganisationer motarbeta integration av muslimer i Sverige.[2]

Den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali framför i När tilliten prövas åsikten att Ibn Rushd arbetar för att normalisera konservativ islam där muslimer kan leva under ortodoxa och konservativa muslimska värderingar utan press att assimilera sig.[2]

Deltagaranalysen i När tilliten prövas indikerar att Ibn Rushd når en grupp av medborgare som skiljer sig från den genomsnittliga deltagaren i de andra studieförbundens verksamheter genom sin utländska bakgrund, kortare utbildning, lägre inkomst och svagare ställning på arbetsmarknaden. Det skapar enligt studien särskilda förutsättningar och utmaningar för Ibn Rushd som ett integrations- och etableringspolitiskt projekt.[2]

Referenser

redigera
 1. ^ Höjer, Henrik (16 juni 2020). ”Statsstödd folkbildning för islamism, del 1”. Kvartal. https://kvartal.se/artiklar/statsstodd-folkbildning-for-islamism-del-1/. Läst 20 juni 2020. 
 2. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w] Amnå, Helander, Settergren (2019). När tilliten prövas : En studie av Studieförbundet Inn Rushds samhällsbidrag. Folkbildningsrådet. sid. 3, 16, 28-31, 56, 85, Tabell 1, 77, 78-79, 109, 112-115, 121, 124, 134-135, 168, 172. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-75514. Läst 27 oktober 2019 
 3. ^ ”Sameh Egyptson: Finns otaliga källor – Ibn Rushd är del av Muslimska brödraskapet - dagen.se”. web.archive.org. 10 september 2019. Arkiverad från originalet den 10 september 2019. https://web.archive.org/web/20190910225802/https://www.dagen.se/debatt/sameh-egyptson-finns-otaliga-kallor-ibn-rushd-ar-del-av-muslimska-brodraskapet-1.1581695. Läst 10 februari 2021. 
 4. ^ Vem var Ibn Rushd?
 5. ^ ”Om oss”. Ibn Rushd Studieförbund. https://www.ibnrushd.se/vilka-ar-vi/. Läst 3 juni 2020. 
 6. ^ [a b] Årsredovisning med verksamhetsberättelse 2014. Folkbildningsrådet. 2014. sid. 36. http://www.folkbildningsradet.se//globalassets/ar-vp-bu/2015/folkbildningsradet-arsredovisning-2014.pdf?epieditmode=true. Läst 11 april 2017  Arkiverad 4 augusti 2016 hämtat från the Wayback Machine.
 7. ^ [a b] ”Idéplattform för Ibn Rushd Studieförbund”. Ibn Rushd Studieförbund. 1 mars 2015. https://www.ibnrushd.se/wp-content/uploads/2015/03/Id%C3%A9plattform.pdf. Läst 3 juni 2020. 
 8. ^ Mattias Gardell. ”Islam och muslimer i Sverige En utvärdering av trettio projekt finansierade av Arvsfonden 1994–2006 (sid 80, arkiverad)”. Arkiverad från originalet den 15 april 2017. https://web.archive.org/web/20170415074538/http://www.arvsfonden.se/sites/default/files/article_reports/utvarderingsrapport_-_islam_och_muslimer_i_sverige.pdf. Läst 15 april 2017. 
 9. ^ http://amanah.se/ Amanah]
 10. ^ ”Ibn Rushd ger stöd till prisbelönt interreligiöst projekt”. Mynewsdesk. https://www.mynewsdesk.com/se/ibn_rushd/pressreleases/ibn-rushd-ger-stoed-till-prisbeloent-interreligioest-projekt-2967995. Läst 4 juni 2020. 
 11. ^ Ibn Rush (2022). ”Ibn Rush årsberättelse 2021” (PDF). Årsberättelse. Ibn Rush. sid. 23. https://www.ibnrushd.se/wp-content/uploads/2022/07/Ibn-Rushd_A%CC%8Arsbera%CC%88ttelse_2021-uppslag.pdf. Läst 24 april 2023. 
 12. ^ [a b] Ibn Rush (2022). ”Ibn Rush årsberättelse 2021” (PDF). ÅRsberättelse. Ibn Rush. sid. 24. https://www.ibnrushd.se/wp-content/uploads/2022/07/Ibn-Rushd_A%CC%8Arsbera%CC%88ttelse_2021-uppslag.pdf. Läst 24 april 2023. 
 13. ^ Andersson, Jane (28 oktober 2020). ”Malmö stad bryter med Arabiska bokmässan”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/malmo-stad-bryter-med-arabiska-bokmassan. Läst 29 oktober 2020. 
 14. ^ ”Malmö stad bryter med Arabiska bokmässan”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/kvallsposten/malmo-stad-bryter-med-arabiska-bokmassan-/. Läst 28 oktober 2020. 
 15. ^ ”Ibn Rushd avbryter samarbetet med Arabiska bokmässan”. Ibn Rushd Studieförbund. 28 oktober 2020. https://www.ibnrushd.se/ibn-rushd-avbryter-samarbetet-med-arabiska-bokmassan/. Läst 29 november 2021. 
 16. ^ [a b] ”Ibn Rushd Årsberättelse 2018”. Ibn Rushd Studieförbund. 26 juni 2019. https://www.ibnrushd.se/wp-content/uploads/2019/06/Ibn-Rushd_A%CC%8Arsbera%CC%88ttelse_2018_26-juni_hemsida.pdf. Läst 3 juni 2020. 
 17. ^ ”Digital fest avslutar Ramadan”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=7480363. Läst 4 juni 2020. 
 18. ^ [a b c d] Westerholm, Johan.. Islamismen i Sverige : Muslimska brödraskapet. sid. 159-160. ISBN 978-91-984888-4-5. OCLC 1134480630. https://www.worldcat.org/oclc/1134480630. Läst 21 juni 2020 
 19. ^ [a b] ”Organisationen Sveriges Unga Muslimer - ideologi och koppling till antidemokratiska miljöer”. MUCF. sid. 16, 21. Arkiverad från originalet den 11 april 2018. https://web.archive.org/web/20180411193701/http://www.mucf.se/sites/default/files/rapport_organisationen_sveriges_unga_muslimer_-_ideologi_och_koppling_till_antidemokratiska_miljoer.pdf. Läst 11 april 2018. 
 20. ^ ”ALFA - Svenska för alla”. www.studieframjandet.se. Arkiverad från originalet den 4 juni 2020. https://web.archive.org/web/20200604085422/https://www.studieframjandet.se/samarbeta-med-oss/alfa-projektet---svenska-for-alla/. Läst 4 juni 2020. 
 21. ^ ”MR-dagarna - Om oss”. Arkiverad från originalet den 17 oktober 2021. https://web.archive.org/web/20211017001435/https://www.mrdagarna.nu/om-oss/. Läst 14 oktober 2021. 
 22. ^ ”Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext : ideologisk kontinuitet eller förändring? (PDF)”. www.msb.se. Myndigheten för Samhällsberedskap och Malmö Universitet. sid. 28. Arkiverad från originalet den 25 april 2020. https://web.archive.org/web/20200425063745/https://www.msb.se/sv/publikationer/islamisk-aktivism-i-en-mangkulturell-kontext--ideologisk-kontinuitet-eller-forandring/. Läst 13 november 2019. 
 23. ^ [a b] ”Förbundsstyrelse”. Ibn Rushd Studieförbund. https://www.ibnrushd.se/forbundsstyrelsen/. Läst 3 juni 2020. 
 24. ^ ”Avråder från statlig imamutbildning”. st.nu. Arkiverad från originalet den 23 april 2017. https://web.archive.org/web/20170423151330/http://www.st.nu/avrader-fran-statlig-imamutbildning-1. Läst 22 april 2017. 
 25. ^ Sofia Härén (20 februari 2015). ”"Vi har inte råd med ett samhälle som slits isär"”. Miljömagasinet (8). https://www.miljomagasinet.se/artiklar/150218-vi-har-inte-rad-med-ett-samhalle-som-slits-isar.html. 
 26. ^ ”Våra medlemmar”. Ibn Rushd Studieförbund. https://www.ibnrushd.se/vara-medlemmar/. Läst 3 juni 2020. 
 27. ^ ”DEBATT: Så byggs ett islamiskt parallellsamhälle i Sverige”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/debatt/bidrag-missbrukas-bygger-islamiskt-parallellsamhalle/. Läst 30 oktober 2019. 
 28. ^ ”Majoriteten stoppar bidrag till Ibn Rushd”. Norra Skåne. https://www.nsk.se/2019/10/29/majoriteten-stoppar-bidrag-till-ibn-rushd/. Läst 6 maj 2020. 
 29. ^ Westerberg, Ulrika. ”SD vill stoppa pengar till muslimskt studieförbund”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=7423144. Läst 6 maj 2020. 
 30. ^ [a b] Grill, Martin (23 februari 2021). ”Beskedet från nämnden i Göteborg: Studieförbundet Ibn Rushd nekas bidrag”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/bidragen-till-studieforbundet-ibn-rushd-dras-in. Läst 24 februari 2021. 
 31. ^ ”Stödet till studieförbundet Ibn Rushd stoppas efter sista minuten-beslut”. DN.SE. 27 augusti 2020. https://www.dn.se/nyheter/sverige/stodet-till-studieforbundet-ibn-rushd-stoppas-efter-sista-minuten-beslut/. Läst 30 augusti 2020. 
 32. ^ ”Politikerna i Göteborg säger åter nej till bidrag till Ibn Rushd: ”Måste bryta helt””. DN.SE. 17 maj 2021. https://www.dn.se/sverige/politikerna-i-goteborg-sager-ater-nej-till-bidrag-till-ibn-rushd-maste-bryta-helt/. Läst 19 maj 2021. 
 33. ^ ”Kammarrätten: Fel av Göteborg att hemligstämpla utredning om Ibn Rushd”. SVT. 20 april 2021. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/kammarratten-fel-av-goteborg-att-hemligstampla-dokument. Läst 30 april 2021. 
 34. ^ ”Bidrag till studieförbund 2021”. Göteborgs stad. 18 maj 2021. https://goteborg.se/wps/portal/press-och-media/aktuelltarkivet/aktuellt/26e84e6f-b32c-464c-9dc4-267b497b2792. Läst 3 augusti 2021. 
 35. ^ ”Göteborgs stad vänder – Ibn Rushd får åter kommunalt bidrag”. DN. 27 april 2023. https://www.dn.se/sverige/goteborgs-stad-vander-ibn-rushd-far-ater-kommunalt-bidrag/. Läst 28 april 2023. 
 36. ^ ”Muslimskt firande får 200 000 av kommunen - "Det är ett folkligt arrangemang"”. www.dagen.se. 19 februari 2020. https://www.dagen.se/nyheter/malmo-fordubblar-bidragen-till-muslimska-hogtiden-eid-1.1667771. Läst 21 februari 2020. 
 37. ^ ”Kulturnämnden Möte 2020-04-28 / Punkt 6 / Bilaga 3 (pdf)”. motenmedborgarportal.malmo.se. https://motenmedborgarportal.malmo.se/committees/kulturnamnden/mote-2020-04-28. Läst 6 maj 2020. 
 38. ^ ”Miljöpartist satt på dubbla stolar – islamistisk rörelse fick bidrag”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/kvallsposten/miljopartist-avgar-efter-kvallspostens-granskning/. Läst 13 augusti 2020. 
 39. ^ ”Malmö ger bidrag – till islamistisk rörelse • Vill omvända homosexuella”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/kvallsposten/malmo-stad-ger-bidrag-till-islamistisk-rorelse/. Läst 13 augusti 2020. 
 40. ^ [a b] ”Ibn Rushd är viktigt för samhället”. www.dagen.se. 3 juni 2020. https://www.dagen.se/debatt/ibn-rushd-viktigt-for-samhallet-1.1723273. Läst 4 juni 2020. 
 41. ^ [a b c] ”Ny studie av studieförbundet Ibn Rushd presenterad”. Folkbildningsrådet. https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/nyheter/2019/ny-studie-av-studieforbundet-ibn-rushd-presenterad/. Läst 3 juni 2020. 
 42. ^ ”Ibn Rushd presenterar åtgärdsplan efter Folkbildningsrådets studie”. Ibn Rushd Studieförbund. 19 mars 2020. https://www.ibnrushd.se/ibn-rushd-presenterar-atgardsplan-efter-folkbildningsradets-studie/. Läst 3 juni 2020. 
 43. ^ ”Ibn Rushd svarar på kritiken i ny åtgärdsplan”. Ibn Rushd / Folkbildningsrådet. 19 mars 2020. https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/nyheter/2020/ibn-rushd-svarar-pa-kritiken-i-ny-atgardsplan. Läst 5 maj 2020. 
 44. ^ Maria Graner (15 oktober 2020). ””Vi har noga granskat Ibn Rushd””. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/vi-har-noga-granskat-ibn-rushd. Läst 29 oktober 2020. 
 45. ^ ”Muslimska Brödraskapet i Sverige”. Arkiverad från originalet den 25 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170225214235/https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Studier/Muslimska_Brodraskapet_i_Sverige_DNR_2107-1287.pdf. Läst 26 februari 2017. 
 46. ^ antisemitism, Svenska kommittén mot. ”SKMA: Islamiska förbundet bjöd återigen in ökänd antisemit : Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)”. http://skma.se/blogg/2017/01/skma-islamiska-forbundet-bjod-aterigen-in-okand-antisemit/. Läst 18 februari 2019. 
 47. ^ ”Ibn Rushd tar avstånd från konferenstalare med antisemitiska åsikter”. Ibnrushd. 15 januari 2017. https://www.ibnrushd.se/ibn-rushd-tar-avstand-fran-konferenstalare-med-antisemitiska-asikter/. Läst 30 oktober 2019. 
 48. ^ Osman, Bilan. ”Yvonne Ridley i samröre med judehatare”. Expo.se. https://expo.se/2013/04/yvonne-ridley-i-samr%C3%B6re-med-judehatare. Läst 18 februari 2019. 
 49. ^ ”Fury as 'Israel exploits Holocaust' activist appears at Shoah event”. www.thejc.com. https://www.thejc.com/news/uk-news/yvonne-ridley-holocaust-memorial-day-newcastle-college-ucu-event-liz-twist-mp-1.479184. Läst 18 februari 2019. 
 50. ^ Okunnig domstol ger grönt ljus åt antisemitism, Doku 4 februari 2019. Läst 18 februari 2019.
 51. ^ ”Folkbildningsrådet släpper studie om Ibn Rushd”. Ibn Rushd Studieförbund. 5 september 2019. https://www.ibnrushd.se/folkbildningsradet-slapper-studie-om-ibn-rushd/. Läst 4 juni 2020. 
 52. ^ ”CURIA - Documents”. curia.europa.eu. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=211363&doclang=EN. Läst 16 juni 2020.