Öppna huvudmenyn

Diakonia är ett gemensamt biståndsorgan för Alliansmissionen och Equmeniakyrkan (tidigare Gemensam Framtid). Diakonia är en av de 14 ramorganisationer som får anslag från Sida, och man arbetar idag i ett 30-tal länder tillsammans med cirka 400 lokala samarbetspartners. Centrala arbetsområden är demokratisering, mänskliga rättigheter, jämställdhet, ekonomisk och social rättvisa samt fred och försoning.[2]

Diakonia
Grundad1971 som Frikyrkan hjälper
Typkyrkligt biståndsorgan
StyrelseordförandePether Nordin (född 1957)
GeneralsekreterareGeorg Andrén (2017–)
ModerorganisationAlliansmissionen, Equmeniakyrkan
Webbplatswww.diakonia.se
TidskriftDela Med
Nyhetsbrev (för unga)Khuluma[1]

HistorikRedigera

Diakonia har sina rötter i ett samarbete som upprättades 1966 av ett antal frikyrkor i Sverige för att organisera gemensamma hjälpinsatser till Indien, som då led av svår torka. Ytterligare gemensamma biståndssatsningar anordnades efter sexdagarskriget i Mellanöstern 1967 och efter svåra översvämningar i Bangladesh 1970. Efter dessa katastrofinsatser beslöt sig kyrkorna för att satsa på ett mer långsiktigt bistånd- och utvecklingsarbete som ledde till att organisationen Frikyrkan hjälper bildades. Frikyrkan hjälper bytte 1984 namn till Diakonia[3].

Mellan 1969 och 1991 var Diakonia en kommitté inom Sveriges Frikyrkoråd men 1991 blev organisationen fristående med fem frikyrkliga samfund, Alliansmissionen, Evangeliska Frikyrkan, Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan, som huvudmän. Evangeliska Frikyrkan lämnade sitt huvudmannaskap 2011,[4][5] och de tre sistnämnda samfunden gick 2011 samman under namnet Gemensam Framtid (sedan 2013 Equmeniakyrkan).

De övergripande mål som 1969 beslutades innebar att stödet skulle riktas till de personer som var i störst behov av det, oavsett religiös tillhörighet. Man beslutade även att Diakonia inte skulle starta egna projekt och systerorganisationer utan samarbeta med redan befintliga organisationer i de länder där man arbetar.

ArbeteRedigera

 
CEPREV, Centro de prevención de violencia, är en av Diakonias samarbetspartners som bland annat arbetar med att motverka gängvåld i Managua, Nicaragua.

Ordet Diakonia härleds från termen diakoni som betyder omsorg eller tjänst och ofta åsyftar kyrkans sociala arbete i världen. Diakonia bedriver inga egna projekt utan stöttar redan befintliga organisationer i länderna där organisationen verkar. Diakonia ger huvudsakligen stöd till organisationer i sin helhet snarare än till enskilda projekt. Vid naturkatastrofer och liknande ingriper Diakonia enbart då de har redan etablerade lokala samarbetspartners som har en förankring i folket.

Diakonia är medlem i ACT Alliance (Action by Churches Together), ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan. Utöver Diakonia, är i Sverige även Svenska kyrkan medlem i ACT-alliansen.[6]

Sedan 2010 arbetar Diakonia utifrån eldsjälskonceptet.[7] Diakonia beskriver en eldsjäl som en människa som brinner för förändring, och som modigt jobbar tillsammans med andra för att människor som lever i fattigdom ska få makt över sina liv. Eldsjälskonceptet lyfter fram långsiktigheten i Diakonias utvecklingsarbete, och att kontinuerligt stöd till människor och organisationer gör det möjligt för dem att göra skillnad i sitt påverkansarbete.

Volontärer och publikationerRedigera

Diakonias organiserade volontärgrupper finns i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund, Umeå och Jönköping. Grupperna har studiecirklar, anordnar aktioner och informerar om Diakonias arbete.[8] Volontärerna har även en egen blogg och deltar i mobiliseringskampanjer.

 
I Diakonias tidning Dela Med syns information om föreningens verksamhet, liksom bilder från olika bidragsgivare. Här är en "restaurangscen" från 2008, signerad Ulf Frödin.

Diakonia sprider information om sin verksamhet genom sin tidning Dela Med och nyhetsbladet Khuluma (riktat till unga läsare).

EkonomiRedigera

Svensk insamlingskontroll rapporterade att Diakonia 2011 samlade in drygt 402 miljoner kronor och att 91 procent av de totala intäkterna betalades ut till det ändamål som pengarna samlats in för (cirka 366 miljoner kronor).[9] Årslönen för organisationens generalsekreterare uppgick under samma period till 504 000 kronor, och pensionsinbetalningar för honom uppgick då till 105 000 kronor. Generalsekreteraren har inget avtal avseende avgångsvederlag.[10]

GeneralsekreterareRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera