Bertrand Russell, en av 1900-talets viktigaste brittiska filosofer, 1907.

En filosof är en person som ägnar sig åt filosofi. Etymologiskt kommer ordet av grekiska philos och sofia, det vill säga "vän av visdom" (jämför ordet filantrop).

Ända sedan antiken har det funnits människor som kallat sig filosofer, från början gällde det huvuddelen av vetenskapsmän och tänkare, men allt eftersom filosofin kom att avsöndra specialvetenskaper, till exempel fysik, biologi och sociologi, kom specialvetenskapens företrädare allt mer sällan se sig som filosofer och i stället kalla sig för till exempel fysiker, biologer och sociologer. Många av de filosofiska utövarna är akademiker, men filosofin har också en stor andel nyskapande och för ämnet betydelsefulla personer som funnits utanför, eller i utkanten av, den akademiska världen. Kant och Hegel är visserligen framgångsrika, berömda och firade akademiker, men de uppvägs av till exempel David Hume, Nietzsche och Gottlob Frege.

En historisk aspekt av filosofin är att en huvuddel av de berömda filosofer som beskrivs i en typisk bok som behandlar filosofins historia är män. Detta kan bero på att kvinnor längre tillbaka i historien inte fick möjlighet till studier och det intellektuella utbyte som krävs för att ge bidrag till filosofin, eller att män favoriserar män när de skriver historia. En annan teori skulle kunna vara att kvinnor inte tillåtits bli filosofer eftersom ytterst få har haft tillgång till bildning under stora delar av historien. Idag är det dock vanligare att kvinnor studerar filosofi, har höga akademiska positioner och är berömda för forskningsbidrag. Det finns dessutom i historien flera stora kvinnliga filosofer, till exempel Hypatia, Christine de Pizan, Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir, Ayn Rand och Hannah Arendt. Bland framstående nu levande kvinnliga filosofer finns Susan Haack, berömd bland annat för bidrag till logik och kunskapsteori, samt Martha Nussbaum, främst känd för sina bidrag inom antik filosofi, lag och etik.

Kända filosoferRedigera