KPMG är ett internationellt revisions- och rådgivningsföretag. Företaget är en av de fyra stora internationella revisionsfirmorna som finns kvar sedan Arthur Andersen gick i konkurs och bröts upp i kölvattnet efter Enronskandalen. De övriga som räknas till Big Four är Pwc, Deloitte och EY.

KPMG
KPMG blue logo.svg
TypAktiebolag
HuvudkontorNederländerna Amstelveen, Nederländerna
NyckelpersonerJohn Veihmeyer (Ordförande KPMG International), Björn Hallin, (Ordförande KPMG AB)
BranschRevision
TjänsterRevision
Skatterådgivning
Finansiell rådgivning
Antal anställda>150 000
Historik
Grundat1987; sammanslagning av Peat Marwick International och Klynveld Main Goerdeler
Ekonomi
Omsättning2 142 MSEK (2012)
Övrigt
Webbplatswww.kpmg.se , www.kpmg.com

Namnet KPMG är en förkortning av fyra "grundare"; Klynveld (Nederländerna), Peat (Storbritannien), Marwick (USA) samt Gördeler (Tyskland). Dagens KPMG bildades dock efter ett sammangående av de två internationella organisationerna KMG och Peat Marwick i slutet av 1980-talet.

Den svenska medlemsfirman KPMG AB räknar sina rötter tillbaka till 1923Lars Ture Bohlin startade Bohlins Revisionsbyrå i Stockholm. Firman var redan från början inriktad på större och medelstora kunder och startade lokalkontor i Sverige för att hantera dotterbolag till större koncerner. Bohlins har genom åren gjort några mindre förvärv men har framförallt växt organiskt. I början av 1990-talet gick Bohlins Revisionsbyrå med i den internationella organisationen KPMG. Idag är KPMG det tredje största revisionsföretaget i Sverige mätt i omsättning och antal anställda med cirka 1 600 anställda på cirka 60 kontor. Inriktningen mot storföretagssegmentet är fortfarande tydligt och KPMG har störst marknadsandel i Sverige när det gäller revision av Sveriges största företag.

Utöver revision erbjuder KPMG tjänster inom skatterådgivning, corporate finance och annan finansiell rådgivning, management consulting, riskhantering samt rådgivning inom redovisningsområdet.

Samarbete med högskolor och universitet redigera

Företaget är en av de främsta medlemmarna, benämnda Capital Partners, i Handelshögskolan i Stockholms partnerprogram för företag som bidrar finansiellt till Handelshögskolan i Stockholm och nära samarbetar med den vad gäller utbildning och forskning[1].

KPMG finansierar en professur vid Handelshögskolan i Stockholm. Professuren kallas KPMG:s professur i företagsekonomi och innehas sedan 1994 av professor Kenth Skogsvik[2].

KPMG delar sedan 2010 ut priset Årets framtida ledare (tidigare Årets ekonomistudent)[3]

Källor redigera

Noter redigera