Öppna huvudmenyn

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Justitiedepartementet och tillhör inrikesministerns ansvarsområde.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
MSB Logo Sweden.jpg
DepartementJustitiedepartementet
Organisationstypstatlig förvaltningsmyndighet
Ledningenrådighetsmyndighet
SäteKarlstad
Organisationsnr202100-5984
FöregångareKrisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket, Styrelsen för psykologiskt försvar
Inrättad1 januari 2009
GeneraldirektörDan Eliasson
Budget1,2 miljarder SEK (2019)
Antal anställda~1 000
InstruktionSFS 2008:1002 (lagen.nu)
Webbplatswww.msb.se

Innehåll

AllmäntRedigera

 
Myndighetens kontor i Stockholm.
 
Ett fordon från MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris.[1] MSB ersatte 2009 Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar.

OrganisationRedigera

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har huvudkontor i Karlstad, kontor i Stockholm och Kristinehamn samt skolor i Rosersberg, Sandö och Revinge.

VerksamhetRedigera

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska hjälpa den offentliga sektorn, privata företag, föreningar och privatpersoner med information inför en eventuell krishändelse och bidra till förebyggande av sådana händelser. Myndigheten samlar också in information om tidigare kriser för att utröna vad som gick bra och vad som gick mindre bra, samt vad som skulle kunna ha gjorts bättre. En revisionsbesiktning görs i syfte att utvärdera och garantera säkerheten för allmänhet och anställda inom en organisation.[2] Om en allvarlig olycka eller kris skulle inträffa, ska myndigheten stödja samordningen av den samlade konsekvenshanteringen. Arbetet omfattar allt från små olyckor i vardagen till stora katastrofer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. MSB genomför dessutom insatser i andra länder. Till dessa rekryteras personal från olika yrkesgrupper.

Myndigheten bedriver utbildningsverksamhet i sina två skolor i Revinge och på Sandö, samt för skorstensfejare i Rosersberg.

Internationell medverkan i katastrofbekämpning i SverigeRedigera

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är den verksamhet i Sverige som kan avropa tjänster från andra länder inom Europeiska unionen genom Centret för samordning av katastrofberedskap (engelska: Emergency Response Coordination Centre, ERCC) inom EU.

Viktigt meddelande till allmänhetenRedigera

"Viktigt meddelande till allmänheten", tyfon inspelat i Stockholm, 2017-03-06.

Viktigt meddelande till allmänheten ingår i myndighetens uppgifter. Signalen Viktigt meddelande, populärt kallad Hesa Fredrik), testas fyra gånger per år, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. Information ges i Sveriges Radios samtliga radiokanaler strax före detta klockslag och när provet är avslutat. En sju sekunder lång ton ljuder och följs av en 14 sekunders paus, sedan ny ton, ny paus och så vidare under två minuter. Efter en paus på 90 sekunder hörs sedan den 30 sekunder långa "faran över"-signalen.

Provtillfällena initieras av lokala räddningstjänster, vilka kan fjärrstyra utrustningen från brandstationer men även från skyddade beredskapsanläggningar.

KrisberedskapsveckanRedigera

 
Broschyren Om krisen eller kriget kommer (2018), fram och baksida.

För att stärka krisberedskapen och förbättra riskkommunikationen anordnade MSB en krisberedskapsvecka för första gången 2017. Kampanjen syftar till att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid en samhällskris (kris och krig), att fler privatpersoner skaffar sig en hemberedskap och att utveckla den lokala riskkommunikationen.[3] MSB har producerat ett särskilt informationsmaterial som de aktörer som deltar i kampanjen kan använda. Inför och under krisberedskapsveckan 2018 producerade och distribuerade MSB, på regeringens uppdrag, en ny upplaga av skriften Om kriget kommer.[4][5]

Forskning kring religiös extremismRedigera

I slutet av år 2016 inledde myndigheten förstudier kring islamistiskt inflytande i Sverige.[6] Uppdraget gavs till Magnus Norell och levererade rapporten Muslimska brödraskapet i Sverige fyra veckor efter förordnandet. Rapporten fick omfattande kritik, bland annat 20-talet forskare som beskrev den som bristfällig och ovetenskaplig med ett konspiratoriskt språkbruk.[7][8] MSB har valt att inte gå vidare med rapporten och avslutar Norells forskaruppdrag. Myndigheten avser även framöver ta fram nya rapporter kring islamisk terrorism.[9]

Efter sommaren 2017 ska MSB fortsätter informationsinhämtning i frågan om muslimsk extremism och islamisk terrorism genom två studier där den ena delen utgör en granskning av Muslimska Brödraskapet i Sverige och leds av Aje Carlbom vid Malmö Högskola, den andra är en granskning av salafistiska jihadister som leddes av Magnus Ranstorp vid Försvarshögkolan. Budgeten för studierna är 1,75 miljoner kronor.[10]

GeneraldirektörerRedigera

Se ävenRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

 1. ^ 1 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 2. ^ ”Regler och föreskrifter för revisionsbesiktning”. www.tuv-nord.com. 9 mars 2018. https://www.tuv-nord.com/se/se/tuev-nord-nyheter/nyheter/article/regler-och-foereskrifter-foer-revisionsbesiktning/. Läst 9 mars 2018. 
 3. ^ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. ”Krisberedskapsveckan - stärkt beredskap och bättre riskkommunikation”. https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/samlat-stod-till-kommuner/krisberedskapsveckan/. Läst 2 juli 2019. 
 4. ^ ”Krisberedskapsvecka för stärkt beredskap och bättre riskkommunikation”. MSBs hemsida. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Arkiverad från originalet den 20 december 2016. https://web.archive.org/web/20161220192515/https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/MSBs-krisberedskapsvecka/. Läst 8 december 2016. 
 5. ^ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. ”Om krisen eller kriget kommer”. https://www.msb.se/sv/publikationer/om-krisen-eller-kriget-kommer/. Läst 2 juli 2019. 
 6. ^ ”MSB om förstudien Muslimska brödraskapet i Sverige”. Nyheter 2017-03-03. MSB. Arkiverad från originalet den 5 mars 2017. https://web.archive.org/web/20170305193634/https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/MSB-om-forstudien-Muslimska-brodraskapet-i-Sverige/. Läst 5 mars 2017. 
 7. ^ http://religionsvetenskapligakommentarer.blogspot.se/2017/03/debatt-undermalig-forskning-i-svensk.html
 8. ^ https://www.svt.se/nyheter/inrikes/20-tal-forskare-sagar-terrorexperten-magnus-norells-rapport-om-islamism
 9. ^ Nerringd, JO-anmäld och mejlbombad - Fokus” (på sv-SE). Fokus. 15 juni 2017. https://www.fokus.se/2017/06/nerringd-jo-anmald-och-mejlbombad/. Läst 24 juni 2017. 
 10. ^ ”Msb.se - MSB fortsätter arbetet om islamistisk informationspåverkan” (på sv). www.msb.se. Arkiverad från originalet den 30 juni 2017. https://web.archive.org/web/20170630124437/https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/MSB-fortsatter-arbetet-om-islamistisk-informationspaverkan/. Läst 30 juni 2017. 
 11. ^ ”MSB:s generaldirektör Helena Lindberg föreslås bli riksrevisor”. msb.se. Arkiverad från originalet den 19 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170219103029/https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/MSBs-generaldirektor-Helena-Lindberg-foreslas-bli-riksrevisor/. Läst 19 februari 2017. 

Externa länkarRedigera