Med statsbidrag menas bidrag från stat till skild entitet. Mottagaren är en juridisk person i form av en organisation, exempelvis departement, regioner, kommuner eller välgörenhetsorganisationer.

Statsbidrag som utgår till Sveriges kommuner och regioner grundar sig i det kommunala utjämningssystemet. Likvida medel utgår från staten och går till den. Statsbidrag, avgifter och skatter finansierar tillsammans den kommunala och regionala verksamheten.

ExempelRedigera