Med statsbidrag menas bidrag från stat till skild entitet. Mottagaren är en juridisk person i form av en organisation, exempelvis departement, landsting, kommuner eller välgörenhetsorganisationer.

Statsbidrag som utgår till svenska primärkommuner grundar sig i det kommunala utjämningssystemet. Likvida medel utgår från staten och går till primärkommuner. Statsbidrag, avgifter och skatter finansierar tillsammans den kommunala verksamheten.

ExempelRedigera