Folkbildningsrådet

ideell förening med vissa myndighetsuppdrag

Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppgifter. Föreningen fördelar statsbidrag inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde: folkhögskolor, studieförbund och folkhögskolors studerandeorganisationer.[1]

Folkbildningsrådet har myndighetsansvar för folkbildning, och har som medlemmar Studieförbunden, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och bildades 1991. Rådet beslutar om vilka studieförbund och folkhögskolor som ska få statligt ekonomiskt stöd. Det finns i dag 10 studieförbund och, från den 1 juli 2015,[2] 151 folkhögskolor spridda över hela landet som uppbär statsbidrag fördelat av Folkbildningsrådet (2014).[3][4][5]

Folkbildningsrådet är lokaliserat till Stockholm. Ordförande är Catharina Håkansson Boman[6] och generalsekreterare Maria Graner.[7]

Organisation redigera

Folkbildningsrådet bildades år 1991 i samband med kommunaliseringen av skolan i Sverige. När rådet bildades ställde staten som villkor att alla aktörer inom folkbildning skulle representeras, men efter bildandet har vare sig regering eller riksdag mandat att besluta om medlemskap i rådet eftersom det är en ideell förening.[8]

Generalsekreterare redigera

 • 1994–2016: Britten Månsson Wallin[9]
 • 2016–2023: Maria Graner[9]

Folkbildningsrådets styrelse redigera

Ordförande redigera

Ledamöter redigera

Verksamhet redigera

Fram till 1 juli 2014 hade Folkbildningsrådet i uppdrag från sina medlemmar att driva Folkbildningsnätet och Folkhögskolornas informationstjänst (FIN), samt FOLAC (Folkbildning – Learning for Active Citizenship). Dessa områden finns numera i organisationen Folkhögskolornas serviceorganisation som arbetar på uppdrag av RIO, OFI och SKL-folkhögskolorna.[14][15][16]

Offentlighetsprincip redigera

Den del av rådet som omfattar fördelning av statsbidrag omfattas av offentlighetsprincipen, men i praktiken är det enligt Riksrevisionen otydligt vilka handlingar som omfattas då Justitieombudsmannen och kammarrätten har haft olika uppfattningar.[8]

Revision och uppföljning redigera

Riksrevisionen saknar rätt att granska Folkbildningsrådet i årlig revision.[8]

Under de tretton första åren 1991–2004 skedde endast en revision där man följde upp om syftet med de statliga anslagen blivit uppfyllt.[8]

Statsbidrag redigera

Fram till 1990-talet fördelade myndigheten Skolöverstyrelsen statsbidrag till folkbildningsverksamheter, men när skolan kommunaliserades förändrades styrningen av medel till folkbildningen. Myndighetsuppgiften att fördela statsbidrag till folkbildning delegerades till det nybildade Folkbildningsrådet.[8]

År 2014 delade rådet ut 1,7 miljarder SEK i statsbidrag till 10 studieförbund.[17]

År 2019 fick Folkbildningsrådet 4,1 miljarder i statsbidrag att dela ut.[18]

Kritik redigera

Enligt Magnus Ranstorp (statsvetareFörsvarshögskolan) och Aje Carlbom (docent i socialantropologi vid Malmö universitet) har Folkbildningsrådet inte kompetensen att avgöra om studieförbundet Ibn Rushd lever upp till demokratiska ideal som man kan kräva av ett studieförbund. Ranstorp och Carlbom menade att rådet borde ombildas från en ideell förening till en myndighet så att en skattefinansierad verksamhet öppnas för offentlig insyn.[19]

Referenser redigera

 1. ^ ”Regeringens riktlinjer till Folkbildningsrådet 2021” (  PDF). Folkbildningsrådet. Arkiverad från originalet den 3 december 2021. https://web.archive.org/web/20211203133332/https://www.folkbildningsradet.se/globalassets/styrdokument/fran-staten/2021/riktlinjer-2021-for-folkbildningsradet.pdf?epieditmode=true. Läst 22 juni 2021. 
 2. ^ ”Två nya folkhögskolor: Fryshusets folkhögskola och Borås folkhögskola”. Folkhogskola.nu. Arkiverad från originalet den 29 november 2014. https://web.archive.org/web/20141129035351/http://www.folkhogskola.nu/Nyheter/Meddelanden-fran-FIN/2014/tva-nya-folkhogskolor-fryshusets-folkhogskola-och-boras-folkhogskola/. Läst 21 november 2014. 
 3. ^ regeringen.se. ”Folkbildning” (HTML). Utbildningsdepartementet. Arkiverad från originalet den 25 maj 2015. https://web.archive.org/web/20150525063724/http://www.regeringen.se/sb/d/6493. Läst 6 november 2014. 
 4. ^ NE.se. ”Folkbildningsrådet” (HTML). Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/folkbildningsr%C3%A5det. Läst 30 mars 2013. 
 5. ^ folkbildningsradet.se. ”Medlemmar Folkbildningsrådet” (HTML). Folkbildningsrådet. Arkiverad från originalet den 5 april 2015. https://web.archive.org/web/20150405160119/http://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/medlemmar/. Läst 5 november 2014. 
 6. ^ folkbildningsradet.se. ”Styrelse Folkbildningsrådet” (HTML). Folkbildningsrådet. Arkiverad från originalet den 5 april 2015. https://web.archive.org/web/20150405162607/http://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/Styrelse/. Läst 5 november 2014. 
 7. ^ folkbildningsradet.se. ”Personal Folkbildningsrådet” (HTML). Folkbildningsrådet. http://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/kontakta-oss/Personal/. Läst 5 november 2014. 
 8. ^ [a b c d e] ”Offentlig förvaltning i privat regi – statsbidrag till idrottsrörelsen och folkbildningen ( RIR 2004:15 ) (PDF)”. www.riksrevisionen.se. sid. 35, 38-39, 49-50. https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2004/offentlig-forvaltning-i-privat-regi---statsbidrag-till-idrottsrorelsen-och-folkbildningen.html. Läst 25 april 2020. 
 9. ^ [a b] Wallgren, Anna (22 februari 2016). ”Maria Graner blir ny generalsekreterare för Folkbildningsrådet”. News. https://news.cision.com/se/folkbildningsradet/r/maria-graner-blir-ny-generalsekreterare-for-folkbildningsradet,c9921116. Läst 18 augusti 2023. 
 10. ^ ”Torsten Friberg” (HTML). Riksidrottens Vänner. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2023. https://archive.is/usYoy. Läst 19 augusti 2023. 
 11. ^ ”Styrelse - Folkbildningsrådet” (HTML). Folkbildningsrådet. Arkiverad från originalet den 25 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160325043525/http://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/Styrelse/. Läst 19 augusti 2023. 
 12. ^ [a b] ”Styrelse och revisorer - Folkbildningsrådet” (HTML). Folkbildningsrådet. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2023. https://archive.is/qyxnG. Läst 19 augusti 2023. 
 13. ^ ”Ny ordförande i Folkbildningsrådet - Folkhögskolan” (HTML). Vi lärare genom Sveriges lärare. 20 maj 2021. Arkiverad från originalet den 19 augusti 2023. https://archive.is/ebb0h. Läst 19 augusti 2023. 
 14. ^ fso.folkbildning.net. ”Styrgrupp Folkhögskolornas Serviceorganisation” (HTML). FSO. Arkiverad från originalet den 6 november 2014. https://web.archive.org/web/20141106005055/https://fso.folkbildning.net/kontakt/styrgrupp/. Läst 5 november 2014. 
 15. ^ rio-org.se. ”RIO Medlemsuppdrag” (HTML). RIO. Arkiverad från originalet den 6 november 2014. https://web.archive.org/web/20141106022525/http://www.rio-org.se/index.php/verksamhet/medlemsuppdrag. Läst 5 november 2014. 
 16. ^ Folkbildningsrådet (1 juli 2014). ”Förändrat uppdrag för Folkbildningsrådet” (HTML). Folkbildningsrådet. Arkiverad från originalet den 24 december 2014. https://web.archive.org/web/20141224171142/http://www.folkbildning.se//aktuellt/nyheter/2014/forandrat-uppdrag-for-folkbildningsradet/. Läst 5 november 2014. 
 17. ^ Årsredovisning med verksamhetsberättelse 2014. Folkbildningsrådet. 2014. sid. 86. http://www.folkbildningsradet.se//globalassets/ar-vp-bu/2015/folkbildningsradet-arsredovisning-2014.pdf?epieditmode=true. Läst 11 april 2017  Arkiverad 4 augusti 2016 hämtat från the Wayback Machine.
 18. ^ ”Regleringsbrev 2019 Anslag 14:1, 14:2, 14:3 och 14:4 - Ekonomistyrningsverket”. www.esv.se. Arkiverad från originalet den 21 december 2022. https://web.archive.org/web/20221221081951/https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev. Läst 25 april 2020. 
 19. ^ ”DEBATT: Så byggs ett islamiskt parallellsamhälle i Sverige”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/debatt/bidrag-missbrukas-bygger-islamiskt-parallellsamhalle/. Läst 30 oktober 2019. 

Externa länkar redigera