Herren lever är en frikyrklig ekumenisk sångbok utgiven 1977, och avsedd att komplettera flera olika samfunds dåvarande sång- och psalmböcker. Den utgavs med det högre syftet att också bidra till en gemensam psalmbok för alla kristna samfund i Sverige. När denna åtminstone delvis förverkligades 1986, blev Herren lever snabbt överflödig och kom på de flesta håll ur bruk.

Herren lever
psalmbok
Originalspråksvenska
LandSverige
Utgivningsår1977

Arbetsgruppen, som sammanfört alla 138 sångerna i boken, bestod av representanter för Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionsförbundet och Örebromissionen. Innehållet var en blandning av mestadels rätt nyskrivna psalmer och visor och de flesta har kommit med i nuvarande Psalmer och sånger.

InnehållRedigera

Innehållet är en blandning av äldre och nyare psalmer och sånger för att passa för alla åldersgrupper. Det är också en blandning av nationellt och internationellt ursprung i både texter och melodier. Förutom själva sångsamlingen finns också en samling böner och Psalmer att läsa, psalmvalslista samt register över författare och kompositörer. Då många av texterna och kompositionerna är av yngre datum är många av texterna fortfarande upphovsrättsskyddade.

LovsångerRedigera

Fader, Son och AndeRedigera

Gud, vår skapare och Fader

Jesus vår Herre och Broder 814-824

Anden, vår hjälpare och tröst 825-826, 901

OrdetRedigera

KyrkanRedigera

Enhet

Vittnesbörd - tjänst

Nattvarden

Kyrkans årRedigera

Advent

Jul

Kyndelsmässodagen

Marie bebådelsedag

Passionstiden

Påsktiden

Kristi förklarings dag

Den helige Mikaels dag

Dagens och årets tiderRedigera

Morgon

Kväll

Årstiderna

Att leva av troRedigera

Bön

Sökande och tvivel

Skuld - förlåtelse

Tro - trygghet

Tillsammans i världenRedigera

Samhälle - arbetsliv

Fred - frihet - rättvisa

Jorden är Herrens

Framtid och hoppRedigera

För gudstjänstenRedigera

Böner

Bibeltexter

 • Nr 949 Allmän gudstjänst
 • Nr 950 Allmän gudstjänst eller Nattvardsgudstjänst
 • Nr 951 Missionsgudstjänst eller Sånggudstjänst
 • Nr 952 Advent
 • Nr 953 Advent
 • Nr 954 Marias lovsång
 • Nr 955 Jul eller Fredsgudstjänst
 • Nr 956 Fastan eller Långfredag
 • Nr 957 Påsk eller Allmän gudstjänst
 • Nr 958 Den helige Ande
 • Nr 959 Framtid och hopp

Gudstjänst för alla åldrar

 • Nr 960 Inledning
 • Nr 961 Bön
 • Nr 962 Bön
 • Nr 963 Bön

ReferenserRedigera

NoterRedigera