Herren lever är en frikyrklig ekumenisk sångbok utgiven 1977, och avsedd att komplettera flera olika samfunds dåvarande sång- och psalmböcker. Den utgavs med det högre syftet att också bidra till en gemensam psalmbok för alla kristna samfund i Sverige. När denna åtminstone delvis förverkligades 1986, blev Herren lever snabbt överflödig och kom på de flesta håll ur bruk.

Herren lever
Originalspråksvenska
LandSverige
Utgivningsår1977

Arbetsgruppen, som sammanfört alla 138 sångerna i boken, bestod av representanter för Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionsförbundet och Örebromissionen. Innehållet var en blandning av mestadels rätt nyskrivna psalmer och visor och de flesta har kommit med i nuvarande Psalmer och sånger.

InnehållRedigera

Innehållet är en blandning av äldre och nyare psalmer och sånger för att passa för alla åldersgrupper. Det är också en blandning av nationellt och internationellt ursprung i både texter och melodier. Förutom själva sångsamlingen finns också en samling böner och Psalmer att läsa, psalmvalslista samt register över författare och kompositörer. Då många av texterna och kompositionerna är av yngre datum är många av texterna fortfarande upphovsrättsskyddade.

Lovsånger nr 800-809Redigera

Fader, Son och Ande 810-826, 901Redigera

Gud, vår skapare och Fader 810-813

Jesus vår Herre och Broder 814-824

Anden, vår hjälpare och tröst 825-826, 901

Ordet 827-830Redigera

Kyrkan 831-845Redigera

Enhet 831-832

Vittnesbörd - tjänst 833-840

Nattvarden 841-845

Kyrkans år 846-882Redigera

Advent 846-849

Jul 850-857

Kyndelsmässodagen 858-859

Marie bebådelsedag 860

Passionstiden 861-868

Påsktiden 869-878

Kristi förklarings dag 879-880

Den helige Mikaels dag 881-882

Dagens och årets tider 883-889Redigera

Morgon 883

Kväll 884-887

Årstiderna 888-889

Att leva av tro 890-910Redigera

Bön 890-892, 824

Sökande och tvivel 893-894

Skuld - förlåtelse 895-899

Tro - trygghet 900-910

Tillsammans i världen 911-926Redigera

Samhälle - arbetsliv 911- 914

Fred - frihet - rättvisa 915-923

Jorden är Herrens 924-926

Framtid och hopp 880, 927-938Redigera