Öppna huvudmenyn
Trosbekännelsens tre artiklar beskriver de tre personerna i den kristna gudomen, här avbildade i Sankt Olofs kyrka utanför Simrishamn.

Den apostoliska trosbekännelsen (latin: symbolum Apostolicum eller enbart Apostolicum[1]) är den äldsta av de tre så kallade ekumeniska huvudsymbola. Den har sitt ursprung i den fornkristna församlingen i Rom, 200-talets början, och dess namn är tidigast dokumenterat i ett brev från Ambrosius cirka 390. Det är en längre version av den gammalromerska trosbekännelsen.

Den kallas apostolisk, eftersom den anses vara en pålitlig sammanfattning av apostlarnas tro så som den uttrycks i Nya Testamentet.[2][3][4] Texten bygger delvis på aposteln Paulus definition av kristen tro i Romarbrevets tionde kapitel, vers 9 från 60-talet: ”Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.” Klyftan mellan judendomen och den växande kristna rörelsen blev under 100-talet allt tydligare samtidigt som behovet av en kort sammanfattning av den kristna tron blev allt större bland annat för att tydliggöra avgränsningen mot andra religiösa rörelser som till exempel gnosticismen. Den apostoliska trosbekännelsen behöver inte, till skillnad från Paulus definition i Romarbrevet, den judiska religionens kontext för att vara begriplig för icke-judar.

Texten är belagd i ett par varianter, både på latin och koinégrekiska, före år 341 och fick sin slutgiltiga språkliga form under 700-talet. Den är okänd inom östkyrkan, där man enbart använder den Nicaenska trosbekännelsen. I Sverige förekommer två översättningar, en äldre och en nyare. Den nyare används dock inte av alla kyrkosamfund.

Varianter i brukRedigera

Vid läsande av trosbekännelsen inom Danska folkkyrkan låter man den föregås av en avsägelse av djävulen som på danska lyder: Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.[5]

Moderna svenska översättningarRedigera

Äldre översättningRedigera

Återfinns bland annat i Den svenska kyrkohandboken (Svenska kyrkans ritualhandbok) från 1986.

Katolska kyrkanRedigera

Romersk-katolska kyrkan i Sverige använder sig av den äldre översättningen ovan, med den skillnaden att ”en helig, allmännelig kyrka” i stället lyder ”den heliga katolska kyrkan”.

Nyare översättningRedigera

En nyare översättning med modernt språkbruk återfinns bland annat i Svenska Missionskyrkans kyrkohandbok från 2003.

Översättningen använd av svenskspråkiga församlingar i FinlandRedigera

Inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka är följande version den officiella på svenska:

 • Jag tror på Gud Fadern, den allsmäktige,
  himmelens och jordens skapare
 • och på Jesus Kristus,
  Guds ende son, vår Herre,
  som blev avlad av den heliga Anden,
  och föddes av jungfru Maria.
  Led under Pontius Pilatus,
  korsfästes, dog och begravdes,
  steg ner till dödsriket,
  uppstod på tredje dagen från de döda,
  steg upp till himlarna,
  sitter på Guds, den allsmäktige Faderns högra sida,
  och skall komma därifrån för att döma levande och döda
 • och på den heliga Anden,
  en helig, allmännelig kyrka,
  de heligas gemenskap,
  syndernas förlåtelse,
  kroppens uppståndelse
  och det eviga livet.

Se ävenRedigera

KällorRedigera