Ljus som liv åt världen gav är en lovsång/lovpsalm av Anders Frostenson skriven 1972 och bearbetad 1984. Den är inspirerad av en amerikansk sång till samma melodi, "Michael Row The Boat Ashore" (D-dur, 4/4, en negro spiritual).

Psalmen består av sju strofer med omkvädet "Ära vare dig o Gud, halleluja, lov ske dig, Guds ende Son, halleluja". Psalmens innehåll bygger huvudsakligen på den s.k. Johannesprologen, d.v.s. de första verserna i Johannesevangeliet.

Texten är upphovsrättligt skyddad till år 2077.

Publicerad iRedigera