Salig du och högt benådad är en psalm för Jungfru Marie bebådelsedag av Olov Hartman, skriven år 1964. Den anspelar på Luk. 1:42-55 där Elisabet träffar Maria och prisar henne för att hon trodde ängelns ord och sedan Maria lovprisar Herren.

Melodin är komponerad av Torsten Sörenson samma år. Den Finlandssvenska psalmboken 1986 har en annan melodi (F-dur, 4/4) av Kaj-Erik Gustafsson, komponerad 1982.

Publicerad somRedigera