Ej att förväxla med Kungliga Sjökrigsskolan.

Sjökrigshögskolan (KSHS), var en skola för officersutbildning inom svenska marinen, som verkade i olika former åren 1898–1961. Förbandsledningen var förlagd i Stockholms garnison, Stockholm.[1][2][3]

Sjökrigshögskolan
(KSHS)
Vapen för Svenska marinen tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnKungliga Sjökrigshögskolan
Datum1898–1961
LandSverige
FörsvarsgrenMarinen
TypMilitärhögskola
RollUtveckla och utbilda
Del avMarinstaben
EfterföljareMilitärhögskolan
StorlekMilitärhögskola
HögkvarterStockholms garnison
FörläggningsortStockholm
Befälhavare
SkolchefBertil Larsson [a]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga

Historik redigera

Kungliga Sjökrigshögskolan (eller bara Sjökrigshögskolan) inrättades den 11 mars 1898. Tidigare hade motsvarande utbildningen bedrivits i begränsad utsträckning vid Högre artilleriläroverket i Marieberg i västra Stockholm. Den 30 september 1961 upplöstes och avvecklades skolan tillsammans med Krigshögskolan och Flygkrigshögskolan, och utbildningen överfördes till den nya skolan Militärhögskolan.[2]

Verksamhet redigera

Sjökrigshögskolan ansvarade för utveckla kompetens samt utbilda marinens officerare för att fullfölja sjöförsvarets syfte. Utbildningen bestod av en ettårig allmän kurs för subalternofficerare, samt ettåriga fortsättningskurser (allmänna, artilleri-, torped- och minkurserna) för officerare som genomgått allmän kurs. Ämnena i den allmänna kursen bestod av strategi, taktik, kustfästningslära, landtkrigskonst, militär kustgeografi, artilleri, torpedlära, minlära, fysik och matematik (matematik var valfritt). I fortsättningskurserna bestod undervisning dels av specialämnen, men även ämnen från den allmänna kursen förekom. Sjökrigshögskolans ständiga personal utgjordes av en chef, en adjutant, bibliotekarie, lärare i 15 ämnen, repetitörer och en vaktmästare. Tillstånd att följa undervisningen i ett eller flera ämnen kan av chefen lämnas såväl marinen tillhörande person av officers rang som officer tillhörande armén.[1]

Förläggningar och övningsplatser redigera

Förbandschefer redigera

Förbandschefen för Sjökrigshögskolan titulerades skolchef.[3]

Namn, beteckning och förläggningsort redigera

Namn
Kungl. Sjökrigshögskolan 1898-03-11 1961-09-30
Beteckningar
KSHS 1898-03-11 1961-09-30
Förläggningsorter
Stockholms garnison/Styrmansgatan 32 (F) 18??-??-?? 18??-??-??
Stockholms garnison/Banérgatan 29 (F) 18??-??-?? 18??-??-??
Stockholms garnison/Arsenalsgatan 9 (F) 1909-??-?? 1921-??-??
Stockholms garnison/Birger Jarlsgatan 7 (F) 1921-??-?? 1926-??-??
Stockholms garnison/Östermalmsgatan 87 (F) 1926-11-05 1961-09-30

Galleri redigera

Se även redigera

Referenser redigera

Anmärkningar redigera

  1. ^ Bertil Larsson blev sista chefen för skolan.
  2. ^ Carl Alarik Wachtmeister var tillförordnad chef åren 1914–1915.

Noter redigera

  1. ^ [a b] Sjökrigshögskolan i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1917)
  2. ^ [a b] Braunstein (2011), s. 141
  3. ^ [a b] Kjellander (2007), s. 209

Tryckta källor redigera