För föregångaren som verkade 1908–1994, se Marinstaben (gamla).

Marinstaben (MS) är en högre ledningsstab inom svenska marinen som verkat sedan den 1 januari 2019. Förbandsledningen kommer inledningsvis vara förlagd i Stockholms garnison i Stockholm men kommer slutligen att vara förlagd på Muskö örlogsbas i Haninge garnison.[1] Fullt organiserad avses staben ha 161 anställda. [2]

Marinstaben
(MS)
Marinen vapen bra.svg
Vapen för Marinstaben tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnMarinstaben
Datum2019–
LandSverige
FörsvarsgrenMarinen
TypFörsvarsgrensstab
RollOperativ, territoriell och taktisk verksamhet
FöregångareMarinens taktiska stab
Prod marin [a]
StorlekStab
HögkvarterHaninge garnison
FörläggningsortMuskö
Befälhavare
MarinchefKam Ewa Skoog Haslum
MarinstabschefKmd Håkan Nilsson
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg

HistoriaRedigera

Huvudartikel: Marinstaben (gamla)

Den 30 juni 1994 upplöstes och upphörde den gamla Marinstaben som stab och myndighet. I dess ställe bildades den 1 juli 1994 Marinledningen ingående i det nybildade Högkvarteret.

I februari 2018 föreslog Försvarsmakten i sitt budgetunderlag för 2019 till regeringen en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Förslaget var bland annat utformat med en ny ledning och nya organisationsenheter på nya orter. Det för att ge bättre förutsättningar för en robust och uthållig ledning. De nya organisationsenheter som Försvarsmakten önskade bilda föreslogs benämnas arméstaben, flygstaben samt marinstaben. Dessa skulle bildas genom en sammanslagning av produktionsledning och insatsledning, samt andra kompletterande delar från bland annat Högkvarteret och Försvarets materielverk. Staberna föreslogs bildas den 1 januari 2019 och ledas under en arméchef, en marinchef och en flygvapenchef.[3]

Den 22 november 2018 föreslog regeringen för riksdagen att inrätta organisationsenheter i form av en arméstab, en marinstab och en flygstab, det efter att Försvarsmakten i sitt budgetunderlaget för 2019 begärt att få inrätta försvarsgrensstaber. Riksdagen antog regeringens proposition den 18 december 2018.[4] Den 20 december beslutade regeringen att inrätta Marinstaben som en egen organisationsenhet och förlägga denna till Muskö örlogsbas i Haninge garnison.[1] Den 30 september 2019, på dagen som Muskö örlogsbas invigdes 1969, invigdes även Marinstaben på basen, genom en högtidlig ceremoni i den så kallade Risdalsslipen inne på basen.[5]

Förläggningar och övningsplatserRedigera

Lokaliseringsort för den nya marinstaben föreslogs av Försvarsmakten att etableras på Musköbasen i Haninge garnison.[6] Inledningsvis kommer staben emellertid vara förlagd inom föregångarnas (MTS och Prod Marin) lokaler inom Stockholms garnison. Under juni 2019 kom staben omlokaliseras till provisoriska lokaler ovan jord på Muskö örlogsbas. Först 2021-2022 kommer Marinstaben flytta in i sina permanenta lokaler i Musköberget.[2] I juni 2019 etablerades marinstaben på Musköbasen. Marinstaben blev därmed den sista av de tre försvarsgrensstaberna som utlokaliserades från Stockholm. Den officiella invigningen av marinstabens nya stabsort skedde i september 2019.[7]

FörbandscheferRedigera

Från 2019 tituleras förbandschefen marinchef och har tjänstegraden konteramiral. Marinstaben leds av en marinstabschef med tjänstegraden kommendör.

Marinchef

Marinstabschef

Namn, beteckning och förläggningsortRedigera

Namn
Marinstaben 2019-01-01
Beteckning(ar)
MS 2019-01-01
Förläggningsort(er)
Stockholms garnison 2019-01-01 2019-05-30
Haninge garnison/Musköbasen 2019-06-01

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Produktionsledningens marinavdelning vid Högkvarteret
 2. ^ Fredrik Palmquist tillträdde som chef den 1 juni 2019, med ett förordnande längst till den 31 december 2022.[8]
 3. ^ Håkan Nilsson tillträdde som marinstabschef den 1 juni 2022, tills vidare dock längst till 30 juni 2025.[9]

NoterRedigera

 1. ^ [a b] ”Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten (SFS 2018:2100)”. Svensk författningssamling. Regeringskansliet. 21 december 2018. sid. 3. https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-12/SFS2018-2100.pdf. Läst 22 december 2018. 
 2. ^ [a b] Sundgren, Linda. ”Flytten av marinstaben dröjer”. Officerstidningen (Stockholm: Officersförbundet) (8/2018): sid. 14-15. 
 3. ^ ”Budgetunderlag 2019”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/budgetunderlag/budgetunderlag-2019/fm2017-11490.26-underbilaga-1.2-fm-bu-19.pdf. Läst 6 oktober 2018. 
 4. ^ ”Regeringens proposition 2018/19:18”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/inrattande-av-forsvarsgrensstaber_H60318. Läst 22 december 2018. 
 5. ^ ”Marinstaben invigdes när Musköbasen fyllde 50 år”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2019/10/marinstaben-invigdes-nar-muskobasen-fyllde-50-ar/. Läst 2 oktober 2019. 
 6. ^ ”Marinstaben flyttas till Muskö”. musko.nu. http://www.musko.nu/marinstaben-flyttas-till-musko/. Läst 6 oktober 2018. 
 7. ^ ”Försvarets forum nr 3/2019, s. 5”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2019/forum_1903_lowres.pdf. Läst 3 juli 2019. 
 8. ^ ”Försvarets forum nr 3/2019, s. 9”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2019/forum_1903_lowres.pdf. Läst 3 juli 2019. 
 9. ^ ”Försvarets forum nr 4/2022, s. 9”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2022/forum_2204_webb_lowres.pdf. Läst 21 september 2022. 

Externa länkarRedigera