Högkvarteret

den högsta ledning i den svenska Försvarsmakten
Ej att förväxla med Högkvarteret (Finland).

Högkvarteret (HKV) är ett ledningsförband och utgör sedan 1994 den högsta ledningen i den svenska Försvarsmakten. Förbandsledningen är förlagd i Stockholms garnisonLidingövägen 24 i Stockholm.

Högkvarteret
(HKV)
Högkvarteret vapen.svg
Vapen för Högkvarteret tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnHögkvarteret
Datum1994–
TypHögkvarter
RollOperativ, territoriell och taktisk verksamhet
Del avFörsvarsmakten
FöregångareFörsvarsstaben
Ingående delarLedningsstaben,
Produktionsledningen,
Insatsledningen,
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten,
Säkerhetsinspektionen,
Militära flyginspektionen,
Generalläkaren,
Försvarsmaktsledningen
StorlekStab
HögkvarterStockholms garnison
FörläggningsortStockholm
Marsch"Svenska marschen" (okänd) [a]
"Under blågul fana" (Widqvist) [b]
DekorationerHKVGM/SM [c]
Befälhavare
ChefViceamiral Jonas Haggren
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
TjänstgöringsteckenAM.088472.jpg
Åren 1994-2001 använde sig Högkvarteret av det vapen som idag förs av Försvarsmakten.

HistorikRedigera

Högkvarteret organiserades ursprungligen den 1 juli 1994 som en följd av att dåvarande Försvarsstaben och de tre försvarsgrensstaberna (Arméstaben, Flygstaben och Marinstaben) avvecklades, i samband med att Försvarsmakten blev en enda myndighet.[3] Dess historia sträcker sig emellertid längre tillbaka, till Generalstaben som verkade under åren 1695-1937.

Före 1994 fanns en övergångsorganisation kallad Försvarsmaktens organisationsmyndighet som inrättades 1 september 1993 enligt instruktionen (SFS 1992:1019). Den 22 november 2018 föreslog regeringen för riksdagen att inrätta organisationsenheter i form av en arméstab, en marinstab och en flygstab. Staberna planeras att förläggas från den 1 januari 2019 till Enköping (arméstab), Haninge/Muskö (marinstab) och Uppsala (flygstab). Marinstaben planeras dock vara aktiv i Haninge/Muskö under 2020. Riksdagen antog regeringens proposition den 18 december 2018.[4]

VerksamhetRedigera

Högkvarteret är överbefälhavarens stab för verksamhetsledning, militärstrategisk inriktning och planering, underrättelse- och säkerhetstjänst samt operativ och taktisk ledning. Högkvarteret är huvudsakligen beläget på Lidingövägen och Värtavägen i Stockholm.

Högkvarteret består huvudsakligen av fyra större avdelningar: Ledningsstaben (LEDS), Produktionsledningen (PROD), Insatsledningen (INS) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST).

Fastigheten på Lidingövägen förvaltas av Specialfastigheter AB medan andra förvaltas av Fortifikationsverket.

Ingående enheterRedigera

LedningsstabenRedigera

Ledningsstaben (LEDS) består av olika avdelningar: Stabsavdelning (LEDS STAB), Planerings- och ekonomiavdelningen (LEDS PLANEK), Chief Information Officer (LEDS CIO), Kommunikationsavdelningen (LEDS KOMM), Personalavdelningen LEDS PERS), Inriktning- och planeringsavdelningen (LEDS INRI), Juridiska avdelningen (LEDS JUR) och Totalförsvarsavdelningen (LEDS TF). Ledningsstabens chef är tillika chef för Högkvarteret. [5]

ProduktionsledningenRedigera

Produktionsledningen (PROD) ansvarar för uppsättning och anskaffning av materiel till förbanden.[6]

InsatsledningenRedigera

Insatsledningen (INS) ansvar ligger på att driva Försvarsmaktens verksamhet internationellt och i Sverige, genom att följa omvärldsutvecklingen för att därifrån hävda den svenska integriteten. [7][8]

Militära underrättelse- och säkerhetstjänstenRedigera

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) är en avdelning som dels utgör Sveriges militära underrättelsetjänst och därmed har huvudansvar för att ta fram militärt relevant information om främmande makter, dels har säkerhetsskyddsansvar för totalförsvarsmyndigheterna.[9]

Övriga enheterRedigera

Inom Högkvarteret finns även ett antal andra enheter med ansvar för andra områden: Internrevisionen (INTERNREV), Säkerhetsinspektionen (SÄKINSP), Miltära flyginspektionen (FLYGI), Förvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM), Generalläkaren (GL) och Stabsavdelningen (HKV STAB).

Förläggningar och övningsplatserRedigera

Stabshuset är beläget på Lidingövägen 24 på Gärdet i Stockholm. Byggnaden har ett platt tak och nästan ett kvadratiskt block i fasadtegel ritad av Bengt Gate. Två stora innergårdar finns, detta för att kunna ge dagsljus till denna stora byggnad. År 1992 överfördes byggnaden till Kungl. Byggnadsstyrelsen. Produktionsledningen finns på Tre Vapen. Den 3 september 2018 tog kommunstyrelsen i Järfälla kommun beslut om att teckna ett intentionsavtal med Fortifikationsverket och Försvarsmakten. Intentionsavtal omfattade en förstudie med start hösten 2018 om att flytta Försvarsmaktens högkvarter till Barkarby.[10] Den plats som Försvarsmakten vill utreda för en eventuell framtida lokalisering är fastigheten Barkarby 4:1 i Barkarbystaden. Fastigheten som ägs av Fortifikationsverket omfattar motsvarande 100.000–130.000 kvadratmeter i våningsyta och ligger inom det som tidigare utgjorde flottiljflygplatsen Barkarby flygplats, vilken ursprungligen uppfördes till Svea flygflottilj (F 8), och ligger nära den framtida förlängningen av tunnelbanans Blå linje.[11] Förstudien beräknas ta ett år och en eventuell flytt beräknas ta upp mot åtta år. Det på grund av att både riksdag och regering måste besluta i frågan innan en flytt kan bli verklig.[12] Den 10 mars 2020 meddelade Försvarsmakten att Högkvarteret inte kommer flyttas. Bakgrunden var att fördelarna inte ansågs väga upp den verksamhet vid Högkvarteret som riskerade att påverkas eller störas under en tioårsperiod. Då Försvarsmakten i dess analys ansåg att en flytt till Barkarby skulle kunna äventyra en fokuserad och robust ledning av myndigheten.[13]

Heraldik och traditionerRedigera

Åren 1994–2001 hade Högkvarteret lilla riksvapnet med ett svärd i guld som heraldiskt vapen. År 2002 övertogs detta vapen av Försvarsmakten. Högkvarteret antog då ett nytt vapen med blasonering "I blått fält ett stolpvis ställt svärd av guld. Skölden lagd över två korslagda kommandostavar av guld belagda med blå öppna kronor ställda i grupper om två och en. Skölden krönt med en kunglig krona." [14] De två korslagda kommandostavarna kommer troligen från föregångaren Generalstaben som hade just två korslagda kommandostavar som vapen.

År 2010 instiftades Högkvarterets förtjänstmedalj i guld och silver (HKVGM/SM).[15][16]

FörbandscheferRedigera

Befattningen chef för Högkvarteret tillkom 2002.[17]

Namn, beteckning och förläggningsortRedigera

 
Högkvarteret vid Lidingövägen i Stockholm.
Namn
Högkvarteret 1994-07-01
Beteckningar
HKV 1994-07-01
Förläggningsorter
Stockholms garnison (F) 1994-07-01

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Förbandsmarschen antogs den 29 september 1999 som Försvarsmaktens paradmarsch.[1]
 2. ^ Förbandsmarschen antogs den 29 september 1999 som Försvarsmaktens marsch.[2]
 3. ^ Förtjänstmedalj i guld och silver instiftad 2010.
 4. ^ Johan Kihl var chef för Strategiledningen, samt chef för Högkvarteret.[18]
 5. ^ Claes-Göran Fant var chef för Strategiledningen, samt chef för Högkvarteret.[19]
 6. ^ Jörgen Ericsson var stabschef för Högkvarteret.[20]
 7. ^ Sverker Göranson var chef för Ledningsstaben, samt Försvarsmaktens stabschef.[21]
 8. ^ Jan Salestrand var chef för Ledningsstaben, samt chef för Högkvarteret.[22]
 9. ^ Dennis Gyllensporre var chef för Ledningsstaben, samt chef för Högkvarteret.[23]
 10. ^ Jonas Haggren utnämndes den 20 september 2018 till chef för Ledningsstaben samt chef för Högkvarteret.[24]

NoterRedigera

 1. ^ Sandberg (2007), s. 12
 2. ^ Sandberg (2007), s. 83
 3. ^ riksdagen.se Regeringens proposition 1991/92:102 Läst 28 februari 2010
 4. ^ ”Regeringens proposition 2018/19:18”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/inrattande-av-forsvarsgrensstaber_H60318. Läst 22 december 2018. 
 5. ^ ”LEDNINGSSTABEN”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/hogkvarteret/ledningsstaben/. Läst 13 november 2021. 
 6. ^ Försvarsmakten - Produktionsledningen Avläst 19 maj 2009
 7. ^ Försvarsmakten - Insatsledningen Avläst 11 april 2012
 8. ^ http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/hogkvarteret/insatsledningen/
 9. ^ Försvarsmakten - Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Avläst 19 maj 2009
 10. ^ ”Förstudie inleds för flytt av Försvarsmaktens högkvarter till Barkarbystaden”. jarfalla.se. Arkiverad från originalet den 22 september 2018. https://web.archive.org/web/20180922063458/https://www.jarfalla.se/nyheter/nyheter/2018-08-29-forstudie-inleds-for-flytt-av-forsvarsmaktens-hogkvarter-till-barkarbystaden.html. Läst 21 september 2018. 
 11. ^ ”Nytt besked: Försvaret kan lämna Östermalm”. svd.se. https://www.svd.se/forsvaret-kan-lamna-ostermalm. Läst 21 september 2018. 
 12. ^ ”Förstudie om nytt högkvarter”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/hogkvarteret/#!/notice/forstudie-om-nytt-hogkvarter. Läst 21 september 2018. 
 13. ^ ”Högkvarteret blir kvar på Gärdet”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/hogkvarteret/#!/notice/hogkvarteret-blir-kvar-pa-gardet. Läst 11 mars 2020. 
 14. ^ Braunstein (2006), s. 13
 15. ^ ”HKVGFM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={0A1AD1B3-47A0-43B7-8210-5C7752316EE0}&listmode=0&medal={E623E9D3-94AC-4669-A79B-8E63BC272982}. Läst 23 april 2017. 
 16. ^ ”HKVSM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={0A1AD1B3-47A0-43B7-8210-5C7752316EE0}&listmode=0&medal={22811940-1331-4ECF-A4A3-77A9A6400B3F}. Läst 23 april 2017. 
 17. ^ ”Försvar för en ny tid: försvarspolitisk rapport från Försvarsberedningen”. books.google.se. https://books.google.se/books?id=Jr6FTD8FDj0C&pg=PA131&lpg=PA131&dq=%22chef+f%C3%B6r+h%C3%B6gkvarteret%22&source=bl&ots=0OR_dnbWL6&sig=0H707bQAvwX8XWxB7omIaAHXwes&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiqzNC3scXXAhWRpaQKHdoeAo0Q6AEIPDAD#v=onepage&q=%22chef%20f%C3%B6r%20h%C3%B6gkvarteret%22&f=false. Läst 17 november 2017. 
 18. ^ ”Förnyelse eller förfall”. fhs.se. http://www.fhs.se/sv/nyheter/2012/fornyelse-eller-forfall/. Läst 17 november 2017. [död länk]
 19. ^ ”General som skär ned”. aff.a.se. Arkiverad från originalet den 20 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100820203030/http://www.aff.a.se/vf2005_2/Portratt%20sid%205.htm. Läst 17 november 2017. 
 20. ^ ”Curriculum Vitae-Jörgen Ericsson”. Arkiverad från originalet den 16 december 2013. https://web.archive.org/web/20131216002303/http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-myndigheten/Dokumentfiler/cv/cv_jorgen_ericsson_sve_091015.pdf. Läst 22 december 2013. 
 21. ^ ”Curriculum Vitae-Sverker Göranson”. Arkiverad från originalet den 25 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140325160855/http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-myndigheten/Dokumentfiler/cv/CV%20%C3%96B%202012-09-10.pdf. Läst 25 mars 2014. 
 22. ^ ”Jan Salestrand – ny chef för Högkvarteret”. Arkiverad från originalet den 18 april 2013. https://archive.is/20130418125320/http://www.forsvarsmakten.se/sv/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Centrala-nyheter/2009/Jan-Salestrand--ny-chef-for-Hogkvarteret/. Läst 31 januari 2013. 
 23. ^ ”Ledningsstaben”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/hogkvarteret/ledningsstaben/. Läst 17 november 2017. 
 24. ^ ”Jonas Haggren ny chef för ledningsstaben”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2018/09/jonas-haggren-ny-chef-for-ledningsstaben/. Läst 21 september 2018. 

Tryckta källorRedigera

 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 
 • Braunstein, Christian (2006). Heraldiska vapen inom det svenska försvaret. Stockholm: Statens Försvarshistoriska Museer. ISBN 91-971584-9-6 

Externa länkarRedigera