Den här artikeln handlar om Flygstaben. För föregångaren som verkade 1936–1994, se Flygstaben (gamla). För Finlands flygstab, se Flygstaben (Finland).

Flygstaben (FS) är en högre ledningsstab inom svenska flygvapnet som verkat sedan den 1 januari 2019. Förbandsledningen är förlagd inom Uppsala garnison i Uppsala. [3] Fullt organiserad avses staben ha 252 anställda. [2]

Flygstaben
(FS)
Vapen för Flygstaben tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnFlygstaben
Datum2019–
LandSverige
FörsvarsgrenFlygvapnet
TypFörsvarsgrensstab
RollOperativ, territoriell och taktisk verksamhet
Del avHögkvarteret
FöregångareFlygvapnets taktiska stab
Prod. flyg [a]
StorlekStab
HögkvarterUppsala garnison
FörläggningsortUppsala, Stockholm, Såtenäs, Linköping, Luleå, Ronneby, Halmstad
Marsch"Vingar av frihet" (Jerker Johansson). [b]
Befälhavare
FlygvapenchefGenmj Jonas Wikman
FlygstabschefÖv Dennis Hedström
StabschefÖv Richard de Geer [2]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Sköldemärken

Historia redigera

Den 30 juni 1994 upplöstes och upphörde Flygstaben som stab och myndighet. I dess ställe bildades den 1 juli 1994 Flygvapenledningen, ingående i det nybildade Högkvarteret.

I februari 2018 föreslog Försvarsmakten i sitt budgetunderlag för 2019 till regeringen en omorganisation av Försvarsmaktens ledning. Förslaget var bland annat utformat med en ny ledning och nya organisationsenheter på nya orter. Det för att ge bättre förutsättningar för en robust och uthållig ledning. De nya organisationsenheter som Försvarsmakten önskade bilda föreslogs benämnas arméstaben, flygstaben samt marinstaben. Dessa skulle bildas genom en sammanslagning av produktionsledning och insatsledning, samt andra kompletterande delar från bland annat Högkvarteret och Försvarets materielverk. Staberna föreslogs bildas den 1 januari 2019 och ledas under en arméchef, en marinchef och en flygvapenchef.[4]

Den 22 november 2018 föreslog regeringen för riksdagen att inrätta organisationsenheter i form av en arméstab, en marinstab och en flygstab, det efter att Försvarsmakten i sitt budgetunderlaget för 2019 begärt att få inrätta försvarsgrensstaber. Riksdagen antog regeringens proposition den 18 december 2018.[5] Den 22 november 2018 föreslog regeringen för riksdagen att inrätta organisationsenheter i form av en arméstab, en marinstab och en flygstab, det efter att Försvarsmakten i sitt budgetunderlaget för 2019 begärt att få inrätta försvarsgrensstaber. Riksdagen bemyndigade regeringen att göra så genom att anta dess proposition den 18 december 2018.[5] Den 20 december beslutade regeringen att inrätta Flygstaben som en egen organisationsenhet och förlägga denna till Uppsala garnison.[3]

Den 16 januari 2019 invigdes Flygstaben med en traditionsenlig ceremoni i Uppsala garnison. Vid ceremonin närvarade chefen från den 1994 avvecklade flygstaben sista stabschef Bernt Östh, samt den nya flygstabschefen Anders Persson.[6]

Förläggningar och övningsplatser redigera

Lokaliseringsort för den nya flygstaben föreslogs av Försvarsmakten att etableras i Uppsala garnison. Där staben kommer flytta in till tre större vita byggnader i den södra delen av flottiljområdet, vilka ursprungligen uppfördes under 1940-talet till Flygkadettskolan (F 20). Det var två flyglar med kadettbostäder och däremellan en byggnad med lektionssalar och administrativa lokaler. I övervåningen fanns en större skrivsal som även användes vid fester. Några hundra meter norr om skolhuset låg kadettmässen, en låg vit byggnad.[7]

Förbandschefer redigera

Från 2019 tituleras förbandschefen flygvapenchef och har tjänstegraden generalmajor. Flygstaben leds av en flygstabschef med tjänstegraden överste.

Flygvapenchef

Flygstabschef


Namn, beteckning och förläggningsort redigera

Namn
Flygstaben 2019-01-01
Beteckning(ar)
FS 2019-01-01
Förläggningsort(er)
Uppsala garnison 2019-01-01

Se även redigera

Referenser redigera

Anmärkningar redigera

 1. ^ Produktionsledningens flygavdelning vid Högkvarteret
 2. ^ Marschen är nykomponerad och antogs av Flygstaben 2020.[1]
 3. ^ Jönsson tillträdde som chef 2019 och fick från den 1 mars 2020 en förlängtd placering med ett förordnande längst till den 31 maj 2020.[8]

Noter redigera

 1. ^ ”Marscher, filmmusik och nyskrivna verk vid flygvapnets konsert”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2020/11/marscher-filmmusik-och-nyskrivna-verk-vid-flygvapnets-konsert/. Läst 23 november 2020. 
 2. ^ [a b] Owtz, Josefine. ”Höga förväntningar inom flygstaben”. Officerstidningen (Stockholm: Officersförbundet) (8/2018): sid. 12. 
 3. ^ [a b] ”Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten (SFS 2018:2100)”. Svensk författningssamling. Regeringskansliet. 21 december 2018. sid. 3. https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-12/SFS2018-2100.pdf. Läst 22 december 2018. 
 4. ^ ”Budgetunderlag 2019”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/budgetunderlag/budgetunderlag-2019/fm2017-11490.26-underbilaga-1.2-fm-bu-19.pdf. Läst 6 oktober 2018. 
 5. ^ [a b] ”Regeringens proposition 2018/19:18”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/inrattande-av-forsvarsgrensstaber_H60318. Läst 22 december 2018. 
 6. ^ [a b] ”Flygstaben invigd”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2019/01/flygstaben-invigd/. Läst 20 januari 2019. 
 7. ^ ”Svenska flygvapnet ska ledas från Uppsala”. unt.se. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2018. https://web.archive.org/web/20181006114542/http://www.unt.se/nyheter/uppsala/svenska-flygvapnet-ska-ledas-fran-uppsala-4988528.aspx. Läst 6 oktober 2018. 
 8. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 1/2020”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2020/forum_2001_webb_lowres.pdf. Läst 29 februari 2020. 

Vidare läsning redigera

Externa länkar redigera

 •   Wikimedia Commons har media som rör Flygstaben.