Konkurrens

ekonomisk begrepp; fenomen att företag permanent kämpar om marknadsandelar

Konkurrens (latin: "sammanlöpande" från con, "tillsammans" och currens, "springa", "löpa") är ett begrepp som främst används inom ekonomi, biologi, politik och sociologi. Det är en situation som uppstår där det finns ett flertal oberoende och med varandra på något vis tävlande aktörer inom en given sektor. En sådan sektor kan exempelvis utgöras av en ekonomisk marknad, en idrottsgren, eller en biologisk biotop. Konkurrens kan sägas vara en form av urvalsförfarande, där de aktörer som är snabbast/starkast/rikast/mest anpassningsbara och så vidare normalt har de bästa förutsättningarna.

I den amerikanska staden Las Vegas finns flera konkurrerande kasinon.

Ekonomisk konkurrens redigera

Se även: Fri marknad

Den mest omtalade typen av konkurrens är säljkonkurrens, även om det också finns exempel på köpkonkurrens. Konkurrens är för det mesta gynnsamt för aktörernas motpart; pris och villkor för varan eller tjänsten kommer under vissa förutsättningar att hamna på eller nära gränsen för ekonomisk lönsamhet för aktörerna. Så kallad perfekt konkurrens är sällsynt, och för att en perfekt konkurrens skall kunna uppstå finns en rad förutsättningar som först måste uppfyllas:[1]

  • tillräckligt stort antal säljare och köpare
  • ingen samverkan bland parterna i marknaden
  • varorna ska vara enkla så att de kan handlas med i stora kvantiteter
  • konsumenterna ska ha fullständig information om marknadens utbud och priser
  • tillverkarna ska ha fullständig information om den senaste tekniken
  • det ska vara lätt och smidigt för företag att ta sig in på marknader
  • stordriftsfördelar får inte förekomma
  • snabb anpassning till nya villkor
  • marknaden får inte på något vis regleras

Reglering som endast motverkar externa effekter stör inte marknadens funktion, utan styr den i en bättre riktning. Reglering som hindrar fusk (så som man väljer att definiera ordet) är mer eller mindre nödvändig för marknadens funktion.

Eftersom perfekt konkurrens sällan förekommer är det intressant att studera hur marknaden förändras under något mindre stränga villkor (i en del fall är skillnaden inte alltför stor), när säljarna är få (oligopol) eller då det endast finns en säljare (monopol).

Geometrisk konkurrens redigera

Inom geometrin betecknar konkurrens att tre eller flera linjer sammanstrålar (skär varandra) i samma punkt. Sådana linjer är konkurrenta. Inom projektiv geometri är konkurrens dual till kollinearitet i två dimensioner och i tre dimensioner är konkurrens dual till koplanaritet

Se även redigera

Referenser redigera

  1. ^ Eklund, Klas, Vår ekonomi (1987), 10 uppl. 2005, ISBN 91-7227-435-2, s. 89