Bostadssociala utredningen

SOU 1935:2. Bostadssociala utredningen. Betänkande med förslag.

Bostadssociala utredningen var en svensk statlig kommitté 1933–1947, vars syfte var att kartlägga landets bostadsförhållanden och utarbeta riktlinjer för bostadspolitiken.

AllmäntRedigera

Utredningen tillsattes av socialminister Gustav Möller, och till ordförande utsågs Bertil Nyström[1][2] och sekreterare Alf Johansson. Bland medarbetarna märktes Uno Åhrén, Gunnar Myrdal, Sven Wallander, Olle Engkvist, Sigurd Westholm, Jöran Curman, Per Holm, och senare C-F Ahlberg och Göran Sidenbladh.

Utredningens slutbetänkande blev grund för den bostadspolitik som kom efter andra världskriget och som i stora drag gällde fram till 1991 då Bostadsdepartementet lades ner. Den låg bland annat bakom tillkomsten av allmännyttan, barnrikehusen, Bostadsstyrelsen, de statliga lånebidragen och flera innovationer på bostadsområdet.

BetänkandenRedigera

  • Bostadssociala utredningen (1946). Slutbetänkande. D. 1, Allmänna riktlinjer för den framtida bostadspolitiken. Förslag till låne- och bidragsformer. Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 1945:63. Stockholm. Libris länk 
  • Bostadssociala utredningen (1947). Slutbetänkande. D. 2, Saneringen av stadssamhällenas bebyggelse ; Organisationen av låne- och bidragsverksamheten för bostadsändamål. Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 1947:26. Stockholm. Libris länk 
  • Utredningen i Libris

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Nyström, Bertil Anders Elias i Vem är det 1943
  2. ^ Nyström, Bertil Anders Elias i Svensk uppslagsbok.