Handelsminister är den minister i ett lands regering som ansvarar för handelspolitiken. I flera länder, till exempel Storbritannien, ingår de närings- och handelspolitiska frågorna i samma ministerportfölj. I USA finns en särskild handelsrepresentant som har kabinettsrang, det vill säga ingår i USA:s kabinett, och som ansvarar för utrikeshandelsfrågor samt förhandlingar inom ramen för Världshandelsorganisationen. Därutvöver finns Secretary of Commerce som har en bredare portfölj och närmast kan betraktas som en näringsminister. I Sverige och Finland finns en handelsminister som sorterar under Utrikesdepartementet respektive Utrikesministeriet.

I Europeiska kommissionen är motsvarande ämbete kommissionären med ansvar för handel. I Europeiska unionens råd möts handelsministrar i formationen Rådet för utrikes frågor.

Olika länders motsvarigheter till handelsminister Redigera

Land Minister Ministerium
  Finland Utrikeshandelsminister Utrikesministeriet[1]
  Sverige Handelsminister Utrikesdepartementet
  Storbritannien Secretary of State for Business, Innovation and Skills Department for Business, Innovation and Skills (BIS)[2]
  USA Secretary of Commerce Department of Commerce
United States Trade Representative Office of the U.S. Trade Representative[3]

Se även Redigera

Fotnoter Redigera