Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet

partigrupp i Europaparlamentet
Denna artikel behandlar den nuvarande partigruppen och alla dess föregångare.
Europeiska flaggan Partigrupper i Europaparlamentet
Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet
Förkortning S&D
Gruppledare Iratxe Garcia
Antal mandat
140 / 705
Grundat 14 juli 2009 i nuvarande form
Politisk ideologi Socialdemokrati
Pro-europeisk
Europeiskt parti Europeiska socialdemokratiska partiet
Webbplats socialistsanddemocrats.eu

Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet[1] (S&D-gruppen) är en partigrupp i Europaparlamentet bestående av 140 ledamöter från socialdemokratiska partier.[2] Gruppen utgörs till största delen av Europeiska socialdemokratiska partiet (PES) och är den näst största partigruppen i Europaparlamentet sedan valet 1999.

I gruppen ingår bland annat ledamöterna från Tysklands socialdemokratiska parti, Spanska socialistiska arbetarpartiet, italienska Demokratiska partiet, franska Socialistiska partiet, svenska Socialdemokraterna och finländska Socialdemokraterna. Gruppledare är Iratxe Garcia.

Historia redigera

Formellt bildande redigera

Gruppnamn Period
Socialistgruppen 23 juni 1953–20 april 1993
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 21 april 1993–19 juli 2004
Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 20 juli 2004–13 juli 2009
Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet 14 juli 2009–

S&D-gruppen är en av de tre äldsta partigrupperna i Europaparlamentet. Den 16 juni 1953 antog Gemensamma församlingen, Europaparlamentets föregångare, en ändring av sin arbetsordning som gjorde det officiellt möjligt att bilda partigrupper i församlingen. Den 23 juni 1953 bildades ”Socialistgruppen”, den dåvarande näst största gruppen. Gruppen fortsatte att existera i denna form ända fram till 1993.

Ombildningar redigera

 
En demonstration i Bryssel anordnad av S&D-gruppen i september 2010.

År 1974 började de socialdemokratiska partierna att organisera sitt samarbete genom ”Konfederationen av socialdemokratiska partier”. Efter det första direkta valet 1979 blev Socialistgruppen den största partigruppen i Europaparlamentet. I de följande valen 1984, 1989 och 1994 lyckades Socialistgruppen att bibehålla denna position. 1992 bildades Europeiska socialdemokratiska partiet (PES). För att tydliggöra sina kopplingar till det nybildade europeiska politiska partiet ombildades ”Socialistgruppen” till ”Europeiska socialdemokratiska partiets grupp” under 1993.

Efter utvidgningen 1995, då Finland, Sverige och Österrike anslöt sig till unionen, tillkom nya socialdemokratiska partier från dessa medlemsstater. I valet 1999 förlorade de europeiska socialdemokratiska partierna kraftigt i stöd och för första gången sedan valet 1979 minskade gruppens antal mandat. Med sina 180 mandat lyckades gruppen inte att bibehålla sin position som största partigrupp gentemot Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna. I samband med unionens utvidgning den 1 maj 2004 tillkom ett begränsat antal socialdemokratiska ledamöter från de nya medlemsstaterna. I valet 2004 förblev gruppen den näst största. Efter valet ombildades gruppen till ”Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet”.

Valet 2009 och bildandet av S&D-gruppen redigera

 
Iratxe Garcia är gruppledare sedan den 2 juli 2019.

I valet 2009 fortsatte trenden från valet 1999 med ett allt lägre väljarstöd för den socialdemokratiska gruppen. Gruppen var valets största förlorare och misslyckades för tredje gången i rad att återta positionen som största partigrupp.[3][4][5] För att dämpa motgångarna påbörjades förhandlingar mellan den socialdemokratiska gruppen och italienska Demokratiska partiet, som sedan valet 2004 hade varit splittrat mellan den socialdemokratiska och den liberala gruppen. Förhandlingarna resulterade i att den socialdemokratiska gruppen ombildades till ”Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet” med syfte att uppta alla ledamöter tillhörande Demokratiska partiet. De italienska ledamöterna förblev dock utanför Europeiska socialdemokratiska partiet. Namnbytet ledde till smärre protester från vissa av gruppens ledamöter eftersom det nya gruppnamnet ansågs vara för långt och krångligt.[6]

Efter en uppgörelse med Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) gick S&D-gruppen med på att stödja Jerzy Buzek (EPP) som ny talman efter valet 2009. I utbyte mot detta stöd kunde Martin Schulz från socialdemokraterna väljas till talman den 17 januari 2012. I samband med detta valdes Hannes Swoboda till ny gruppledare.[7]

Valen 2014 och 2019 redigera

Efter valet 2014 valdes Martin Schulz återigen till gruppledare under en tillfällig period fram till dess att han omvaldes som talman den 1 juli 2014.[8] Han blev den första personen sedan 1960-talet att bli vald till talman för en andra mandatperiod.[9][10] Gianni Pittella valdes samtidigt till gruppledare för S&D-gruppen.[11] Valet av Schulz till en andra mandatperiod byggde på en överenskommelse mellan S&D-gruppen och Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) (EPP-gruppen) som innebar att EPP-gruppen skulle få utse en talman under andra halvan av mandatperioden. I januari 2017 valde dock S&D-gruppen att dra sig ur denna överenskommelse, men EPP-gruppen lyckades ändå få sin kandidat Antonio Tajani vald till ny talman med hjälp av stöd från andra grupper.

Den 20 mars 2018 valdes Udo Bullmann till ny gruppledare efter att Pittella hade avgått för att bli italiensk senator.[12] Socialdemokraterna tappade kraftigt i valet 2019 och erhöll den lägsta andelen mandat i parlamentet sedan det första valet 1979. Gruppen lyckades dock bibehålla sin position som näst största partigrupp i Europaparlamentet. Den 18 juni 2019 valdes Iratxe Garcia till ny gruppledare.[13]

Parlamentariskt arbete redigera

S&D-gruppen för samman socialdemokratiska ledamöter av Europaparlamentet. Gruppens uttalade mål är att skapa ett starkare, mer demokratiskt och inkluderande Europa baserat på principerna om frihet, jämställdhet, solidaritet, mångfald och rättvisa.[2] Gruppen är associerad med Europeiska socialdemokratiska partiet (PES).

Sammansättning redigera

Val Historisk mandatfördelning Nuvarande mandatfördelning
1979
113 av 410
 
   Ledamöter tillhörande partigruppen
1984
130 av 434
1989
180 av 518
1994
198 av 567
1999
180 av 626
2004
200 av 732
2009
184 av 736
2014
191 av 751
2019
154 av 751

S&D-gruppen består av 140 ledamöter från 26 medlemsstater, alla utom Irland. I likhet med Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) (EPP-gruppen) hämtar gruppen stöd från alla delar av unionen. Gruppen är den näst största i Europaparlamentet.[14] Ledamöter från en och samma medlemsstat bildar en nationell delegation.[15]

Gruppens ledamöter utser ett presidium bestående av en gruppledare, nio vice gruppledare och en kassör. Presidiet koordinerar gruppens politiska verksamhet och varje vice gruppledare ansvarar för specifika politikområden och för att övervaka utskottsöverskridande frågor. Två av de vice gruppledarna ansvarar för gruppens kommunikation och koordinering av parlamentariska frågor.[16]

Alla ledamöter tillhörande ett och samma utskott utser också en talesperson för gruppens politik inom utskottet för en period av två och ett halvt år.

Parlamentsledamöter redigera

Medlemsstat Nationellt parti Europeiskt parti Mandat
  Belgien Socialistische Partij Anders PES 1
  Belgien Socialistiska partiet PES 1
  Bulgarien Bulgariska socialistpartiet PES 5
  Cypern Dimokratikó Kómma 1
  Cypern Kínima Sosialdimokratón PES 1
  Danmark Socialdemokratiet PES 3
  Estland Socialdemokratiska partiet PES 2
  Finland Socialdemokraterna PES 2
  Frankrike Partilösa ledamöter 4
  Frankrike Socialistiska partiet PES 3
  Grekland PASOK PES 1
  Italien Demokratiska partiet PES 16
  Kroatien Kroatiens socialdemokratiska parti PES 4
  Lettland Harmoni PES 2
  Litauen Litauens socialdemokratiska parti PES 2
  Luxemburg Socialistiska arbetarpartiet PES 1
  Malta Partit Laburista PES 4
  Nederländerna Arbetarpartiet PES 6
  Polen Demokratiska vänsterförbundet PES 5
  Polen Wiosna 2
  Portugal Socialistpartiet PES 9
  Rumänien Socialdemokratiska partiet PES 8
  Rumänien Pro Romania EDP 1
  Slovakien Partilös ledamot 1
  Slovenien Socialdemokraterna PES 2
  Spanien Spanska socialistiska arbetarpartiet PES 21
  Sverige Socialdemokraterna PES 5
  Tjeckien Partilös ledamot 1
  Tyskland Tysklands socialdemokratiska parti PES 16
  Ungern Demokratiska koalitionen 4
  Ungern Ungerns socialistiska parti PES 1
  Österrike Socialdemokraterna PES 5

Se även redigera

Referenser redigera

 1. ^ ”Protokoll från Europaparlamentets sammanträde den 3 juli 2019”. Europaparlamentet. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PV-9-2019-07-03-ITM-011_SV.html. Läst 15 november 2022. 
 2. ^ [a b] ”Mission, vision & values” (på engelska). Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet. https://www.socialistsanddemocrats.eu/mission-vision-values. Läst 15 november 2022. 
 3. ^ ”Socialdemokrater tappar mark i Europa”. Svenska Dagbladet. 9 juni 2009. https://www.svd.se/a/23dd52de-259e-3e47-a87b-18f5e2f69b26/socialdemokrater-tappar-mark-i-europa. Läst 15 november 2022. 
 4. ^ ”Centre-right wins European elections” (på engelska). EurActiv.com. 8 juni 2009. https://www.euractiv.com/section/eu-priorities-2020/news/centre-right-wins-european-elections/. Läst 15 november 2022. 
 5. ^ ”Election results cause heartache for the socialists” (på engelska). Politico. 8 juni 2009. https://www.politico.eu/article/election-results-cause-heartache-for-the-socialists/. Läst 15 november 2022. 
 6. ^ ”Socialists bid to grab key Commission portfolios” (på engelska). EurActiv.com. 3 juli 2009. https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/socialists-bid-to-grab-key-commission-portfolios/. Läst 15 november 2022. 
 7. ^ ”Swoboda elected leader of S&D MEPs” (på engelska). Politico. 17 januari 2012. https://www.politico.eu/article/swoboda-elected-leader-of-sd-meps/. Läst 7 december 2023. 
 8. ^ ”Gianni Pittella tillförordnad talman i Europaparlamentet 18 juni - 1 juli 2014”. Europaparlamentet. 18 juni 2014. https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20140617STO49805/gianni-pittella-tillforordnad-talman-i-europaparlamentet-18-juni-1-juli-2014. Läst 15 november 2022. 
 9. ^ ”Schulz elected EP president again” (på engelska). EUobserver. 1 juli 2014. https://euobserver.com/news/124824. Läst 15 november 2022. 
 10. ^ ”German Socialist Martin Schulz elected new EU parliament president” (på engelska). EUbusiness. 1 juli 2014. https://www.eubusiness.com/news-eu/vote-parliament.wxm. Läst 15 november 2022. 
 11. ^ ”Italian MEP Gianni Pittella elected as new S&D Group president” (på engelska). Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet. 1 juli 2014. https://socialistsanddemocrats.eu/newsroom/italian-mep-gianni-pittella-elected-new-sd-group-president. Läst 15 november 2022. 
 12. ^ ”German elected S&D leader in European Parliament” (på engelska). EUobserver. 21 mars 2018. https://euobserver.com/tickers/141388. Läst 15 november 2022. 
 13. ^ ”PES congratulates Iratxe García Pérez on her election as S&D President” (på engelska). Europeiska socialdemokratiska partiet. 18 juni 2019. https://pes.eu/democracy/pes-congratulates-iratxe-garcia-perez-on-her-election-as-sd-president/. Läst 15 november 2022. 
 14. ^ ”Ledamöter ordnade efter politisk grupp och land”. Europaparlamentet. https://www.europarl.europa.eu/meps/sv/search/table. Läst 15 november 2022. 
 15. ^ ”National delegations” (på engelska). Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet. https://www.socialistsanddemocrats.eu/who-we-are/our-members/national-delegations. Läst 15 november 2022. 
 16. ^ ”Meet the Bureau” (på engelska). Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet. https://www.socialistsanddemocrats.eu/who-we-are/our-president-and-bureau/bureau. Läst 15 november 2022. 

Externa länkar redigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.