Socialdemokratiska partiet Harmoni, lettiska: Sociāldemokrātiskā Partija "Saskaņa" (SDPS) är ett socialdemokratiskt parti i Lettland, bildat den 10 februari 2010. Partiledaren Nils Ušakovs är den nuvarande borgmästaren i Riga. Partiet är observatör i Europeiska socialdemokratiska partiet och partiets ledamöter i Europaparlamentet ingår i Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet.

Socialdemokratiska partiet ”Harmoni”
Sociāldemokrātiskā Partija "Saskaņa"
FörkortningSDPS
LandLettland Lettland
PartiordförandeNils Ušakovs
Grundat10 februari 2010
HuvudkontorMaskavas iela 4 Riga LV-1050
Politisk ideologiSocialdemokrati
Rysktalande minoritetsintressen
Vänsterpopulism
Politisk positionCenter-vänster
Internationellt samarbetsorganSocialistinternationalen (konsultativ)
Progressiva förbundet
Europeiskt samarbetsorganEuropeiska socialdemokratiska partiet
Politisk grupp i EuropaparlamentetS&D-gruppen
Färg(er)Röd
Europaparlamentet
Röstandel
13,00 %
Mandat
1 / 8
Saeima
Röstandel
23,00 %
Mandat
24 / 100
Webbplats
www.saskana.info
Lettiska politik
Politiska partier
Val

Fram till 2014 var partiet den största delen av den politiska alliansen Harmonicenter.

Trots att Harmoni varit det största partiet i många år har de andra partierna tagit avstånd från samarbete med det eftersom Harmoni anses har för nära samröre med Rysslands maktparti Enade Ryssland. Partiet har starkast stöd i östra Lettland i Lettgallen som har stor ryskspråkig minoritet.