Bornsjön

sjö på Södertörn i Södermanland

Bornsjön är en sjö belägen på Södertörn i Salems kommun i Södermanland som ingår i Norrströms huvudavrinningsområde. Sjön är 17 meter djup, har en yta på 6,34 kvadratkilometer och befinner sig 11 meter över havet. Vid provfiske har en stor mängd fiskarter fångats, bland annat abborre, björkna, braxen och gers.[7]

Bornsjön
Insjö
Bornsjön, vy mot väster från norra stranden, Oxhaga holme syns i bakgrunden.
Bornsjön, vy mot väster från norra stranden, Oxhaga holme syns i bakgrunden.
Geografiskt läge
LandSverige Sverige
LänStockholms län
KommunSalems kommun
LandskapSödermanland
SockenSalems socken
Koordinater 
  WGS 8459°14′25″N 17°44′37″Ö / 59.24027°N 17.74350°Ö / 59.24027; 17.74350 (Bornsjön)
  SWEREF 99 TM6570027, 656492
Mått
Areal6,34 km² [1]
Höjd11 m ö.h. [2]
Strandlinje31,7 km [2]
Medeldjup8,3 m [1]
Maxdjup17 m [1]
Volym56 087 000 m³ [1]
Flöden
Huvudavrinnings­områdeNorrströms huvudavrinningsområde (61000)
VattendragsID­ (VDRID)657310-160854
GeoNames2720355
Status[1]
Ekologisk status God
Kemisk status (exkl. kvicksilver) God
   Miljöproblem[2]
Försurning Nej
Övergödning Nej
Miljögifter (exkl. kvicksilver) Nej
Främmande arter Nej
Kontinuitets­förändringar Nej
Morfologiska förändringar Nej
KällaVISS (SE657245-160890)
Övrigt
ÖarEdeby holme, Oxhaga holme, Kullaholmen, Innön, Prästholmen och Limpan
SjöID657245-160890
ID vattenförekomstSE657245-160890
Vattenytans ID (VYID)657041-161062
VattendistriktVattenmyndigheten Norra Östersjön (SE3)
Natura 2000Bornsjön (SE0110114)[3]
Limnisk ekoregionSydöst, söder om norrlandsgränsen, inom vattendelaren till Östersjöns avrinningsområde, under 200 m ö.h.
Delavrinningsområde
Delavrinning ID (AROID)656951-160864
NamnUtloppet av Bornsjön
Areal49,61 km²
Vattenytor7,1 km²
Sjöprocent14,31 %
Ackumulerad areal uppströms49,61 km²
Biflödesordning2
VattendragsID (VDRID)657310-160854
Avstånd till havet25 km
Medelhöjd32 m ö.h.
Område nedströms657285-160857
Källor[4][5][6]

Sjön ligger inom Bornsjöns naturreservats gränser och är fridlyst sedan 1920.

Reservvattentäkt

redigera
 
Skylt om vattentäkt.

Bornsjön med omgivningar köptes av Stockholms stad redan vid sekelskiftet 1900 för att skydda stadens reservvattentäkt. Då byggdes Norsborgs vattenverk i Norsborg och råvattnet togs till en början från Bornsjön, senare från Mälaren.

Bornsjön med omgivningar är numera ett vattenskyddsområde, vilket innebär att sjöns yta inte får nyttjas annat än för vattenskyddsåtgärder. Man får exempelvis inte bada eller fiska i sjön och på vintern får man inte beträda isen. Bornsjöns rena vatten är reservvattentäkt för Stockholm och kan användas om huvudvattentäkten Mälaren skulle komma att förorenas.

Sedan 1993 äger och sköter Stockholm Vatten och Avfall de så kallade Bornsjöegendomarna kring Bornsjön. Målet är att långsiktigt trygga Bornsjön som vattentäkt. Skogsbruket bedrivs varsamt utan kemikalier och jordbruksdriften är underkastad restriktioner. För att följa tillståndet i sjön görs ständiga provtagningar både i sjön och i dess tillflöden.

Djurliv

redigera

På grund av avsaknaden av båttrafik på sjön har den lockat flera skygga fågelarter som storlom och fiskgjuse att häcka vid sjön.

År 2004 drabbades Bornsjön av kräftpest som förts dit av illegalt inplanterad signalkräfta. Stockholm vatten driver sedan dess ett projekt för återinplantering av den starkt hotade flodkräftan.

Bornsjöns naturreservat

redigera

Bornsjöns naturreservat är ett naturreservat, i Stockholms län, som sträcker sig in i tre kommuner: Salem, Botkyrka och Södertälje. Naturreservatet är cirka 4 600 hektar stort och instiftades 1995. Huvudvattendraget inom naturreservatet är Bornsjön.

Sedan 1999 har området, liksom andra naturvårdsområden, fått benämningen naturreservat. Reservatet utgör största delen av Bornsjöns vattenskyddsområde och där finns den fridlysta Bornsjön, Stockholms reservvattentäckt, vilken har gett reservatet sitt namn.

Galleri

redigera

Vid provfiske har följande fisk fångats i sjön:[7]

Delavrinningsområde

redigera

Bornsjön ingår i delavrinningsområde (656951-160864) som SMHI kallar för Utloppet av Bornsjön. Medelhöjden är 32 meter över havet och ytan är 49,61 kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Vattendraget som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter 25 kilometer.[6] Avrinningsområdet består mestadels av skog (50 procent), öppen mark (11 procent) och jordbruk (16 procent). Avrinningsområdet har 7,1 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 14,3 procent. Bebyggelsen i området täcker en yta av 0,92 kvadratkilometer eller 2 procent av avrinningsområdet.[5]

Sevärd i omgivningen

redigera

Se även

redigera

Källor

redigera

Externa länkar

redigera