Öppna huvudmenyn

Naturvårdsverket

en svensk statlig förvaltningsmyndighet

Naturvårdsverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighetmiljöområdet och ska vara pådrivande och samlande i miljöarbetet. Verkets arbete ska syfta till att främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i den ekologiska dimensionen. De miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt och strategierna för att nå målen ska vara vägledande i arbetet.[1] Myndigheten, som bildades 1967, sorterar under Miljödepartementet.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket vapen.svg
Naturvårdsverkets vapen (ej logotyp)
DepartementMiljödepartementet
Ansvarigt statsrådKarolina Skog, miljöminister
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-1975
MyndighetschefBjörn Risinger, generaldirektör
Instruktion2009:1476
Webbplatswww.naturvardsverket.se
Övrigtbibliotek

Naturvårdsverkets huvuduppgifter är att:

 • vägleda andra centrala, regionala och lokala myndigheter i miljö- och tillsynsfrågor
 • driva mål och ärenden i domstolar och följa hur miljöbalken utvecklas
 • föreslå ändringar i lagstiftningen och andra miljöpolitiska styrmedel
 • övervaka och rapportera om tillståndet i miljön
 • initiera forskning och tillhandahålla kunskap
 • fördela medel för skötsel av skyddade områden, kommunernas klimatinvesteringsprogram och efterbehandling och återställning av förorenad mark
 • skydda mark
 • svara för frågor om jakt och vilt
 • svara för avfallsfrågor

Naturvårdsverket har totalt 500 anställda och leds av en generaldirektör som utses av regeringen.

Naturvårdsverkets författningssamlingRedigera

Naturvårdsverkets författningssamling (NFS) innehåller. Föreskrifterna är bindande.

Naturvårdsverkets bibliotekRedigera

Naturvårdsverket har ett bibliotek med svensk och internationell miljöinformation som är öppet för allmänheten.

GeneraldirektörerRedigera

JägarregistretRedigera

Sedan 2002 hanterar Naturvårdsverket jaktkortsregistret och jägarexamensregistret, nu med samlingsnamnet "Jägarregistret". All information registerförs enligt PUL och gällande dataskyddsregler. Syftet med registret är att hantera inbetalningar av viltvårdsavgiften, det statliga jaktkortet[2], samt att föra register över samtliga avlagda delprov i jägarexamen.[3]

I Jägarregistret ingår också registreringar för licensjakt på vissa rovdjur (varg, lodjur och järv).

Årets naturfotografRedigera

Naturvårdsverket utser sedan 1990 "Årets naturfotograf".

 • 1990 – Tore Hagman
 • 1991 – Per Klaesson
 • 1992 – Ingmar Holmåsen
 • 1993 – Sven Gillsäter
 • 1994 – Gerry Johansson
 • 1995 – Bertil Pettersson
 • 1996 – Claes Grundsten
 • 1997 – Jan-Peter Lahall
 • 1998 – Peter Gerdehag
 • 1999 – Hans Strand
 • 2000 – ingen utsedd
 • 2001 – Staffan Widstrand
 • 2002 – Inge Lennmark
 • 2003 – Jan Töve
 • 2004 – Lars Bygdemark
 • 2005 – Brutus Östling
 • 2006 – Helene Schmitz
 • 2007 – Lennart Nilsson
 • 2008 – Mireille de la Lez
 • 2009 – Serkan Günes
 • 2010 – ingen utsedd
 • 2011 – Jan Grahn
 • 2012 – John Hallmén
 • 2013 - Jonna och Tammy Bergström
 • 2014 - Göran Ekström
 • 2015 - Erik Johansson
 • 2016 - Mats Andersson

KällorRedigera

Externa LänkarRedigera