Lövsumpskog, även fuktlövskog, är en svensk biotop, som består av lövträdsdominerad sumpskog med ett bestånd av lövträd understigande 50 % ädellövträd.[1]

Lövsumpskogar är våtmarksområden som kännetecknas av hög förekomst av död ved. Bland träd dominerar glasbjörk, klibbal och gråal. Aldominerade (över 50 % al) bestånd kallas alsumpskog. Bland mossarter märks bågpraktmossa, rörsvepemossa, terpentinmossa och stubbspretmossa.[källa behövs]

Ett exempel på en lövsumpskog är UgglevikenNorra Djurgården i Stockholm.

Se även

redigera

Bilder, exempel från Stockholmstrakten

redigera

Källor

redigera