Finska Vetenskaps-Societeten

finländsk vetenskapsakademi

Finska Vetenskaps-Societeten (Societas Scientiarum Fennica) grundades 1838 och är Finlands äldsta vetenskapsakademi. Akademien har fyra sektioner, den matematisk-fysiska, den biovetenskapliga, den humanistiska och den samhällsvetenskapliga. Varje sektion har 30 ledamöter, varvid en plats blir ledig när ledamoten fyller 67 år; äldre ledamöter sitter kvar, men platsen kan återbesättas. Societeten har dessutom utländska ledamöter. Den firar sin årshögtid på kejsar Alexander II:s födelsedag den 29 april.

Societeten arbetar för gränsöverskridande vetenskaplig diskussion genom att[1]:

  • ordna föredrag, seminarier och symposier kring aktuella ämnen,
  • publicera vetenskaplig litteratur,
  • utdela forskningsunderstöd och pris,
  • bidra till forskningssamfundets kontakter nationellt och internationellt,
  • erbjuda sina ledamöter tvärvetenskapliga kontakter.

Societetens ordförande är professor Hannu Koskinen och dess ständige sekreterare professor Mats Gyllenberg.

Stiftande medlemmar

redigera

Ständiga sekreterare

redigera

Referenser

redigera

Vidare läsning

redigera

Om Societetens historia kan man läsa i följande verk:

  • F. Elfving: Finska Vetenskaps-Societeten 1838–1938, Commentationes Humanarum Litterarum X, Societas Scientiarum Fennica, Helsingfors 1938.
  • G. Elfving och Gösta Mickwitz: Finska Vetenskaps-Societetes tredje halvsekel 1938–1987, Bidrag till kännedom om Finlands natur och folk, Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Helsingfors, 1988.
  • M. Klinge: Bildningssträvanden i Finland kring år 1838. Om Societetens bakgrund och halvofficiella ställning. s. 3–9, SPHINX Årsbok – Vuosikirja – Yearbook 2012-2013, Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Vanda 2013.

Externa länkar

redigera