Lista över Svenska Akademiens ledamöter

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över Svenska Akademiens samtliga ledamöter genom tiderna.[1]

Kung Gustav III porträtterad av Lorens Pasch d.y. vid tiden för Svenska Akademiens instiftande.
Svenska Akademien sammanträder i Börshuset vid Stortorget i Stockholm.

Svenska Akademien instiftades 1786 av kung Gustav III. Av de första arton ledamöterna valde Gustav III personligen ut tretton, medan övriga fem valdes av de tretton med kungens godkännande. Av dessa ursprungliga avled Carl Fredrik Scheffer den 27 augusti 1786, utan att han hunnit ta inträde i Akademien. Han räknas ändå som akademiledamot (stol 2) och finns med i Svenska Akademiens ledamotsregister.

Efter att en ny ledamot valts in inträder denne i Akademien en tid senare vid en särskild inträdesceremoni. Under 1800-talet uppstod traditionen att låta sådana inträdesceremonier äga rum vid Svenska Akademiens årliga högtidssammankomst. Denna äger efter beslut av Gustav III alltid rum den 20 december.

Från 1786 till 2018, då Eric M. Runesson, Mats Malm och Jila Mossaed tog inträde, har 194 personer varit ledamöter av Svenska Akademien.[uppdatering behövs] Gustaf Mauritz Armfelt satt i Akademien två gånger på två olika stolar men är i denna siffra räknad endast en gång. Siffran inkluderar alltså Scheffer, men inte Albrecht Elof Ihre, vars inval drogs tillbaka 1859 eftersom han efter mer än tio år fortfarande inte tagit inträde. Således har 193 personer (176 män och 17 kvinnor) tagit inträde bland De Aderton. Anders Österling på stol 13 är den som varit ledamot längst tid – 62 år.

Den första kvinnan i Svenska Akademien var författaren Selma Lagerlöf. Hon blev invald på stol 7 den 28 maj 1914, efter att Akademiens stadgar ändrats så att även kvinnor tilläts som ledamöter. Lagerlöf tog formellt inträde i Akademien vid dess högtidssammankomst den 20 december samma år.

Ledamöter som utträtt redigera

Svenska Akademiens ledamöter väljer själva en ny ledamot när en stol blivit ledig – i regel efter en akademiledamots död. Ledamöterna väljs i princip på livstid. Akademiens stadgar innehöll ursprungligen inga bestämmelser om möjligheten för ledamöter att lämna Akademien. Hållning var att det därmed saknades möjligt att utträda ur Akademien. Den kris som drabbade Svenska Akademien under våren 2018, då flera ledamöter valde att inte längre delta i arbetet, aktualiserade frågan om möjlighet till utträde. Den 2 maj 2018 beslutade kung Carl XVI Gustaf i hovprotokoll om ett tillägg i stadgarna (XI a §), innebärande att en ledamot äger rätt att utträda ur Akademien efter skriftlig anmälan, och att Akademien får besluta att en ledamot som under två års tid inte deltagit i arbetet ska anses ha utträtt.

  • 1989 valde tre ledamöter, Werner Aspenström (stol 12), Lars Gyllensten (stol 14) och Kerstin Ekman (stol 15), att inte längre delta som en protest mot Akademiens handlande i Salman Rushdie-affären. Aspenström avled 1997 och Gyllensten 2006. Ekman utträdde ur Akademien vid stadgeändringen 2018.
  • 1996 valde Knut Ahnlund (stol 7) att inte längre delta i Akademiens arbete, även han på grund av diskussionerna kring fatwan mot Salman Rushdie. 2005 valde han att betrakta sig som helt utomstående, som en protest mot att Elfriede Jelinek tilldelats Nobelpriset i litteratur 2004. Nobelpriset till Jelinek hade "ödelagt utmärkelsens värde för överskådlig framtid", menade Ahnlund i en debattartikel i Svenska Dagbladet.[2] Ahnlund avled 2012.
  • År 2017 meddelade Lotta Lotass (stol 1) att hon sedan 2015 inte längre deltog i Akademiens arbete på grund av att hon mött missnöjda reaktioner mot sitt ledamotskap och sina personliga egenskaper.[3] Enligt Lotass själv var det många som velat se en fortsättning av traditionen att ha en högt uppsatt jurist på stol 1.[4]
  • I april 2018 meddelade Klas Östergren (stol 11), Kjell Espmark (stol 16) och Peter Englund (stol 10) att de inte längre deltog i Akademiens arbete. Englund angav som skäl en "oberättigad och orättfärdig" intern kritik mot ständiga sekreteraren Sara Danius.[5] Espmark och Englund återvände dock till akademien året därpå, 2019.[6] Den 12 april meddelade även Sara Danius och Katarina Frostenson att de inte längre deltog i Akademiens arbete. Den 7 maj 2018 meddelade Svenska Akademien att Lotta Lotass, Klas Östergren, Sara Stridsberg och Kerstin Ekman (som inte hade deltagit i Akademiens arbete sedan 1989) hade utträtt ur Akademien.

Uteslutna och oräknade redigera

Det har också hänt att ledamöter uteslutits ur Svenska Akademien, nämligen i det inte helt okomplicerade fallet Gustaf Mauritz Armfelt. Han satt på stol 14 som en av de ursprungliga 18 akademiledamöterna, och tog inträde den 13 maj 1786. Armfelt uteslöts ur Akademien den 25 september 1794, sedan han dömts till förlust av liv, ära och gods samma år. Emellertid flydde han till Ryssland och kallades hem igen av Gustav IV Adolf år 1800. Den 4 april 1805 återinkallades Armfelt utan invalsförfarande till Akademien, den här gången på stol 17. Han började delta i Akademiens slutna sammankomster den 23 november 1807, utan att formellt ha tagit inträde. Den 7 oktober 1811 förklarades han inte längre kunna vara akademiledamot, sedan han förvisats från Sverige samma år och inte längre var svensk undersåte. Armfelt är därmed också den ende som suttit på två olika stolar i Svenska Akademien. Han dog 1814.

1881 valde Henning Hamilton på stol 9 att lämna alla de akademier och vittra samfund, däribland Svenska Akademien, han var ledamot i, på grund av den så kallade Hamiltonaffären samma år. Det hade avslöjats att Hamilton förskingrat stora summor pengar. Hamilton avled 1886, men redan 1882, fyra år före Hamiltons död, valde Akademien in Esaias Tegnér den yngre på stol nummer 9 efter Hamilton. Det är dock oklart om Hamilton uteslöts eller lämnade akademien.[7]

Ämbetsmannen Albrecht Elof Ihre invaldes 1848 på stol 3 efter Carl Gustaf von Brinkmans död. Ihre tog aldrig inträde bland De Aderton, och 1859 beslutade Akademien att häva invalet. I stället valdes Johan Börjesson in som ledamot samma år. Han tog inträde 1861. Ihre finns inte med i Svenska Akademiens ledamotsregister.

Stol 1 redigera

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 1
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
  Anders Johan von Höpken 31 mars 1712 20 mars 1786 5 april 1786 9 maj 1789
  Nils Philip Gyldenstolpe 19 februari 1734 18 juni 1789 11 december 1789 20 februari 1810
  Johan Olof Wallin 15 oktober 1779 29 mars 1810 29 maj 1811 30 juni 1839
  Anders Fryxell 7 februari 1795 1 juni 1840 23 maj 1841 21 mars 1881
  Hans Forssell 14 januari 1843 19 maj 1881 20 december 1881 2 augusti 1901
  Carl Bildt 15 mars 1850 28 november 1901 20 juni 1902 26 januari 1931
  Birger Wedberg 28 september 1870 23 april 1931 20 december 1931 2 oktober 1945
  Birger Ekeberg 10 augusti 1880 1 november 1945 20 december 1945 30 november 1968
  Sture Petrén 3 oktober 1908 6 mars 1969 20 december 1969 13 december 1976
  Sten Rudholm 27 april 1918 10 februari 1977 20 december 1977 29 november 2008

 

Lotta Lotass[a] 28 februari 1964 5 mars 2009 20 december 2009 7 maj 2018
  Eric M. Runesson 26 september 1960 4 oktober 2018 20 december 2018

Stol 2 redigera

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 2
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
  Carl Fredrik Scheffer 28 april 1715 20 mars 1786 Avled innan han
hann ta inträde
27 augusti 1786
  Abraham Niclas Edelcrantz 29 juli 1754 19 oktober 1786 2 december 1786 15 mars 1821
  Carl Peter Hagberg 22 november 1778 1 juni 1821 29 oktober 1821 15 september 1841
  Eric Fahlcrantz 30 augusti 1790 5 december 1842 15 januari 1844 6 augusti 1866
  Gunnar Wennerberg 2 oktober 1817 6 december 1866 20 december 1867 24 augusti 1901
  Claes Annerstedt 7 juni 1839 28 november 1901 20 december 1902 20 november 1927
  Martin Lamm 22 juni 1880 26 april 1928 20 december 1928 5 maj 1950
  Ingvar Andersson 19 mars 1899 28 september 1950 20 december 1950 14 oktober 1974
  Torgny T:son Segerstedt 11 augusti 1908 15 maj 1975 20 december 1975 28 januari 1999

 

Bo Ralph 4 oktober 1945 5 april 1999 20 december 1999

Stol 3 redigera

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 3
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
  Olof Celsius d.y. 15 december 1716 20 mars 1786 27 maj 1786 15 februari 1794
  Johan Adam Tingstadius 8 juli 1748 12 juni 1794 12 februari 1795 10 december 1827
  Carl Gustaf von Brinkman 25 februari 1764 11 februari 1828 3 november 1828 25 december 1847
  Johan Börjesson 30 augusti 1790 1 december 1859 19 mars 1861 6 maj 1866
  Hans Magnus Melin 14 september 1805 14 juni 1866 20 december 1866 17 november 1877
  Carl Gustaf Malmström 2 november 1822 21 mars 1878 20 december 1878 12 september 1912
  Henrik Schück 2 november 1855 16 januari 1913 20 december 1913 3 oktober 1947
  Henrik Samuel Nyberg 28 december 1889 26 februari 1948 20 december 1948 9 februari 1974
  Carl Ivar Ståhle 26 juni 1913 18 april 1974 20 december 1974 12 juni 1980
  Sture Allén 31 december 1928 2 oktober 1980 20 december 1980 20 juni 2022
  David Håkansson 26 november 1978 11 maj 2023

Stol 4 redigera

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 4
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
  Johan Henric Kellgren 1 december 1751 20 mars 1786 5 april 1786 20 april 1795
  Johan Stenhammar 17 juni 1769 4 februari 1797 14 mars 1798 31 januari 1799
  Claes Adolph Fleming 24 april 1771 25 april 1799 23 november 1799 12 maj 1831
  Carl Adolph Agardh 23 januari 1785 18 juli 1831 22 augusti 1834 28 januari 1859
  Fredrik Ferdinand Carlson 13 juni 1811 1 december 1859 19 mars 1861 18 mars 1887
  Claes Herman Rundgren 12 augusti 1819 26 maj 1887 20 december 1887 19 september 1906
  Ivar Afzelius 15 oktober 1848 14 februari 1907 15 februari 1908 30 oktober 1921
  Tor Hedberg 23 mars 1862 30 mars 1922 20 december 1922 13 juli 1931
  Sigfrid Siwertz 24 januari 1882 7 april 1932 20 december 1932 26 november 1970
  Lars Forssell 14 januari 1928 11 mars 1971 20 december 1971 26 juli 2007

 

Anders Olsson 19 juni 1949 21 februari 2008 20 december 2008

Stol 5 redigera

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 5
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
  Matthias von Hermansson 13 maj 1716 20 mars 1786 5 april 1786 25 juli 1789
  Magnus Lehnberg 22 maj 1758 27 augusti 1789 17 mars 1790 9 december 1808
  Jacob Axelsson Lindblom 27 juli 1746 9 februari 1809 8 juli 1809 15 februari 1819
  Carl von Rosenstein 13 maj 1766 1 april 1819 10 april 1820 2 december 1836
  Jöns Jacob Berzelius 20 augusti 1779 18 september 1837 20 december 1837 7 augusti 1848
  Johan Erik Rydqvist 20 oktober 1800 6 augusti 1849 20 december 1849 17 december 1877
  Theodor Wisén 31 mars 1835 29 maj 1878 20 december 1878 15 februari 1892
  Knut Fredrik Söderwall 1 januari 1842 19 maj 1892 20 december 1892 30 maj 1924
  Axel Kock 2 mars 1851 13 november 1924 20 december 1924 18 mars 1935
  Bengt Hesselman 21 december 1875 23 maj 1935 20 december 1935 6 april 1952
  Henry Olsson 18 april 1896 28 maj 1952 20 december 1952 11 januari 1985

 

Göran Malmqvist 6 juni 1924 11 april 1985 20 december 1985 17 oktober 2019
  Ingrid Carlberg 30 november 1961 13 oktober 2020 20 december 2020

Stol 6 redigera

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 6
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
  Johan Wingård 19 april 1738 20 mars 1786 27 maj 1786 12 januari 1818
  Adolf Göran Mörner 27 juli 1773 2 april 1818 2 mars 1819 30 januari 1838
  Anders Abraham Grafström 10 januari 1790 10 juni 1839 26 maj 1840 24 juli 1870
  Fredrik August Dahlgren 20 september 1816 2 mars 1871 20 december 1871 16 februari 1895
  Hans Hildebrand 5 april 1842 16 maj 1895 20 december 1895 2 februari 1913
  Sven Hedin 19 februari 1865 22 maj 1913 20 december 1913 26 november 1952
  Sten Selander 1 juli 1891 23 april 1953 20 december 1953 8 april 1957
  Olle Hedberg 31 maj 1899 19 september 1957 20 december 1957 20 september 1974
  Per Olof Sundman 4 september 1922 15 maj 1975 20 december 1975 9 oktober 1992
  Birgitta Trotzig 11 september 1929 11 februari 1993 20 december 1993 14 maj 2011
  Tomas Riad 15 november 1959 29 september 2011 20 december 2011

Stol 7 redigera

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 7
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
  Axel von Fersen d.ä. 5 april 1719 20 mars 1786 5 april 1786 24 april 1794
  Axel Gabriel Silfverstolpe 10 augusti 1762 12 juni 1794 4 mars 1795 5 september 1816
  Anders Carlsson af Kullberg 3 augusti 1771 27 februari 1817 15 november 1817 5 maj 1851
  Carl August Hagberg 7 juli 1810 24 november 1851 18 maj 1852 9 januari 1864
  Wilhelm Erik Svedelius 5 maj 1816 13 oktober 1864 20 december 1864 26 februari 1889
  Nils Fredrik Sander 26 september 1828 9 maj 1889 20 december 1889 30 maj 1900
  Albert Theodor Gellerstedt 6 oktober 1836 14 februari 1901 20 december 1901 7 april 1914
  Selma Lagerlöf 20 november 1858 28 maj 1914 20 december 1914 16 mars 1940
  Hjalmar Gullberg 30 maj 1898 16 maj 1940 20 december 1940 19 juli 1961
  Karl Ragnar Gierow 2 april 1904 28 september 1961 20 december 1961 30 oktober 1982
  Knut Ahnlund[b] 24 maj 1923 10 mars 1983 20 december 1983 28 november 2012

 

Sara Danius 5 april 1962 7 mars 2013 20 december 2013 26 februari 2019 12 oktober 2019
  Åsa Wikforss 25 juli 1961 9 maj 2019 20 december 2019

Stol 8 redigera

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 8
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
  Johan Gabriel Oxenstierna 19 juli 1750 20 mars 1786 5 april 1786 29 juli 1818
  Esaias Tegnér 13 november 1782 5 november 1818 22 juni 1819 2 november 1846
  Carl Wilhelm Böttiger 15 maj 1807 12 juli 1847 18 december 1847 22 december 1878
  Carl David af Wirsén 9 december 1842 20 mars 1879 20 december 1879 12 juni 1912
  Verner von Heidenstam 6 juli 1859 19 september 1912 20 december 1912 20 maj 1940
  Pär Lagerkvist 23 maj 1891 19 september 1940 20 december 1940 11 juli 1974
  Östen Sjöstrand 16 juni 1925 15 maj 1975 20 december 1975 13 maj 2006

 

Jesper Svenbro 10 mars 1944 5 oktober 2006 20 december 2006

Stol 9 redigera

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 9
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
  Gudmund Jöran Adlerbeth 21 maj 1751 20 mars 1786 5 april 1786 7 oktober 1818
  Hans Järta 11 februari 1774 1 april 1819 29 november 1826 6 april 1847
  Carl David Skogman 26 oktober 1786 16 augusti 1847 20 december 1848 20 februari 1856
  Henning Hamilton 16 januari 1814 2 maj 1856 24 januari 1859 1881 15 januari 1886
  Esaias Tegnér d.y. 13 januari 1843 9 mars 1882 20 december 1882 21 november 1928
  Otto von Friesen 11 maj 1870 16 maj 1929 20 december 1929 10 september 1942
  Einar Löfstedt 15 juni 1880 15 oktober 1942 20 december 1942 10 juni 1955
  Ture Johannisson 26 september 1903 29 september 1955 20 december 1955 16 december 1990

 

Torgny Lindgren 16 juni 1938 28 februari 1991 20 december 1991 16 mars 2017
  Jayne Svenungsson 9 december 1973 28 september 2017 20 december 2017 7 november 2018

 

Ellen Mattson 22 september 1962 28 mars 2019 20 december 2019

Stol 10 redigera

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 10
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
  Anders af Botin 15 mars 1724 20 mars 1786 5 april 1786 22 september 1790
  Christoffer Bogislaus Zibet 25 december 1740 13 november 1790 10 december 1790 16 maj 1809
  Gustaf Lagerbielke 22 mars 1777 17 juni 1809 25 september 1819 24 maj 1837
  Carl Fredrik af Wingård 26 september 1781 18 september 1837 31 maj 1838 19 september 1851
  Henrik Reuterdahl 11 september 1795 14 juni 1852 20 december 1852 28 juni 1870
  Paulus Genberg 13 april 1811 2 mars 1871 5 juni 1872 29 september 1875
  Carl Snoilsky 8 september 1841 20 april 1876 20 december 1876 19 maj 1903
  Harald Hjärne 2 maj 1848 15 augusti 1903 20 december 1903 6 januari 1922
  Fredrik Böök 12 maj 1883 30 mars 1922 20 december 1922 2 december 1961
  Erik Lönnroth 1 augusti 1910 17 maj 1962 20 december 1962 10 mars 2002
  Peter Englund 4 april 1957 23 maj 2002 20 december 2002,

med ett uppehåll 2018/19

Stol 11 redigera

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 11
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
  Nils von Rosenstein 12 december 1752 20 mars 1786 5 april 1786 7 augusti 1824
  Lars Magnus Enberg 3 november 1787 11 oktober 1824 21 februari 1825 20 november 1865
  Bror Emil Hildebrand 22 februari 1806 14 juni 1866 20 december 1866 30 augusti 1884
  Clas Theodor Odhner 17 juni 1836 26 februari 1885 20 december 1885 11 juni 1904
  Erik Axel Karlfeldt 20 juli 1864 14 juli 1904 20 december 1904 8 april 1931
  Torsten Fogelqvist 25 januari 1880 1 oktober 1931 20 december 1931 23 januari 1941
  Nils Ahnlund 23 augusti 1889 3 april 1941 20 december 1941 11 januari 1957
  Eyvind Johnson 29 juli 1900 11 april 1957 20 december 1957 25 augusti 1976
  Ulf Linde 15 april 1929 10 februari 1977 20 december 1977 12 oktober 2013

 

Klas Östergren 20 februari 1955 27 februari 2014 20 december 2014 7 maj 2018
  Mats Malm 10 maj 1964 18 oktober 2018 20 december 2018

Stol 12 redigera

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 12
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
  Elis Schröderheim 26 mars 1747 20 mars 1786 5 april 1786 30 augusti 1795
  Isac Reinhold Blom 27 oktober 1762 11 mars 1797 25 november 1797 6 maj 1826
  Gustaf Fredrik Wirsén 21 oktober 1779 12 juni 1826 26 mars 1827 9 december 1827
  Bernhard von Beskow 22 april 1796 11 februari 1828 1 november 1828 17 oktober 1868
  Carl Gustaf Strandberg 5 maj 1825 3 juni 1869 20 december 1869 8 februari 1874
  Anders Anderson 6 juli 1822 18 mars 1875 20 december 1875 10 september 1892
  Adolf Erik Nordenskiöld 18 november 1832 27 april 1893 20 december 1893 12 augusti 1901
  Gustaf Retzius 17 oktober 1842 28 november 1901 20 juni 1902 21 juli 1919
  Adolf Noreen 13 mars 1854 2 oktober 1919 20 december 1919 13 juni 1925
  Bo Bergman 6 oktober 1869 24 september 1925 20 december 1925 17 november 1967
  Sten Lindroth 28 december 1914 7 mars 1968 20 december 1968 1 september 1980
  Werner Aspenström[c] 13 november 1918 19 mars 1981 20 december 1981 25 januari 1997

 

Per Wästberg 20 november 1933 17 april 1997 20 december 1997

Stol 13 redigera

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 13
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
  Gustaf Fredrik Gyllenborg 24 december 1731 20 mars 1786 5 april 1786 30 mars 1808
  Frans Michael Franzén 9 februari 1772 5 maj 1808 27 november 1811 14 augusti 1847
  Bernhard Elis Malmström 14 mars 1816 26 november 1849 18 december 1850 21 juni 1865
  Carl Anders Kullberg 26 oktober 1815 19 oktober 1865 29 maj 1866 22 oktober 1897
  Karl Alfred Melin 11 mars 1849 17 februari 1898 20 december 1898 5 juli 1919
  Anders Österling 13 april 1884 2 oktober 1919 20 december 1919 13 december 1981
  Gunnel Vallquist 19 juni 1918 1 april 1982 20 december 1982 11 januari 2016
  Sara Stridsberg 29 augusti 1972 12 maj 2016 20 december 2016 7 maj 2018

 

Anne Swärd 16 februari 1969 28 mars 2019 20 december 2019

Stol 14 redigera

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 14
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
  Gustaf Mauritz Armfelt
(Se även stol 17.)
31 mars 1757 12 april 1786 13 maj 1786 25 september 1794 19 augusti 1814
  Malte Ramel 27 maj 1747 7 januari 1797 30 april 1802 31 januari 1824
  Erik Gustaf Geijer 12 januari 1783 1 april 1824 15 januari 1826 23 april 1847
  Elias Fries 15 augusti 1794 12 juli 1847 2 december 1847 8 februari 1878
  Carl Rupert Nyblom 29 mars 1832 20 mars 1879 20 december 1879 30 maj 1907
  Per Hallström 29 september 1866 12 mars 1908 20 december 1908 18 februari 1960
  Ragnar Josephson 8 mars 1891 12 maj 1960 20 december 1960 27 mars 1966
  Lars Gyllensten[d] 12 november 1921 26 maj 1966 20 december 1966 26 maj 2006

 

Kristina Lugn 14 november 1948 5 oktober 2006 20 december 2006 9 maj 2020
  Steve Sem-Sandberg 16 augusti 1958 13 oktober 2020 20 december 2020

Stol 15 redigera

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 15
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
  Carl Gustaf Nordin 2 januari 1749 22 april 1786 13 maj 1786 14 mars 1812
  Carl Birger Rutström 22 november 1758 2 maj 1812 2 december 1813 13 april 1826
  Johan David Valerius 13 januari 1776 1 juni 1826 29 november 1826 4 augusti 1852
  Ludvig Manderström 22 januari 1806 22 november 1852 20 december 1853 18 augusti 1873
  Anton Niklas Sundberg 27 maj 1818 5 februari 1874 20 december 1874 2 februari 1900
  Gottfrid Billing 29 april 1841 31 maj 1900 20 december 1900 14 januari 1925
  Hans Larsson 18 februari 1862 16 april 1925 20 december 1925 16 februari 1944
  Elin Wägner 16 maj 1882 25 maj 1944 20 december 1944 7 januari 1949
  Harry Martinson 6 maj 1904 17 mars 1949 20 december 1949 11 februari 1978
  Kerstin Ekman[e] 27 augusti 1933 20 april 1978 20 december 1978 7 maj 2018
  Jila Mossaed 4 april 1948 4 oktober 2018 20 december 2018

Stol 16 redigera

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 16
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
  Carl Gustaf af Leopold 3 april 1756 1 juni 1786 21 juni 1786 9 november 1829
  Samuel Grubbe 19 februari 1786 25 januari 1830 20 november 1830 6 november 1853
  Israel Hwasser 17 september 1790 3 juli 1854 20 december 1854 11 maj 1860
  Carl Strandberg 16 januari 1818 27 mars 1862 20 december 1862 5 februari 1877
  Viktor Rydberg 18 december 1828 26 april 1877 22 maj 1878 21 september 1895
  Waldemar Rudin 20 juli 1833 26 mars 1896 20 december 1896 2 januari 1921
  Nathan Söderblom 15 januari 1866 17 mars 1921 20 december 1921 12 juli 1931
  Tor Andræ 9 juli 1885 7 april 1932 20 december 1932 24 februari 1947
  Elias Wessén 15 april 1889 22 maj 1947 20 december 1947 30 januari 1981
  Kjell Espmark 19 februari 1930 5 mars 1981 20 december 1981,

med ett uppehåll 2018/19

18 september 2022
  Anna-Karin Palm 17 mars 1961 11 maj 2023

Stol 17 redigera

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 17
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
  Johan Murberg 4 december 1734 14 april 1787 13 maj 1787 27 mars 1805
  Gustaf Mauritz Armfelt
(Se även stol 14.)
31 mars 1757 4 april 1805 23 november 1807 19 augusti 1814
  Gustaf af Wetterstedt 29 december 1776 16 november 1811 16 december 1811 15 maj 1837
  Anders Magnus Strinnholm 25 november 1786 18 september 1837 20 december 1838 18 januari 1862
  Louis De Geer 18 juli 1818 27 mars 1862 20 december 1862 24 september 1896
  Pehr von Ehrenheim 4 augusti 1823 18 mars 1897 20 december 1897 20 mars 1918
  Hjalmar Hammarskjöld 4 februari 1862 23 maj 1918 20 december 1918 12 oktober 1953
  Dag Hammarskjöld 29 juli 1905 18 mars 1954 20 december 1954 17 september 1961
  Erik Lindegren 5 augusti 1910 12 april 1962 20 december 1962 31 maj 1968
  Johannes Edfelt 21 december 1904 6 mars 1969 20 december 1969 27 augusti 1997
  Horace Engdahl 30 december 1948 16 oktober 1997 20 december 1997

Stol 18 redigera

Ledamöter av Svenska Akademien, stol 18
Porträtt Namn Född Invald Inträdde Utträdde Död
  Nils Lorens Sjöberg 4 december 1754 14 april 1787 13 maj 1787 13 mars 1822
  Anders Fredrik Skjöldebrand 14 juli 1757 6 juni 1822 21 oktober 1822 23 augusti 1834
  Pehr Henrik Ling 15 november 1776 12 januari 1835 27 juni 1835 3 maj 1839
  Per Daniel Amadeus Atterbom 19 januari 1790 10 juni 1839 29 maj 1840 21 juli 1855
  Johan Henrik Thomander 16 juni 1798 22 november 1855 29 maj 1857 9 juli 1865
  Gustaf Ljunggren 6 mars 1823 19 oktober 1865 29 maj 1866 31 augusti 1905
  Vitalis Norström 29 januari 1856 14 februari 1907 20 juni 1907 29 november 1916
  Oscar Montelius 9 september 1843 12 april 1917 20 december 1917 4 november 1921
  Albert Engström 12 maj 1869 30 mars 1922 20 december 1922 16 november 1940
  Gunnar Mascoll Silfverstolpe 21 januari 1893 3 april 1941 20 december 1941 26 juni 1942
  Gustaf Hellström 28 augusti 1882 15 oktober 1942 20 december 1942 27 februari 1953
  Bertil Malmberg 13 augusti 1889 23 april 1953 20 december 1953 11 februari 1958
  Gunnar Ekelöf 15 september 1907 17 april 1958 20 december 1958 16 mars 1968
  Artur Lundkvist 3 mars 1906 2 maj 1968 20 december 1968 11 december 1991
  Katarina Frostenson 5 mars 1953 27 februari 1992 20 december 1992 18 januari 2019
  Tua Forsström 2 april 1947 12 februari 2019 20 december 2019

Se även redigera

Kommentarer redigera

  1. ^ Lotass deltog inte aktivt i Akademiens arbete från 2015.
  2. ^ Ahnlund deltog inte aktivt i Akademiens arbete efter Salman Rushdie-affären 1989.
  3. ^ Aspenström deltog inte aktivt i Akademiens arbete efter Salman Rushdie-affären 1989.
  4. ^ Gyllensten deltog inte aktivt i Akademiens arbete efter Salman Rushdie-affären 1989.
  5. ^ Ekman deltog inte aktivt i Akademiens arbete efter Salman Rushdie-affären 1989.

Källhänvisningar redigera