Åbo läns infanteriregemente

före detta infanteriförband inom svenska armén

Åbo läns infanteriregemente var ett infanteriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren cirka 1623–1809. Förbandet var från 1694 indelt och rekryterade i huvudsak sitt manskap från Åbo län och södra Satakunda, Finland.[1][2][3]

Åbo läns infanteriregemente
Norway and Sweden, 1808 (NYPL b14896507-419222).tiff
Regementets uniform m/1806
Information
Officiellt namnÅbo läns infanteriregemente
Datum1623–1710, 1710–1809
FörsvarsgrenSvenska armén
TypInfanteriet
StorlekRegemente
ÖvningsplatsKuppis malm nära Åbo
Kända slag och krigStora nordiska kriget
Slaget vid Poltava,
Gustav III:s ryska krig,
Finska kriget
Befälhavare
RegementschefAugust Fredrik Palmfelt [a]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Kompanifana vid överstelöjtnantens kompani, Åbo läns regemente.

Historia redigera

Det första i Finland organiserade truppförbandet var storregementet Finska regementet, som bildades 1613 och tio år senare uppdelades på tre fältregementen, av vilka ett fick namnet Åbo läns infanteriregemente.[2] I 1634 års regeringsform fastställdes den svenska regementetsindelningen, där det angavs att armén skulle bestå av 28 regementen till häst och fot, med fördelningen av åtta till häst och 20 till fot. De indelta och roterande regementena namngavs efter län eller landskap, medan de värvade regementena uppkallades efter sin chef. Regeringsformen angav Åbo läns infanteriregemente som det tredje i ordningen. Dock blev det ett nummer som aldrig användes, annat än för att ange regementets plats, enligt den då gällande rangordning.[4]

År 1694 blev regementet indelt i Åbo län och södra Satakunda. År 1699 skeppades två kompanier till Riga och 1700 anslöt resterande delar av regementet för att där utgöra garnisonsförband. År 1708 anslöts regementets ena bataljon till Adam Ludwig Lewenhaupts kår, vilken var på väg för att ansluta sig till den svenska huvudarmén utanför Starodub i västra Ryssland. Under denna marsch deltog bataljonen i slaget vid Lesna. Efter slaget underställdes återstoden av bataljonen Österbottens regemente och kom under sommaren 1709 att delta i slaget vid Poltava. Bataljonen upplöstes dock den 1 juli 1709 genom kapitulationen vid Perevolotjna, då den föll i rysk fångenskap. Regementets andra bataljon som kvarstod i Riga gick i rysk fångenskap i samband med belägringen av Riga, där den svenska garnisonen kapitulerade den 4 juli 1710.

Samma år, det vill säga 1710, återuppsattes regementet på nytt och kom att tillhöra den svenska armén som var stationerad i Finland. År 1718 ingick regementet i general Armfeldts avdelning i Karl XII:s andra norska fälttåg, där Armfeldts i augusti 1718 gick in med 7.500 man i Norge över Jämtland. År 1791 upplöstes Livdragonregementet, dess två bataljoner delades upp på Björneborgs läns infanteriregemente och Åbo läns infanteriregemente. Till Åbo läns infanteriregemente införlivades livbataljonen (södra bataljonen), vilken kom att bilda regementets tredje lätta infanteribataljon eller rusthållsbataljon. Under det finska kriget var regementet formerat på tre bataljoner, där en del av regementet utgjorde en del av besättningen på Sveaborg under dess belägring och kapitulation. Övriga delar av regementet kom senare att upplösas genom Hans Henrik Gripenbergs kapitulation till Ryssland i Kalix den 23 mars 1809.[3][1]

Bilder redigera

Ingående enheter redigera

 1. Livkompaniet
 2. Överstelöjtnantens kompani
 3. Majorens kompani
 4. Nykyrko kompani
 5. Letala kompani
 6. Loimijoki kompani
 7. Nousis kompani
 8. Bjärnå kompani

Förbandschefer redigera

Nedan anges regementscheferna åren 1625–1809. Chefsbostället var Kustö-Gård i Pykie.

Namn, beteckning och förläggningsort redigera

Namn
Åbo läns infanteriregemente 1623-??-?? 1710-07-04
Åbo läns infanteriregemente 1710-??-?? 1809-03-23
Chefsboställe och förläggningsort
Kustö-Gård i Pykie (C) ???-??-?? ???-??-??
Kuppis malm nära Åbo (F) 1623-??-?? 1700-??-??
Riga (F) 1699-??-?? 1710-07-04
Sveaborg (F) ????-??-?? 1808-05-03
Kuppis malm nära Åbo (F) 1710-??-?? 180?-??-??

Källor redigera

Anmärkningar redigera

 1. ^ Palmfelt blev sista chefen för regementet.

Noter redigera

 1. ^ [a b] Kjellander (2003), s. 334
 2. ^ [a b] Åbo läns regemente i Uppslagsverket Finland (webbupplaga, 2012). CC-BY-SA 4.0
 3. ^ [a b] ”Åbo läns infanteriregemente”. hhogman.se. http://www.hhogman.se/regementen_sf_infanteriet.htm#xl_Abo-lans-infanteriregemente. Läst 13 maj 2020. 
 4. ^ Björkenstam (1994), s. 10-11

Vidare läsning redigera