Berndt Otto Stackelberg den yngre

svensk friherre och militär
(Omdirigerad från Berndt Otto Stackelberg d.y.)