Uniform m/1792 var ett uniformssystem som användes inom Krigsmakten, och som var en vidareutveckling av uniform m/1779. Den användas fram till uniform m/1801 och uniform m/1802 infördes. Dock förekom smärre ändringar under tiden fram till upphörandet.

Uniform m/1792 för meniga vid Hälsinge regemente. Livmundering till vänster och släpmundering till höger. Teckning av Einar von Strokirch.

Utformning Redigera

Uniformen fastställdes först för Svea Livgarde. Hela infanteriet skulle ha rabatter med knappar och öppna knapphål, jackan kunde endast knäppas mitt på, i vissa fall användes inte knapparna för stängning utan endast hyskor. Jackan förlängdes på så sätt att skörten nedanför den sista knappraden nu skulle vara 9 cm långa. Samma längd hade den framtill uppvikta skörtfliken, som var fäst i höjd med midjan.

Skillnaden mellan uniformer för soldater och officerare var att officerarnas uniformer var gjorda av material av högre kvalitet, samt att officerarna även bar en vit armbindel runt vänster överarm. Denna armbindel var ett minne från Gustav III:s oblodiga revolution i augusti 1772 och den blev en del av den svenska officersuniformen till 1809.

Stibletter och skor ersatte charivaderna och kängorna som ingick i Uniform m/1779. Även manskapet fick nu skärp, tidigare hade detta enbart varit förbehållet befälet. Skärpet var vävt i gult och blått. Uniformshattarna däremot behölls från tidigare reglemente, så den sengustavianska formen behölls. Dessa hattar var runda och höga med rak kulle. Officerarna skulle som prydnad ha guld eller silvergalon i hatten. På ena sidan skulle hatten vara uppfäst med en knapp. Vidare guld eller silverträns där en ståndare eller sultan av gula fjädrar skulle fästas. För underofficerare och manskap såg hatten ut som tidigare. Denna hatt benämns i utlandet som den ”svenska hatten”

En annan nyhet var att ringkragen som befälstecken avskaffades, och istället infördes epåletter, som svenska gradbeteckningar.

År 1793 infördes instruktion om en släpmundering som skulle sys i grå eller vit vadmal, och skulle användas vid övning och arbete. Livmunderingen skulle enbart användas vid parad, och i strid.

År 1794 infördes för officerarna en uniformsfrack som skulle användas utom tjänsten, och vid hovet. Denna frack skulle vara mörkblå, med uppslag, krage och foder i samma färg som de västar man använda vid regementet.

Förteckning över persedlar Redigera

Lista över de persedlar som användes inom uniformssystemet.

Bilder och porträtt Redigera

Källor Redigera