Hans von Fersen den äldre

svensk friherre, krigare, och ämbetsman
(Omdirigerad från Hans von Fersen d.ä.)

Hans von Fersen d.ä., född 1625, död 1683 i Narva, var en svensk friherre, krigare, och ämbetsman.

Hans von Fersen d.ä.

BiografiRedigera

Hans von Fersen d.ä. var son till överstelöjtnanten i livländsk tjänst, Reinhold von Fersen till Sipp, Abia och Laup i Estland, och Dorotea Wrangel. Han blev 1643 kaptenlöjtnant, 1655 överste vid Västra Nylands regemente, 1665 generalmajor och 1674 generallöjtnant. År 1675 utnämndes han till guvernör i Riga och 1682 till guvernör över Ingermanlands och Keksholms län. Liksom sin företrädare Martin Schultz fick han inte titeln generalguvernör; utan i de samtida breven adresseras han som generallöjtnanten och guvernören.

Hans von Fersen upphöjdes 1674 i friherrligt stånd.

I Elias Palmskiölds genealogiska anteckningar ges följande karaktäristik. Han war een Man af serdhs godt indicio och förstånd; hafwandes rätt wäl studerat, och uti allehanda språåk wärfwat sig stoor färdigheet, så att intet mindre pacis quam belli artibus kunnat ehwad commission honom anförtrodds, förrätta.[1]

von Fersen var gift med Catharina Burth och Anna Magdalena von Tiesenhausen. Han fick i sina båda äktenskap tolv barn, varav den fortlevande ätten härstammar från Reinhold Johan von Fersen.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ UU, Palmsk. 207, sid. 377; Palmskiöld hänvisar till Bergenhielms protokoll år 1671