Uniform m/1765 var ett uniformssystem som användes inom Krigsmakten. Uniformssystemet var en vidareutveckling av uniform m/1756, dock hade enhetligheten av de olika regementenas färgsättning på uniformen visat på svårigheter att leda i strid. Detta hade blivit tydligt under Pommerska kriget, varför man återgick till att olika regementen fick olika färgsättning. Uniformssystemet omfattade främst infanteriet. Uniformen ersattes 1779 med Uniform m/1779.

Uniform m/1765 för menig vid Upplands regemente. Jacob Gillberg.

UtformningRedigera

Rocken fick i stort samma utseende som tidigare, skörten var dock mer utsvängda, varför rocken endast gick att knäppa i den övre delen. Rocken var dessutom kortare, och slutade nu ungefär halvvägs ner på låret. Bröstrevärer fanns för vissa regementen, dock var de inte lösa, utan från och med nu fastsydda. Väst var något kortare än tidigare, och nu utan ärmar. Byxorna var i princip lika som uniform m/1756, vilket även gällde strumporna som fästes med knäremmar. Officerarna bar inte strumpor, utan bar svarta stibletter med 12-14 knappar på utsidan. Skorna var från och med nu inte längre tvärskurna fram, utan fick en rundad avslutning. Officerare bär från och med nu halskrås och spetsmanschetter.

Trekornshatten fortsatte att användas, dock något lägre än tidigare. Håret skulle vara uppbundet bak i en stångpiska och rullas upp vid öronen.

Förteckning över persedlarRedigera

Lista över de persedlar som användes inom uniformssystemet.

Bilder och porträttRedigera

KällorRedigera