Brittiska måttenheter

Historiskt måttsystem inom Brittiska imperiet

Brittiska måttenheter (även imperiala enheter av engelskans imperial units) kallas i dagligt tal de måttenheter som ingår i British Imperial System[1]. Det gäller bland annat inch, yard, pound, pint och mile. Enheternas storheter stadfästes 1824 genom British Weights and Measures Act.

HistorikRedigera

Systemet är officiellt avskaffat i de flesta länder och ersatt av metersystemet. Endast USA, Liberia och Burma hade 2020 officiellt kvar systemet,[2] medan Storbritannien använder vissa enheter inofficiellt eller inom vissa samhällssektorer. Bland annat har brittiska motsvarigheten till Trafikverket inte övergått till metersystemet, vilket innebär att hastighetsskyltar och hastighetsmätare i bilar fortfarande använder "miles per hour". Dessutom är pint vanligt inom pub- och restaurangnäringen, medan stone inofficiellt används som enhet för mätning av kroppsvikt.

Många enheter, olika volymmått, finns i separata varianter i Storbritannien och USA. Det gäller bland annat gallon, liquid pint och dry pint. I de här fallen har de brittiska varianterna i stort sett ersatts av motsvarande metriska enheter, medan de amerikanska varianterna fortfarande är i officiellt bruk i USA.

I vetenskapliga sammanhang används dock metersystemet i regel även i USA.[källa behövs]

Medan länder som anammat metersystemet i regel också anammat Celsius-skalan för temperaturmätning, lever Fahrenheitskalan kvar i vardagligt brittiskt bruk. Temperaturer under fryspunkten brukar dock alltid noteras med Celsiusgrader (på grund av risken för sammanblandning), och i TV-sändningar används numera alltid konsekvent Celsius oavsett temperatur.

Enheter (urval)Redigera

LängdmåttRedigera

 • inch (in) = 25,4 mm
 • foot (ft) = 12 in = 0,3048 m
 • yard (yd) = 3 ft = 36 in = 0,9144 m
 • mile (även kallad statute mile) = 5 280 ft = 1 609,344 m

YtmåttRedigera

 • square inch (in², sq in) = 6,4516 cm²
 • square foot (ft², sq ft) = 0,092903 m²
 • square yard (yd², sq yd) = 0,836 127 m²
 • acre = 4 840 yd² ≈ 4 046,856 m2
 • square mile (mile²) = 640 acres ≈ 2,589988 km²

VolymmåttRedigera

 • cubic inch (in³, cu in) = 16,387064 cm³
 • cubic foot (ft³, cu ft) = 28,31685 dm³
 • cubic yard (yd³, cu yd) = 0,764554 m³

gallon (gal):

 • 4,546 092 dm³ (UK[a])
 • 231 in³ ≈ 3,785 412 dm³ (US[b]
 • pint (pt) = 1/8 gal (UK) = 0,568261 dm³ (UK)
 • liquid pint (lq pt) = 1/8 gal (US) ≈ 0,473176 dm³ (US)
 • dry pint (dry pt) = 1/64 bushel (US) ≈ 0,550610 dm³ (US)

fluid ounce (fl oz):

 • 28,413 cm³ (UK)
 • = 1/128 gal (US) ≈ 29,57353 cm³ (US)
 • barrel: (petroleum) = 42 gal (US) ≈ 158,9873 dm³ (US)
 • dry barrel (bbl) = 7 056 in³ ≈ 115,6271 dm³ (US)

bushel:

 • = 8 gal (UK) = 36,368 72 dm³ (UK)
 • ≈ 35,239 07 dm³ (US)

quart:

 • liquid quart= 1/8 liquid gal (US) ≈ 0,946352 dm³ (US)
 • dry quart = 1/4 dry gal (US) ≈ 1,101220 dm³ (US)
 • imperial quart = 1/4 imperial gal ≈ 1,136522 dm³ (UK)

Vikt (massa)Redigera

 • pound (lb) = 0,453592 kg
 • grain (gr) = 1/7000 lb = 64,79891 mg
 • ounce (oz) = 1/16 lb ≈ 28,349 52 g
 • troy ounce (apothecaries' ounce, oz t) = 480 gr = 31,103476 g
 • stone = 14 lb = 6,350 kg (vanligen)

hundredweight (cwt):

 • 1 cwt (UK) = 1 long cwt (US) = 112 lb ≈ 50,80235 kg
 • 1 cwt (US) = 100 lb = 45,359 237 kg

ton:

 • 1 ton (UK) = 1 long ton (US) = 2 240 lb ≈ 1 016,047 kg
 • 1 ton (US) = 2 000 lb ≈ 907,1847 kg

KraftenheterRedigera

 • pound-force (lbf) ≈ 4,448222 N

TryckenheterRedigera

 • pound-force per square inch (psi, lbf/in²): 1 lbf/in² ≈ 6 894,757 Pa

EnergienheterRedigera

 • foot pound-force (ft x lbf) ≈ 1,355818 J

EffektenheterRedigera

 • foot pound-force per second (ft x lbf/s) ≈ 1,355818 W
 • horsepower (hp, svensk: "engelsk hästkraft") = 550 ft x lbf/s ≈ 745,7 W
 • OBS!: Skilj 1 hp från 1 hk (metrisk hästkraft), som är 735,49875 W.

KommentarerRedigera

 1. ^ Brittisk enhet
 2. ^ Amerikansk enhet

KällhänvisningarRedigera