En kub (regelbunden hexaeder) är inom geometrin en rätvinklig tredimensionell figur där alla kanterna är lika långa. Om varje kant har längden a är kubens volym lika med a3 och deskubikdecimeter.

Hexaeder
Regelbunden hexaeder
Dimensioner3
Sidor6
Kanter12
Hörn8
Schläfli-symbol{4,3}
Den här artikeln handlar om den geometriska figuren. För det talteoretiska begreppet, se Kub (aritmetik). För andra betydelser, se Kub (olika betydelser).

anter är lika långa och ortogonala. Den "vanliga" kuben är då specialfallet där n = 3 och den tvådimensionella kuben motsvarar kvadraten.

En kub av högre dimension än 3 kallas ibland hyperkub. En hyperkub av dimension 4 har 8 kuber som sidokroppar, 24 kvadrater som sidor, 32 kanter och 16 fyrtaliga hörn.

En kub har Schläfli-symbolen .

Kuber använda i filmRedigera

Se ävenRedigera