Cylindriska koordinater används i en form av tredimensionellt koordinatsystem. En punkts position bestäms av en vinkel som i xy-planet är riktningen från origo till punktens projektion, samt av två avstånd, avståndet till xy-planet och avståndet till z-axeln.

De cylindriska koordinaterna r, θ och h

Cylinderkoordinater är ofta användbara för att behandla objekt som har rotationssymmetri.

Transformering till kartesiska koordinater sker genom

och för volymelementet gäller

ExempelRedigera

Skruvlinjen beskrivs i parametrisk form av de cylindriska koordinaterna

 
 
 

Externa länkarRedigera