Rätblock

tredimensionell åttahörnig geometrisk figur

Ett rätblock är en tredimensionell åttahörnig geometrisk figur, definierad som en rätvinklig parallellepiped. Mera intuitivt, formad som en tegelsten. En kub är specialfallet av ett rätblock då alla kanter är lika långa. En kub förhåller sig alltså till ett rätblock som en kvadrat till en rektangel.

Rätblock
Regelbunden rätblock
Dimensioner3
Sidor6
Kanter12
Hörn8

Volym = längd∙bredd∙höjd = basarean∙höjd


V=lbh