Volym (olika betydelser)

Wikimedia-förgreningssida

Volym kan syfta på:

  • Volym – mätetalet för mängden tredimensionell rymd
  • Volymenhet – måttenheter som används för att mäta volym
  • Volym (bok) – enskilda böckerna i ett bokverk
  • Volym – en partition på ett datorminne, se Diskpartitionering
  • Volym (arkiv) – en förvaringsenhet i arkivsammanhang
  • Ljudvolym – ljuds styrka uttryckt i decibel