Öppna huvudmenyn

Värmlandsgruppen var en svensk militärdistriktsgrupp inom Hemvärnet som verkade åren 1998–2004. Förbandsledningen var förlagd i Västerås garnison i Västerås.[2]

Västmanlandsgruppen
Västmanlandsgruppen vapen.svg
Vapensköld för Västmanlandsgruppen tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnVästmanlandsgruppen
Datum1998–2004
LojalitetFörsvarsmakten
FörsvarsgrenArmén
TypHemvärnet
RollUtbildning och administration
StorlekMilitärdistriktsgrupp [a]
FöregångareVästmanlands regemente
Del avMellersta militärdistriktet
HögkvarterVästerås garnison
FörläggningsortVästerås
FärgerBlått och rött          
Marsch"Prinz Friedrich Carl-Marsch" (Bielse) [b]
DekorationerVästmanlfoMSM [c]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/46-60Truppslagstecken M46-60 för Hemvärnet.jpg
Före detta stabshus vid Regementsgatan 91.

HistoriaRedigera

Värmlandsgruppen bildades officiellt den 1 januari 1998 som en försvarsområdesgrupp i samband med att Västmanlands regemente (Fo 48) upplöstes och avvecklades den 31 december 1997, och dess försvarsområdesstab uppgick i Upplands försvarsområde under det nya namnet Upplands och Västmanlands försvarsområde (Fo 47). Detta i samband med att antalet försvarsområden reducerades genom försvarsbeslutet 1996.[3]

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Upplands och Västmanlands försvarsområde (Fo 47). De nya militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. Då Västmanlandsgruppen redan var organiserad inom Västmanlands län, kom den endast att organisatoriskt att överföras till Mellersta militärdistriktet (MD M) den 1 juli 2000.

Inför försvarsbeslutet 2004 föreslog regeringen för riksdagen, efter förslag från Försvarsmakten, att reducera antalet militärdistriktsgrupper. Då det enligt Försvarsmakten skulle organiseras färre hemvärnsförband, men bättre utbildade och uppfyllda förband. Försvarsbeslutet innebar bland annat att Västmanlandsgruppen skulle upplösas och avvecklas den 31 december 2004. Från och med 1 januari 2005 övergick verksamheten till en avvecklingsorganisation, fram till att avvecklingen skulle vara slutförd senast den 30 juni 2006. Avvecklingsorganisationen upplöstes i sin tur den 30 juni 2005, då avvecklingen av förbandet var slutförd. Gruppens hemvärnsbataljoner, tillsammans med övriga frivilliga försvarsorganisationer inom Västmanlands län, överfördes den 1 juli 2005 till Upplandsgruppen som antog det nya namnet Upplands- och Västmanlandsgruppen.[4]

VerksamhetRedigera

Chefen Västmanlandsgruppen var direkt underställd chefen Mellersta militärdistriktet både vad gällde produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning i Västmanlands län. Västmanlandsgruppens uppgifter var att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i Västmanlands län. Gruppen skulle vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Förläggningar och övningsplatserRedigera

Västmanlandsgruppen förbandsledningen var förlagd till Regementsgatan i stadsdelen Viksäng i Västerås. Det område som Västmanlandsgruppen lämnade övergick i januari 2007 i privat ägo,[5] och har sedan dess omvandlats till ett bostadsområdet. Kvar finns det gamla stabshuset som även det är ombyggt till lägenheter.[6]

Heraldik och traditionerRedigera

Västmanlandsgruppen var sedan den 30 augusti 1997 arvtagare och traditionsbärare till Västmanlands regemente (I 18). Sedan den 1 juli 2005 förs dessa traditioner vidare av Upplands regemente (S 1), och sedan den 1 januari 2007 Ledningsregementet (LedR).[7] Från 1 juli 2012 förs de vidare av Västmanlands hemvärnsbataljon.[8] År 2005 instiftades Västmanlands regementes minnesmedalj i silver (VästmanlfoMSM).[9]

Namn, beteckning och förläggningsortRedigera

Namn
Västmanlandsgruppen 1998-01-01 2004-12-31
Avvecklingsområde Västmanlandsgruppen 2005-01-01 2005-06-30
Beteckningar
okänt 1998-01-01 2005-06-30
Förläggningsorter
Västerås garnison (F) 1998-01-01 2005-06-30

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Åren 1998-2000 var gruppen organiserad som en försvarsområdesgrupp.
 2. ^ Förbandsmarschen fastställdes den 18 december 1997.[1]
 3. ^ Minnesmedaljen instiftades 2005 till minne av Västmanlands regemente.

NoterRedigera

 1. ^ Sandberg (2007), s. 19
 2. ^ Braunstein (2003), s. 81-83
 3. ^ ”Regeringens proposition 1997/98:1D6”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/budgetpropositionen-for-1998_GL031D6. Läst 25 februari 2018. 
 4. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:5”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/vart-framtida--forsvar_GS035. Läst 4 maj 2018. 
 5. ^ ”Detaljplan för kv. Översten 2, Viksäng, Västerås”. vasteras.se. Arkiverad från originalet den 26 februari 2018. https://web.archive.org/web/20180226091915/https://www.vasteras.se/download/18.5e8d74b614b07e41ca61029c/1424080137053/Detaljplan+dp+1663+planbeskrivning.pdf. Läst 25 februari 2018. 
 6. ^ ”Sammanträdesprotokoll §§ 843 - 862”. vasteras.se. Arkiverad från originalet den 26 februari 2018. https://web.archive.org/web/20180226091845/https://www.vasteras.se/download/18.3ff54ef414ba63027dc489/1424438820439/Sammantr%C3%A4desprotokoll+2011-12-15.pdf. Läst 25 februari 2018. 
 7. ^ mil.se Ledningsregementets historik Läst 31 december 2009
 8. ^ ”Försvarets traditioner i framtiden”. sfhm.se. Arkiverad från originalet den 29 december 2016. https://web.archive.org/web/20161229032641/http://www.sfhm.se/contentassets/813daef056f04ee79a6cdca825daecdb/traditionsnamnden_bilaga_3_hemvarnsbataljoner_2012-07-01.pdf. Läst 25 februari 2018. 
 9. ^ ”VästmanlfoMSM”. medalj.nu. http://www.medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={EED7C36E-030E-4A13-A0F8-2B7E41D0A358}&listmode=0&medal={3BACB9FB-646F-4A9D-AB47-626A0A06E8BA}. Läst 25 februari 2018. 

Tryckta källorRedigera

 • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 5. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Libris länk. ISBN 91-971584-4-5 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkarRedigera