Västerås garnison var en garnison inom svenska Försvarsmakten som verkade i olika former åren 1906–2006. Garnisonen bestod av flera olika kasernetablissement på olika platser i Västerås.

Västerås garnison
Flottiljområdet i Hässlö.
Kasernerna i Viksäng.
PlatsVästerås, Västerås kommun, Västmanlands län
TypGarnison
I bruk1906–2006
Map
1 = Flygvapnets kasernetablissement, 2 = Johannisberg, 3 = Infanteriets kasernetablissement, 4 = Regementsgatan, 5 = Regattagatan

Hässlö redigera

Flottiljens ursprungliga flygbas och fredsgruppering var i Hässlö. Fältet med tre hangarer i Hässlö togs i bruk i mitten av 1931, mätte till 500x500 meter.[1] År 1937 började de tre hangarerna ersättas. I augusti 1938 togs den första hangaren i bruk, vilken var konstruerad av så kallad Törebodakonstruktion, och mätte 55 meter i takhöjd och hade en golvyta på 110x40 meter. Hangaren förolyckades dock i en brand 1959. Efter att den första hangaren stod färdig, påbörjades en lika stor hangar i södra delen av fältet, och senare en i norra delen. Den i norra delen togs i anspråk av Centrala Verkstaden Västerås. Under samma tidsperiod utökades flygfältet till 1000x1000 meter.[2] Åren 1943–1946 anlades själva flottiljområdet på Badelundsåsen, väster om flygfältet. När sedan flottiljen omorganiserades till nattjakt, anlades en permanent rullbana på 2000 meter i riktning 01/19. Åren 1954–1955 förlängdes den till 2500 meter.[3] I november 1961 beslutade regeringen att flottiljflygplatser även fick användas för civiltrafik.[4] Med det kom frågan upp om att flytta flygtrafiken från Johannisbergs flygfält. Hösten 1967 erbjöds kommunen att på prov nyttja Hässlö för civilt flyg. Platsen som togs i anspråk var där den nedbrunna hangaren stått. I november 1968 slöts Västerås ett avtal med Flygvapnet om att nyttja flygplatsen även civilt. En permanent flygstation uppfördes vid nordvästra delen av fältet, vilken invigdes den 23 oktober 1969.[5] Hässlö hade en andra bana i riktning 04/22, vilken var ett grässtråk. Landning gjorde på en asfalterad yta som korsar södra änden av bana 01/19 som en blindtarm. vilken har en kort asfaltsträcka. Efter att flottiljen avvecklades, såldes marken och bana 04/22 upphörde. Den 30 juni 1983 halades fanan framför kanslihuset en sista gång. Innan dess hade Flygvapenchefen Sven-Olof Olson förklarat nedlagd. Upplands flygflottilj (F 16) övertog samtidigt förvaltningsansvaret över avvecklingen av flottiljen, men även den fortsatta militära verksamheten som krigsflygbas.[6]

Namn
Västmanlands flygflottilj 1944-08-01 1983-06-30
Centrala Flygverkstaden Västerås 1928-01-01 1936-06-30
Centrala Verkstaden Västerås 1933-07-01 1968-06-30
Försvarets Fabriksverk 1968-07-01 1970-??-??
F 16 Västerås? 1983-07-01 198?-??-??

Johannisberg redigera

År 1949 flyttades Flygförvaltningens verkstadsskola till Johannisberg, där skolan inledde utbildning i en beredskapshangar vid Johannisbergs flygfält. Skolans elevhem inrymdes i Johannisbergs herrgård. År 1968 övergick skolan i Skolöverstyrelsens regi, med verksamheten förlagd till Zimmermanska skolan i Västerås.

Namn
Flygförvaltningens verkstadsskola 1949-??-?? 1968-06-30

Viksäng redigera

Kaserngatan 12 redigera

Västmanlands regemente hade sedan 1779 vapenövats på mötesplatsen Salbohed. Den 1 oktober 1906 flyttade regementet in i ett nyuppfört kasernetablissemang i stadsdelen Viksäng i Västerås. Kasernerna uppfördes efter 1901 års härordnings byggnadsprogram efter Arméförvaltningens typritningar för infanterietablissemang. Etablissementet uppfördes efter 1901 års härordnings byggnadsprogram för infanteriet, ritade av Erik Josephson. Till huvudbyggnaderna uppfördes tre kaserner och ett kanslihus, där kanslihuset placerades mellan A- och B-kasernerna och den tredje, C-kasernen, låg i linje bakom kanslihuset på andra sidan av kaserngården.[7] År 1927 avvecklades regementet och kasernerna övertogs sommaren 1929 av Första flygkåren som nyttjade dem fram till 1944. Den 1 juli 1944 övertogs kasernerna i sin tur av Flygvapnets centrala skolor. Hösten 1961 avvecklades Flygvapnets centrala skolor, i juli 1961 såldes hela kasernetablissemanget till Västerås kommun.[8] Åren 1962–1967 kom stora delar av området att rivas, för att ge plats åt ett nytt bostadsområde.[9] Kvar av de ursprungliga kasernerna blev kanslihuset med två flankerande kaserner, en officersmäss samt det gamla regementssjukhuset. År 1994 revs officersmässen och regementssjukhuset. Kvar av de ursprungliga kasernerna är kanslihuset med de två flankerande kaserner, vilka är ombyggda till bostäder.[10]

Namn
Västmanlands regemente 1906-10-01 1928-03-31
Första flygkåren 1929-07-01 1936-06-30
Västmanlands flygflottilj 1936-07-01 1944-07-31
Flygvapnets centrala skolor 1944-07-01 1961-09-30

Regementsgatan 91 redigera

Genom försvarsutredning 88 beslutades att staben för Västmanlands försvarsområde skulle förläggas till Västerås. Det från att tidigare varit förlagd till Enköping garnison. Den 2 september 1991 lokaliserades staben till Västerås, där förbandsledningen för försvarsområdesstaben grupperades på Regementsgatan 91.[11] År 1997 avvecklades försvarsområdesstaben och området övertogs av det från 1998 bildade Västmanlandsgruppen. Genom försvarsbeslutet 2004 avvecklades Västmanlandsgruppen den 31 december 2004, men området kvarstod som militärt fram 2006 då området lämnades, för att i januari 2007 övergå i privat ägo.[12] Området har sedan dess omvandlats till ett bostadsområde. Kvar finns det gamla stabshuset som även det är ombyggt till lägenheter.[13]

Namn
Västmanlands försvarsområde 1991-09-02 1994-06-30
Västmanlands regemente 1994-07-01 1997-12-31
Västmanlandsgruppen 1998-01-01 2004-12-31
Avvecklingsorganisation 2005-01-01 2006-12-31

Regattagatan redigera

År 1941 bildades Flygförvaltningens verkstadsskola och inledde utbildning i en sjöhangar på öster i Västerås, nuvarande Viksäng i höjd med Regattagatan och Öster Mälarstrands Allé. Skolan var samlokaliserade med Centrala Verkstaden Västerås. År 1949 totalförstördes sjöhangaren i en brand. Skolan omlokaliserades då till en beredskapshangar vid Johannisbergs flygfält på västra sidan om Västeråsfjärden. Vid hamnen är ett minnesmärke i form av en propeller rest till skolans minne. Kvar på området fanns Centrala Verkstaden Västerås fram till att verkstaden avvecklades. Den hangar som fortfarande finns kvar på området var Sveriges första hangar för att husera och serva sjöflygplan. Längs Regattagatan låg serviceverkstäder för el och instrument och motorer.

Namn
Centrala Flygverkstaden Västerås 1928-01-01 1936-06-30
Centrala Verkstaden Västerås 1933-07-01 1968-06-30
Flygförvaltningens verkstadsskola 1941-??-?? 1949-??-??

Minnesstenar och minnesmärken redigera

Bild Minnessten Koordinater Kort beskrivning
  Västmanlands regemente 59°36′28″N 16°34′35″Ö / 59.607696°N 16.576282°Ö / 59.607696; 16.576282 Minnesplatta på kanslihuset vid Västmanlands regementes före detta kasernetablissement i Västerås.
  Västmanlands regemente 59°36′24″N 16°34′30″Ö / 59.606744°N 16.575113°Ö / 59.606744; 16.575113 Minnessten över Västmanlands regemente i Västerås. Stenen är försedd med samtliga slag regementet deltagit i. Vidare är stenen försedd med texten "Kungl. Västmanlands regemente till sina i strid fallna söner 1623-1923.
  Flygförvaltningens verkstadsskola 59°35′49″N 16°35′10″Ö / 59.596863°N 16.586205°Ö / 59.596863; 16.586205 Minnesmärke över Flygförvaltningens verkstadsskola vid Regattagatan i Västerås.
  Västmanlands flygflottilj 59°35′16″N 16°37′32″Ö / 59.587913°N 16.625691°Ö / 59.587913; 16.625691 Minnessten vid Västerås flygande museum över de amerikanska flygmän som internerades i Sverige åren 1943-1945.
  Västmanlands flygflottilj 59°35′16″N 16°37′32″Ö / 59.587913°N 16.625691°Ö / 59.587913; 16.625691 Minnessten över Västmanlands flygflottilj i Västerås. Stenen restes ursprungligen 1958. I samband med avvecklingen av flottiljen 1983, försågs stenen med tilläggstexten "Kungliga Västmanlands flygflottilj verkade på Hässlö 1929-1983."
  Västmanlands flygflottilj 59°35′06″N 16°37′22″Ö / 59.585114°N 16.622829°Ö / 59.585114; 16.622829 Flygplanet är skänkt av Flygvapnet till F 1 kamratförening, vilka genom ett lokalt samarbete, placerade flygplanet som ett monument över en viktig epok flygets och Hässlö historia.

Galleri redigera

Referenser redigera

Noter redigera

 1. ^ Odqvist (1979), s. 45
 2. ^ Odqvist (1979), s. 53
 3. ^ Odqvist (1979), s. 55
 4. ^ Kronologi över flyget i Sverige 1960–1969
 5. ^ Odqvist (1979), s. 146
 6. ^ Odqvist (1985), s. 69
 7. ^ Berg (2004), s. 437
 8. ^ Holmberg (1993), s. 18
 9. ^ ”Exercisfältet blev bostäder”. vlt.se. Arkiverad från originalet den 2 januari 2017. https://web.archive.org/web/20170102081029/http://www.vlt.se/allmant/exercisfaltet-blev-bostader. Läst 24 november 2018. 
 10. ^ ”Se på historiska Viksäng”. mimer.nu. Arkiverad från originalet den 2 januari 2017. https://web.archive.org/web/20170102082236/http://www.mimer.nu/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=bebcff57-2584-4bbf-b9ce-ad1c1609db1c#. Läst 24 november 2018. 
 11. ^ Holmberg (1993), s. 75
 12. ^ ”Detaljplan för kv. Översten 2, Viksäng, Västerås”. vasteras.se. Arkiverad från originalet den 26 februari 2018. https://web.archive.org/web/20180226091915/https://www.vasteras.se/download/18.5e8d74b614b07e41ca61029c/1424080137053/Detaljplan+dp+1663+planbeskrivning.pdf. Läst 24 november 2018. 
 13. ^ ”Sammanträdesprotokoll §§ 843 - 862”. vasteras.se. Arkiverad från originalet den 26 februari 2018. https://web.archive.org/web/20180226091845/https://www.vasteras.se/download/18.3ff54ef414ba63027dc489/1424438820439/Sammantr%C3%A4desprotokoll+2011-12-15.pdf. Läst 24 november 2018. 

Tryckta källor redigera

Externa länkar redigera