Utbildningsgrupp eller Hemvärnsgrupp (Tidigare kallad försvarsområdesgrupp/gränsjägargrupp och militärdistriktsgrupp) är en militär organisation tillhörande ett utbildningsförband inom Försvarsmakten. En utbildningsgrupp innehåller och utbildar en till fyra hemvärnsbataljoner (beroende på gruppens totala storlek), vilka i regel även är traditionsbärare för ett tidigare avvecklat regemente, till exempel Värmlands hemvärnsbataljon som är traditionsbevare för Värmlands regemente.

HistorikRedigera

Försvarsbeslutet 1996
Genom att försvarsområdena reducerades till antalet genom försvarsbeslutet 1996, bildades den 1 januari 1998 tio försvarsområdesgrupper samt två gränsjägargrupper, detta för att stödja den frivilliga försvarsverksamheten inom de före detta försvarsområdena. De grupper som bildades var: Bohusdalgruppen, Gävleborgsgruppen, Jämtlandsgruppen, Kalmargruppen, Kronobergsgruppen, Livgrenadjärgruppen, Skaraborgsgruppen, Södra skånska gruppen, Västmanlandsgruppen, Älvsborgsgruppen,[1][2] Lapplandsjägargruppen och Norrbottens gränsjägargrupp
Försvarsbeslutet 2000
Genom försvarsbeslutet 2000 omorganiserades de befintliga försvarsområdes- och gränsjägargrupperna samt att det tillkom ett antal nya grupper så det totalt upprättades 29 militärdistriktsgrupper den 1 juli 2000 inom Försvarsmakten. Grupperna kom att underställas fyra regionala militärdistrikt (Norra, Mellersta, Södra samt Gotlands militärdistrikt). Militärdistriktsgrupperna tog i princip över den gamla försvarsområdesindelningen, som i stort sett följde länsindelningen.[3]
Försvarsbeslutet 2004
Genom försvarsbeslutet 2004 beslutades att Gotlands militärdistrikt skulle avvecklas senast den 31 december 2004 och att Försvarsmakten skulle vidare utreda om de tre kvarvarande militärdistrikten skulle finnas kvar i organisationen eller inte.[4] Den 16 november 2005 beslutade riksdagen att de skulle avvecklas senast den 31 december 2005.[5] I försvarsbeslutet beslutades det även att reducera antalet grupper till 22 vilket gjorde att ett antal grupper slogs samman och från och med den 1 juli 2005 bildade en ny grupp (se till exempel Örebro-Värmlandsgruppen).
De kvarvarande grupperna kom från och med den 1 januari 2006 att organiseras under 13 utbildningsförband/centra/flottiljer (Se tex. Norrbottens regemente). Från 2006 fick även grupperna den nu gällande benämningen Utbildningsgrupp eller i mer dagligt tal Hemvärnsgrupp.[6]
Försvarsbeslutet 2020
Inför försvarsbeslutet är Försvarsmaktens inriktning att utbildningsgrupperna från den 1 januari 2020 istället ska underställas militärregionerna. Det samtidigt som militärregionerna blir självständiga och blir underordnade rikshemvärnschefen. Rikshemvärnschefen kommer därmed bli överordnad militärregionstaberna som har ansvar för militära operationer inom respektive region, vilket innebär att Hemvärnet får samma ledning i krig som i fred.[7]

ReferenserRedigera

  1. ^ riksdagen.se Proposition 1997/98:1D6 Budgetpropositionen för 1998 Läst 5 december 2009
  2. ^ regeringen.se PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 - Totalförsvar[död länk] Läst 22 mars 2010
  3. ^ riksdagen.se Proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret Läst 5 december 2009
  4. ^ riksdagen.se Försvarsutskottets betänkande 2005/06:FöU2 Läst 13 mars 2010
  5. ^ mil.se (2005-11-17) Militärdistrikten avvecklas Läst 13 mars 2010
  6. ^ Försvarsdepartementet (2004-09-23) Försvarsmaktens grundorganisation Arkiverad 13 februari 2006 hämtat från the Wayback Machine. Läst 13 januari 2010
  7. ^ ”Rikshemvärnschefen berättar om Hemvärnets framtid”. hemvarnet.se. https://hemvarnet.se/om-organisationen/hemvarnsforbanden/nyheter/421/14301. Läst 9 december 2018. 

Se ävenRedigera