Västmanlands läns valkrets

svensk valkrets

Västmanlands läns valkrets är vid valen till den svenska riksdagen en särskild valkrets.

MandatantalRedigera

Vid det första valet till enkammarriksdagen hade valkretsen nio fasta mandat, ett antal som förblev oförändrat åtminstone till 1994. I valet 2006 hade valkretsen åtta fasta mandat. Antalet utjämningsmandat har varierat mellan två 1970, tre 1973, noll 1976, två 1979–1985, ett 1988 och två 1991–1994. I valet 2006 hade valkretsen ett utjämningsmandat.

Inför 2006 års val ändrades valkretsindelningen genom att Heby kommun överfördes från Västmanlands läns valkrets till Uppsala läns valkrets.[1]

Fasta valkretsmandat i valen 1970–2018[2]
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018[3]
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8

Ledamöter i enkammarriksdagen (ej komplett lista)Redigera

1971–1973Redigera

1974–1975/76Redigera

1976/77–1978/79Redigera

  • Eric Enlund (statsråd 18 oktober 1978–30 september 1979), fp
    • Hugo Bergdahl, fp (ersättare för Eric Enlund 10/11–15/12 1977)
    • Hugo Bergdahl (statsrådsersättare för Eric Enlund 18 oktober 1978–30 september 1979), fp

1979/80–1981/82Redigera

1982/83–1984/85Redigera

1985/86–1987/88Redigera

1988/89–1990/91Redigera

1991/92–1993/94Redigera

1994/95–1997/98Redigera

1998/99–2001/02Redigera

2002/03–2005/06Redigera

2006/07–2009/10Redigera

2010/11–2013/14Redigera

2014/15–2017/18Redigera

2018/19–2021/22Redigera

TvåkammarriksdagenRedigera

Första kammarenRedigera

Under tvåkammarriksdagen var Västmanlands län en egen valkrets till första kammaren vid valen 18661919. Antalet mandat var från början tre, men höjdes från och med 1876 till fyra. Från och med förstakammarvalet 1921 tillhörde länet Södermanlands läns och Västmanlands läns valkrets vid förstakammarvalen. I september 1909 hölls för första gången val med den proportionella valmetoden.[4]

Riksdagsledamöter i första kammarenRedigera

1867–1911 (successivt förnyade mandat)Redigera
1912–1915Redigera
1916–lagtima riksmötet 1919Redigera
Urtima riksmötet 1919–1921Redigera

Andra kammarenRedigera

Vid valen till andra kammaren var länet ursprungligen uppdelat i ett antal olika valkretsar. Landsbygden bestod vid valen 18661908 av fyra valkretsar: Västmanlands södra domsagas valkrets, Västmanlands västra domsagas valkrets, Västmanlands norra domsagas valkrets och Västmanlands östra domsagas valkrets, alla med var sitt mandat. Städernas valkretsindelning varierade under samma period. Vid valet 1866 var de indelade i Västerås, Köpings och Enköpings valkrets samt Arboga och Sala valkrets, men vid valet 1878 övergick Enköping (hela tiden beläget i Uppsala län) till Stockholms läns stadsvalkrets och de båda andra bildade Västerås och Köpings valkrets. Från och med 1896 bröts residensstaden ut och bildade Västerås stads valkrets medan Köping överfördes till Köpings, Nora, Lindesbergs och Enköpings valkrets.

Ovanstående indelning bestod till och med valet 1908, men vid införandet av proportionellt valsystem i 1911 års val gjordes en total valkretsreform som innebar att hela länet (städer och landsbygd) indelades i två valkretsar: Västmanlands läns västra valkrets och Västmanlands läns östra valkrets med tre mandat vardera. Vid riksdagsvalet 1921 slogs dessa samman till en gemensam valkrets för hela länet vid andrakammarvalen. Denna valkretsindelning bestod fram till dess att tvåkammarsystemet avskaffades.

Riksdagsledamöter i andra kammarenRedigera

1922–1924Redigera
1925–1928Redigera
1929–1932Redigera
1933–1936Redigera
1937–1940Redigera
1941–1944Redigera
1945–1948Redigera
1949–1952Redigera
1953–1956Redigera
1957–första riksmötet 1958Redigera
Andra riksmötet 1958–1960Redigera
1961–1964Redigera
1965–1968Redigera
1969–1970Redigera

KällorRedigera

  • Tvåkammarriksdagen 1867–1970 (Almqvist & Wiksell International 1988), band 1, s. 409
  • Enkammarriksdagen 1971–1993/94. Ledamöter och valkretsar, band 2 (Sveriges riksdag 1996), s. 294