Fasta mandat är mandat som har fördelats mellan valkretsar eller motsvarande redan innan ett allmänt val äger rum.

Europaparlamentet

redigera

Innan varje val till Europaparlamentet fastställer Europeiska rådet på initiativ av Europaparlamentet mandatfördelningen mellan medlemsstaterna. Samtliga mandat är fasta mandat, det vill säga det finns inga utjämningsmandat på europeisk nivå i valen.

Sveriges riksdag

redigera

I Sveriges riksdag är 310 av de 349 mandaten så kallade fasta mandat, som fördelas mellan valkretsarna före valet på grundval av antalet röstberättigade personer i varje valkrets. När man bestämmer hur många fasta mandat varje valkrets ska ha använt Hamiltons metod (efter den amerikanske statsmannen Alexander Hamilton), även kallad största rest-metoden. Den går till så att varje valkrets får ett antal mandat som beräknas av antalet röstberättigade i valkretsen delat med priset för ett mandat. Priset är antalet röstberättigade i hela landet delat med 310. I de fall man med denna metod inte får heltal (vilket i praktiken aldrig har skett) så avrundar man nedåt då små rester uppstått vid divisionerna och uppåt då stora rester uppstått. Man anpassar gränsen för avrundning så att det totala antalet fasta mandat blir 310.

Fördelningen av fasta mandat inför 2014 års riksdagsval utföll enligt tabellen nedan.

Valkrets Antal mandat Förändring jämfört med 2010 års val

Stockholms kommun

29
+1

Stockholms län

38
+1
Uppsala län
11
 
Södermanlands län
9
 
Östergötlands län
14
 
Jönköpings län
11
 
Kronobergs län
6
 
Kalmar län
8
 
Gotlands län
2
 
Blekinge län
5
 
Malmö kommun
10
+1
Skåne läns västra
9
 
Skåne läns södra
12
 
Skåne läns norra och östra
10
 
Hallands län
10
 
Göteborgs kommun
17
 
Västra Götalands läns västra
12
 

Västra Götalands läns norra

9
 
Västra Götalands läns södra
6
 
Västra Götalands läns östra
9
 
Värmlands län
9
 
Örebro län
9
 
Västmanlands län
8
 
Dalarnas län
9
-1
Gävleborgs län
9
-1
Västernorrlands län
8
 
Jämtlands län
4
 
Västerbottens län
9
 
Norrbottens län
8
-1 
Summa fasta mandat
310
 

Övriga mandat är utjämningsmandat.

Landstingsfullmäktige

redigera

I val till landstingsfullmäktige omfattar en valkrets som regel en eller flera kommuner. Landstingsfullmäktige beslutar hur många mandat fullmäktige ska ha totalt. I landstingsfullmäktige är 9/10 av mandaten fasta valkretsmandat och 1/10 utjämningsmandat. Länsstyrelsen beslutar senast den 30 april valåret hur många fasta mandat varje valkrets ska ha.

Kommunfullmäktige

redigera

Vid kommunfullmäktigeval ska stora kommuner delas in i valkretsar. Kommunfullmäktige beslutar hur många mandat fullmäktige ska ha. Det finns bara fasta mandat. Länsstyrelsen beslutar senast den 30 april om fördelningen av dessa mandat.