Öppna huvudmenyn

Upplands- och Västmanlandsgruppen

en svensk utbildningsgrupp inom Hemvärnet
(Omdirigerad från Upplandsgruppen)

Upplands- och Västmanlandsgruppen (UVG) är en svensk utbildningsgrupp inom Hemvärnet som verkat i olika former sedan 2000. Förbandsledningen är förlagd i Enköpings garnison i Enköping.

Upplands- och Västmanlandsgruppen
(UVG)
Upplandsgruppen vapen Västmanlandsgruppen vapen
Vapensköld för Upplands- och Västmanlandsgruppen tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnUpplands- och Västmanlandsgruppen
Datum2000–
LojalitetFörsvarsmakten
FörsvarsgrenArmén
TypHemvärnet
RollUtbildning och administration
StorlekUtbildningsgrupp [a]
Del avLedningsregementet [b]
HögkvarterEnköping garnison
FörläggningsortEnköping, Uppsala, Västerås
Marsch"Utgångsmarsch" (Bergström) [c]
WebbplatsOfficiell webbsida
Befälhavare
FörbandschefBengt Tiberg
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/46-60Truppslagstecken M46-60 för Hemvärnet.jpg

HistoriaRedigera

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Upplands och Västmanlands försvarsområde (Fo 47). De nya militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. I Västmanlands län organiserades Västmanlandsgruppen och i Uppsala län organiserades Upplandsgruppen, vilka i sin tur underställdes Mellersta militärdistriktet (MD M). Västmanlandsgruppen var dock sedan 1998 organiserad som en försvarsområdesgrupp inom Upplands och Västmanlands försvarsområde, därav tillkom endast Upplandsgruppen som ny förbandsenhet inom de två länen.[2]

Inför försvarsbeslutet 2004 föreslog regeringen för riksdagen, efter förslag från Försvarsmakten, att reducera antalet militärdistriktsgrupper. Då det enligt Försvarsmakten skulle organiseras färre hemvärnsförband, men bättre utbildade och uppfyllda förband. Försvarsbeslutet innebar bland annat att Västmanlandsgruppen skulle upplösas och avvecklas den 31 december 2004. Från och med 1 januari 2005 övergick verksamheten till en avvecklingsorganisation, fram till att avvecklingen skulle vara slutförd senast den 30 juni 2006. Avvecklingsorganisationen upplöstes i sin tur den 30 juni 2005, då avvecklingen av förbandet var slutförd. Gruppens hemvärnsbataljoner, tillsammans med övriga frivilliga försvarsorganisationer inom Västmanlands län, överfördes den 1 juli 2005 till Upplandsgruppen som antog det nya namnet Upplands- och Västmanlandsgruppen.[3]

Den 2 juni 2005 presenterade regeringen sin proposition (2004/05:160) gällande en avveckling av militärdistriktsorganisationen. I propositionen hänvisades regeringen till att "I det framtida insatsförsvaret och den beslutade insatsorganisationen finns det inte längre krav på eller behov av regional eller territoriell ledning som motiverar en särskild ledningsorganisation". Därmed ansåg regeringen att militärdistriktsorganisationen kunde avvecklas, något som Försvarsmakten även i en framställan till regeringen den 7 mars 2005 föreslagit. I dess ställe skulle fyra ledningsgrupper för säkerhetstjänst och samverkan inrättas, där ledningsgrupperna lokaliserade till Boden, Stockholm, Göteborg och Malmö.[4] Den 16 november 2005 antog riksdagen regeringens proposition, därmed beslutades att militärdistriktsorganisationen skulle upplösas och avvecklas den 31 december 2005. Vilket innebar att militärdistriktsgrupperna omorganiserades till utbildningsgrupper och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Upplands- och Västmanlandsgruppen överfördes från Mellersta militärdistriktet (MD M) till att bli en enhet inom Ledningsregementet (LedR) från och med den 1 januari 2006.

VerksamhetRedigera

Chefen Upplands- och Västmanlandsgruppen (UVG) är direkt underställd chefen Ledningsregementet (LedR) vad gäller produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning i de Uppsala län och Västmanlands län. Insatser, såväl i fred som under kris och krig, leds av Militärregion Mitt (MR M). Upplands- och Västmanlandsgruppen (UVG) nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i de två länen. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt. Hemvärnet är den största enskilda verksamheten inom gruppen med cirka 1000 män och kvinnor.

Ingående enheterRedigera

Upplands- och Västmanlandsgruppen administrerar och utbildar sedan 1 januari 2012 två hemvärnsbataljoner, Upplandsbataljonen (21. hemvärnsbataljon) och Västmanlandsbataljonen (22. hemvärnsbataljon).

UpplandsbataljonenRedigera

Upplandsbataljonen eller 21. hemvärnsbataljon har sin stabsplats i Uppsala, och bataljonen har norra Uppsala län som upptagningsområde. Bataljonen är sedan 1 juli 2012 traditionsbärare för Upplands regemente (I 8).

 • 21. hemvärnsbataljonstaben och ledningsplutonen
 • 211. hemvärnsinsatskompaniet
 • 212. hemvärnsinsatskompaniet
 • 213. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 214. hemvärnsunderrättelsekompaniet
 • 215. hemvärnsmusikkåren, Hemvärnets musikkår Uppsala

VästmanlandsbataljonenRedigera

Västmanlandsbataljonen eller 22. hemvärnsbataljon har sin stabsplats i Västerås, och bataljonen har Västmanlands län som upptagningsområde. Bataljonen är sedan 1 juli 2012 traditionsbärare för Västmanlands regemente (I 18).

 • 22. hemvärnsbataljonstaben och ledningsplutonen
 • 221. hemvärnsinsatskompaniet
 • 222. hemvärnsinsatskompaniet
 • 223. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 224. hemvärnsmusikkåren, Hemvärnets musikkår Västmanland

Heraldik och traditionerRedigera

Till skillnad mot andra militärdistriktsgrupper som bildades åren 2000–2005, ärvde inte Upplandsgruppen några traditioner från ett tidigare förband, utan kom istället att dela traditioner med Upplands regemente (S 1). Västmanlandsgruppen var sedan den 30 augusti 1997 arvtagare och traditionsbärare till Västmanlands regemente (I 18). Från den 1 juli 2012 vilar traditionsansvaret för respektive regemente på utbildningsgruppens två hemvärnsbataljoner, där Upplandsbataljonen är traditionsbärare för Upplands regemente (infanteri), och Västmanlandsbataljonen är traditionsbärare för Västmanlands regemente.[5]

Förläggningar och övningsplatserRedigera

Upplands- och Västmanlandsgruppen har sina expeditions-, förläggnings- och utbildningslokaler vid Ledningsregementet (LedR) i Enköping garnison. Gruppen är har dock viss verksamhet utlokaliserad till områden där bataljonerna är verksamma, vilka är till bataljonernas stabsplatser i Uppsala och Västerås.

FörbandscheferRedigera

 • 2000–2003: Överstelöjtnant Steve Gunnarsson
 • 2003–2010: Överstelöjtnant Jan-Erik Nordberg
 • 2010–idag: Överstelöjtnant Bengt Tiberg

Namn och förläggningRedigera

Namn
Upplandsgruppen 2000-07-01 2005-06-30
Upplands- och Västmanlandsgruppen 2005-07-01
Beteckningar
okänt 2000-07-01 2005-06-30
UVG 2005-07-01
Förläggningsorter
Enköpings garnison (F) 2000-07-01

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Åren 2000–2005 var gruppen organiserad som en militärdistriktsgrupp, och sedan 2006 som en utbildningsgrupp.
 2. ^ Åren 2000–2005 var gruppen underställd chefen för Mellersta militärdistriktet, sedan 2006 chefen för Ledningsregementet.
 3. ^ Förbandsmarschen delades åren 2000–2006 med Upplands regemente. Förbandsmarschen fastställdes den 27 november 2002 i TFG 020006.[1]

NoterRedigera

 1. ^ Sandberg (2007), s. 18
 2. ^ ”Regeringens proposition 1999/2000:30”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/det-nya-forsvaret_GN0330. Läst 4 maj 2018. 
 3. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:5”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/vart-framtida--forsvar_GS035. Läst 4 maj 2018. 
 4. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:160”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/avveckling-av-militardistriktsorganisationen_GS03160. Läst 4 maj 2018. 
 5. ^ ”Försvarets traditioner i framtiden”. sfhm.se. Arkiverad från originalet den 29 december 2016. https://web.archive.org/web/20161229032641/http://www.sfhm.se/contentassets/813daef056f04ee79a6cdca825daecdb/traditionsnamnden_bilaga_3_hemvarnsbataljoner_2012-07-01.pdf. Läst 4 maj 2018. 

Tryckta källorRedigera

 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 
 • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 5. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Libris länk. ISBN 91-971584-4-5 

Externa länkarRedigera