Ett utbildningsförband är ett militärt förband inom svenska Försvarsmakten där bland annat utbildning av rekryter soldater sker.

Några exempel på svenska utbildningsförband redigera

Armén redigera

Amfibiekåren redigera

Marinen redigera

Flygvapnet redigera