Ett utbildningsförband är ett militärt förband inom svenska Försvarsmakten där bland annat utbildning av rekryter soldater sker.

Några exempel på svenska utbildningsförbandRedigera

ArménRedigera

AmfibiekårenRedigera

MarinenRedigera

FlygvapnetRedigera