Trehörningen, Sjödalen

sjö i Sjödalen i Huddinge kommun

Trehörningen är en sjö som ligger i kommundelen Sjödalen-Fullersta, Huddinge kommun. En liten del av östra vattenområdet ingår i kommundelen Stuvsta.[6] Fiskarter som abborre, gädda, mört, sutare, ruda, braxen, gärs och sarv finns i sjön. Fågellivet är rikt med bland annat mindre hackspett och gräshoppsångare. Sjön är även rik på vattenväxter och strandvegetation. Vid Trehörningen kan man också se fridlysta grodor och paddor samt fladdermöss.

Trehörningen
Insjö
Trehörningens södra del
Trehörningens södra del
Geografiskt läge
LandSverige Sverige
LänStockholms län
KommunHuddinge kommun
LandskapSödermanland
SockenHuddinge socken
Koordinater 
  WGS 8459°13′51″N 18°01′18″Ö / 59.23089°N 18.02156°Ö / 59.23089; 18.02156 (Trehörningen, Sjödalen)
  SWEREF 99 TM6569670, 672394
Mått
Areal0,596 km² [1]
Längd1,65 km
Bredd0,90 km
Höjd22,1 m ö.h. [2]
Strandlinje6,09 km [2]
Medeldjup1,8 m [1]
Maxdjup5 m [1]
Volym904 000 m³ [1]
Flöden
Huvudavrinnings­områdeTyresåns huvudavrinningsområde (62000)
UtflödeBalingsholmsån
VattendragsID­ (VDRID)656935-162928
GeoNames2667433
Övrigt
ÖarStorholmen och Råholmen
SjöID656931-162687
Vattenytans ID (VYID)656986-162652
VattendistriktVattenmyndigheten Norra Östersjön (SE3)
Limnisk ekoregionSydöst, söder om norrlandsgränsen, inom vattendelaren till Östersjöns avrinningsområde, under 200 m ö.h.
Delavrinningsområde
Delavrinning ID (AROID)656932-162744
NamnMynnar i Ågestasjön
Areal23,85 km²
Vattenytor0,7813 km²
Sjöprocent3,28 %
Ackumulerad areal uppströms23,84 km²
Biflödesordning2
VattendragsID (VDRID)656935-162928
Avstånd till havet21 km
Medelhöjd38 m ö.h.
Område nedströms656971-162951
Källor[3][4][5]

Historik

redigera
 
Trehörningen på 1860-talet.

Troligen kallas sjön för Trehörningen till följd av sina tre vikar. Sjön har gamla anor och hängde under förhistorisk tid ihop med sjöarna Orlången och Magelungen. År 2001 hittades en medeltida stockbåt i ek på Gullarängens gård vid en utdikning i närheten av sjön. Båten hade ursprungligen varit ungefär 4 meter lång och 60 centimeter bred och härstammar från 1200-talets början.[7] Enligt Stockholms läns museum är fällningsåret för ekstocken troligen 1202 +/- 6 år.

Söderut gränsar Trehörningen till Orlångens naturreservat. Sjön har klippor som är lämpliga för bad. All motortrafik är förbjuden på sjön, även båtar med elmotorer. I Trehörningen finns två öar: Råholmen och den något större Storholmen. Den senare är numera sammanväxt med land och är bebyggd med sommarstugor och några villor. Storholmen delar Trehörningen i en norra och en södra del. Det fanns även en tredje ö kallad Balstaholmen som fortfarande på 1860-talet låg i Trehörningens västra vik. Den har genom igenväxning blivit en del av den sanka marken i viken.

Fram till 1971 rann vattnet från ett reningsverk ut i sjön. Detta upphörde 1971 då avloppsnätet kopplades till Henriksdals reningsverk i Nacka. Sjön muddrades och nästan en meters djup av hela sjöbotten grävdes bort. Reningsverket vid Trehörningen byggdes om för att endast ta emot och rena dagvatten. Efter muddringen försvann många fåglar som flockats vid det näringsrika vattnet i sjön. Reningsverket stängdes 1990 och revs 1996. Numera renas Trehörningens tillflödande vatten endast av ett slitet och gammalt dunkersystem som bygger på sedimentdammar. Det är årligen risk för algblomning.

Fortfarande (2012) är sjöns vatten mycket näringsrikt, trots sanering av avloppssystemet, och Huddinge kommun anser sig inte kunna anlägga ett kommunalt strandbad i Trehörningen eftersom de inte kan uppfylla Naturvårdsverkets vattenbestämmelser för ett sådant. (SNFS 1996:6 och allmänna råd 89:4) Någon ytterligare muddring är inte aktuell. Andra mindre vattendrag som mynnar ut i Trehörningen kommer från Sjövägen, Sofieberg och Kynäs.

Delavrinningsområde

redigera

Trehörningen ingår i delavrinningsområde (656932-162744) som SMHI kallar för Mynnar i Ågestasjön. Medelhöjden är 38 meter över havet och ytan är 23,85 kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Vattendraget som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter 21 kilometer.[5] Avrinningsområdet består mestadels av skog (17 procent). Avrinningsområdet har 0,78 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 3,3 procent. Bebyggelsen i området täcker en yta av 18,01 kvadratkilometer eller 76 procent av avrinningsområdet.[4]

Se även

redigera

Källor

redigera

Externa länkar

redigera