Stockholms läns museum är ett digitalt museum utan fast utställningslokal. Med kulturhistoria, kulturmiljö, konst och slöjd vill museet genom nya perspektiv och sammanhang öka förståelsen för Stockholms läns historia och samtid. Sedan 2013 ingår Slöjd Stockholm som en del av museets verksamhet.

VerksamhetRedigera

 
Stockholms läns museums huvudkontor ligger från och med 2018 i Flemingsberg.

Museets verksamhet skiljer sig från andra museer. Det finns ingen egen fast utställningslokal då Stockholms läns museum ska arbeta i hela länet. De ämnen som museet arbetar inom är kulturhistoria, byggnadsvård, slöjd och konst, samt andra relevanta ämnen för länsinvånarna i Stockholm. Museet digitaliserar fotografier tillsammans med flera av länets hembygdsföreningar och samlar även länsinvånarnas digitala bilder i bilddatabasen Samtidsbild.

Länsmuseets största bidragsgivare är Stockholms läns landsting och Statens kulturråd, samt Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Museets huvudkontor ligger för närvarande i Huddinge, Flemingsberg.

KällorRedigera


Externa länkarRedigera