Talet om tillståndet i unionen

För motsvarigheten i USA, se talet om tillståndet i nationen.
Kommissionsordföranden håller talet inför Europaparlamentet en gång om året.

Talet om tillståndet i unionen (engelska: State of the Union address) är ett årligt anförande som sedan 2010 hålls av Europeiska kommissionens ordförande inför Europaparlamentet i september månad. I talet utvärderar ordföranden det gångna året samt redogör för övergripande politiska riktlinjer inför nästkommande år.[1] Efter talet följer en allmän debatt i parlamentets kammare. Talet är inspirerat av motsvarande ”tal om tillståndet i nationen” (även det kallat State of the Union address på engelska) som USA:s president håller årligen inför USA:s kongress.[2][3] Talet om tillståndet i unionen ligger till grund för kommissionens arbetsprogram, som antas i slutet av året, och debatteras av parlamentet i december månad.

Talet om tillståndet i unionen är en följd av Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, samt ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen som ingicks den 20 oktober 2010.[4] Det första talet om tillståndet i unionen hölls den 7 september 2010 av José Manuel Barroso.[5]

HistoriaRedigera

Kommissionen BarrosoRedigera

Det första talet om tillståndet i unionen hölls av dåvarande kommissionsordförande José Manuel Barroso den 7 september 2010. Talet var en följd av Lissabonfördraget och ett interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen som skulle förstärka samarbetet mellan de båda institutionerna.[4] Totalt höll Barroso fyra tal om tillståndet i unionen under sin mandatperiod som kommissionsordförande.

Det första talet präglades till stor del av efterdyningarna av den ekonomiska krisen och berörde främst det ekonomiska läget och arbetslösheten;[5]

De ekonomiska utsikterna i EU ser idag bättre ut än för ett år sedan, inte minst som ett resultat av våra resoluta åtgärder. Återhämtningen börjar ta fart, även om takten varierar inom unionen. Tillväxten det här året kommer att bli högre än vad som ursprungligen förväntades. Arbetslösheten som visserligen fortfarande är alldeles för hög ökar inte längre. Det kvarstår naturligtvis viss osäkerhet och vissa risker, inte minst utanför EU.
– Ur José Manuel Barrosos tal om tillståndet i unionen 2010

I sitt andra tal 2011 efterlyste Barroso införandet av gemensamma statsobligationer inom euroområdet och en gemensam transaktionsskatt för att motverka krisen i euroområdet. Han motsatte sig samtidigt ett fransk-tyskt förslag om att styra euroområdet på mellanstatlig basis;

För att euroområdet ska kunna bli trovärdigt – och detta är inte bara federalisternas budskap, utan också marknadernas – behöver vi en sann gemenskapspolitik. Vi måste se till att euroområdet integreras på allvar, vi måste komplettera den monetära unionen med en reell ekonomisk region.
– Ur José Manuel Barrosos tal om tillståndet i unionen 2011

Även i sitt tredje tal 2012 betonade Barroso vikten av att fortsätta utveckla eurosamarbetet. Han efterlyste en federation av nationalstater;

En fördjupad och verklig ekonomisk och monetär union, som också är en politisk union med en sammanhållen utrikes- och försvarspolitik, innebär ytterst att Europeiska unionen måste utvecklas utifrån sin nuvarande form.

Vi ska inte vara rädda för orden: i slutändan måste EU utvecklas till en federation av nationalstater. Detta är en nödvändighet och bör också göras till vårt politiska mål, och måste vara ledstjärnan för vårt arbete under de kommande åren.

– Ur José Manuel Barrosos tal om tillståndet i unionen 2012
För att en sådan federation av nationalstater ska kunna skapas krävs det ytterst ett nytt fördrag. Detta säger jag inte lättvindigt. Alla vet vi hur svårt det har blivit att genomföra fördragsändringar. Det krävs omfattande förberedelser.
– Ur José Manuel Barrosos tal om tillståndet i unionen 2012

I sitt sista tal 2013 drog Barroso paralleller till första världskriget och uttryckte sin förhoppning om att Europaparlamentsvalet 2014 skulle leda till ett mer enat och öppet Europa;

Så låt oss arbeta och kämpa tillsammans – för Europa.

Med passion och beslutsamhet.

Låt oss inte glömma: för hundra år sedan gick Europa med förbundna ögon in i den katastrof som 1914 års krig innebar.

Nästa år, 2014, hoppas jag att Europa lämnar krisen bakom sig och går mot ett Europa som är enat, starkt och öppet.

– Ur José Manuel Barrosos tal om tillståndet i unionen 2013

Kommissionen JunckerRedigera

Kommissionsordförande Jean-Claude Juncker höll sitt första tal om tillståndet i unionen den 9 september 2015. Hans tal berörde främst den pågående migrationskrisen i Europa. Han efterlyste mer gemensamma åtgärder från medlemsstaternas sida;

Det är hög tid att tala uppriktigt om de stora problem som EU står inför.

För Europeiska unionens tillstånd är inte gott.

Det finns inte tillräckligt mycket Europa i unionen. Och det finns inte tillräckligt mycket union i unionen.

– Ur Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen 2015

Juncker ägnade sitt andra tal om tillståndet i unionen 2016 åt att fokusera på relationen mellan unionen och dess medlemsstater.

Jag har varit med om flera årtionden av EU-integration. Det har varit många starka ögonblick. Det har naturligtvis varit svåra tider också, och till och med kristider.

Men aldrig tidigare har jag sett så lite samförstånd mellan våra medlemsländer. Så få områden där man är enig om att arbeta tillsammans.

Aldrig tidigare har jag hört så många ledare tala enbart om sina problem på hemmaplan, och nämna Europa bara i förbigående, om ens det.

– Ur Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen 2016

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Tillståndet i unionen”. Europeiska kommissionen. 31 januari 2012. https://ec.europa.eu/news/eu_explained/110928_sv.htm. Läst 20 mars 2012. 
  2. ^ ”EU has survived economic crisis, Barroso says in first State of Union address” (på engelska). EUobserver. 7 september 2010. https://euobserver.com/news/30747. Läst 20 mars 2012. 
  3. ^ ”Barroso attacks member states, US, banks” (på engelska). EUobserver. 28 september 2011. https://euobserver.com/economic/113760. Läst 20 mars 2012. 
  4. ^ [a b] ”Bilaga IV i ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen”. EUT L 304, 20.11.2010, s. 62. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010Q1120(01). 
  5. ^ [a b] ”Barroso laments EU jobs crisis in keynote speech” (på engelska). BBC News. 7 september 2010. https://www.bbc.com/news/world-europe-11210438. Läst 26 juli 2012. 

Externa länkarRedigera

  EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.