Försvarsmakt

Ett lands civila och militära försvar
(Omdirigerad från Försvarspolitik)
Försvarsmaktens storlek i världens länder, 2009.

Försvarsmakt kan syfta på ett lands samlade militära och civila försvar, men kan också användas som beteckning för den militära försvarsmakten. Exempel på detta är Försvarsmakten i Sverige och Finlands försvarsmakt. Japans självförsvarsstyrkor har civil status och utgör exempel på en icke-militär försvarsmakt.

Se ävenRedigera