Saltsyra är en sur lösning av syran väteklorid. Den är i koncentrerad form starkt frätande. Väteklorid, som är en gas, betecknas HCl (g), medan saltsyra, som är en sur lösning, betecknas HCl (aq).[källa behövs] I vardagligt tal används begreppet saltsyra ofta som en synonym till väteklorid, men är formellt sett en benämning på den sura lösningen. Saltsyra fås genom att leda ned väteklorid i vatten.

Saltsyra
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namnVäteklorid
Övriga namnKlorväte
Kloran
Kemisk formelHCl (aq)
Molmassa36,46 g/mol
UtseendeFärglös eller svagt gul vätska
CAS-nummer7647-01-0
Egenskaper
Densitet1,18 g/cm³
Löslighet (vatten)Blandbar
Smältpunkt-26 °C
Kokpunkt108 °C
Faror
Huvudfara
05 – Frätande
Frätande
NFPA 704

NFPA 704.svg

0
3
1
COR
LD50900 mg/kg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits
Saltsyra i en laboratorieflaska.

Väteklorid dissocierar nästan fullständigt genom sin protolysreaktion i vatten till kloridjoner och oxoniumjoner:

Namnet saltsyra kommer av att en av de första framställningsmetoderna man känner till gick ut på att behandla vanligt koksalt, natriumklorid, med svavelsyra.

Vätekloridens korresponderande bas är Cl. Salterna av väteklorid kallas klorider. De flesta klorider är lättlösliga, men även svårlösliga kloridsalter, som silverklorid, förekommer. Tillräckligt utspädd saltsyra är relativt ofarlig och finns till exempel i människans magsäck, där den benämns magsaft.

Om koncentrerad saltsyra blandas med koncentrerad salpetersyra i volymförhållandet 3:1 fås kungsvatten, som är en av mycket få lösningar som kan oxidera rent guld (därav dess namn). Kungsvatten är rött eller brandgult till färgen; detta på grund av bildandet av nitrosylklorid. Kombinationen av nitratjonernas oxidationsförmåga och kloridjonernas komplexbildande förmåga med platinametaller och guld är antagligen en orsak till dess förmåga att lösa upp dessa metaller.

En myt är att saltsyra skulle vara världens starkaste syra, då exempelvis de så kallade supersyrorna är avsevärt starkare.

Inom livsmedelsindustrin används E-nummer E 507 för saltsyra.