En mineralsyra eller oorganisk syra är en syra som inte innehåller kol. Mineralsyror varierar från mycket starka syror som supersyran fluorsvavelsyra till mycket svaga syror som borsyra. Alla vätehalider är mineralsyror.

ExempelRedigera